Organisatie
Lokaal & betrokken

Samen met anderen kunnen inwoners ervoor zorgen dat er met de windparken Avri en Deil groene energie opgewekt gaat worden voor circa 30.000 huishoudens. De oksels van de A15 en A2 bij Waardenburg en Deil en ter hoogte van het Avri-terrein, zijn door de provincie Gelderland aangewezen als zoekzones voor windenergie. Die zones zijn bevestigd in de windvisies van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Tiel. Het project Betuwewind beslist uiteindelijk over de locatie van de windturbines waar een vergunning voor wordt aangevraagd. De uiteindelijke beslissing over de vergunning ligt bij de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen, waarbij nog beroep mogelijk is bij de Raad van State.

Locatie
Rond Knooppunt Deil

Rond knooppunt Deil is al langer sprake van de mogelijkheid van windmolens. Door storing op de militaire radarpost Herwijnen was dit lange tijd niet mogelijk, maar dat is nu veranderd. De verschillende opties zijn in een M.E.R. vergeleken en daar is als beste variant uit gekomen om een lijn van 11 windmolens te plaatsen ten zuiden van de A15 aan weerszijden van de A2. Deze variant ligt nu voor aan de gemeenteraad.

Betuwewind windpark

Vraag en antwoord over windenergie

Betuwewind heeft zich ten doel gesteld zo veel mogelijk vragen te beantwoorden die worden gesteld over nut en noodzaak van windmolens, maar ook over de nadelen en last die je er van kunt hebben. Op de eerste bewonersavond op 25 november 2014 zijn we begonnen vragen te verzamelen en we zijn de antwoorden erbij gaan zoeken. Hierbij proberen we feiten en meningen zo veel mogelijk te scheiden. Blijf dus alsjeblieft vragen stellen en als je betere antwoorden hebt dan horen we het graag.

Belangrijkste stappen in de tijd (Deil en Avri)

Timeline

2016

Deadline Zienswijzen Voorontwerp Wijziging bestemmingsplan Avri

Tot 6 juni kon iedereen zienswijzen indienen voor het Voorontwerp Wijziging Bestemmingsplan Avri. De stukken hebben dan 6 weken ter inzage gelegen en zijn toegelicht op de inloopavond van 18 mei.

M.E.R. ontwerp (NRD) windpark Deil ter inzage

De gemeenten Geldermalsen en Neerijnen hebben de Notitie Reikwijdte en Detail (NRD) van windpark Deil in behandeling genomen en deze lag ter inzage bij de gemeenten tot en met 31 maart 2016.
2015

Betuwewind kan verder

De gemeenten Geldermalsen en Neerijnen hebben 7 november 2015 ingestemd met het verzoek van Betuwewind om een procedure te starten voor de wijziging van het bestemmingsplan en het verkrijgen van een bouwvergunning voor de realisatie van windparken bij Knooppunt Deil en op het terrein van de Avri. Met het inwilligen van het principeverzoek door het bestuur van Geldermalsen en Neerijnen kan de feitelijke procedure voor wijziging van de bestemmingsplannen en bouwvergunningen nu starten.

Verdrag van Tricht

Op 1 juni 2015 werd de basis gelegd voor de samenwerkingsovereenkomst tussen ontwikkelaars en de Coöperatie. Er werd afgesproken dat 25% van het eigendom van beide parken bij de burgers komt te liggen. Na anderhalf jaar praten was er overeenstemming en konden we gaan starten met de feitelijke ontwikkeling. De onderhandelingen vonden plaats bij sociëteit 'De Spreekkamer' in Tricht. Vandaar de naam van het verdrag.