,

Bijpraatavonden op 5 en 11 november

Dit voorjaar heeft u misschien al deelgenomen aan één van de informatieavonden die werden georganiseerd door Betuwewind over het voorgenomen windpark op het terrein van Avri en bij Knooppunt Deil.

Sindsdien heeft Betuwewind niet stilgezeten en daar willen wij u graag over bijpraten. Komt u ook ?

Bij deze nodigen wij u uit voor een bijpraatavond speciaal voor Windpark Avri op donderdag 5 november  voor het gebied ten zuiden van de A15 en op woensdag 11 november voor het gebied ten noorden van de A15. Beide avonden beginnen om 19.30 uur tot 22 uur.

Locatie 5 november: Avri, Meersteeg 15 Geldermalsen

Locatie 11 november: Dorpshuis Est, Dorpsstraat 18 Est

Doel van deze bijeenkomsten is om u te informeren over de actuele ontwikkelingen en met u in gesprek te gaan om samen te kijken waar de kansen liggen om de komende jaren de kwaliteit van het gebied te handhaven dan wel te verbeteren.

Het eerste deel van de avond willen we u graag de laatste stand van zaken schetsen wat betreft het plan om windmolens te realiseren en wat dat betekent voor de omgeving.

In het tweede deel willen we graag met u doorpraten over hoe we er samen voor kunnen zorgen dat er ook verbeteringen in het gebied plaatsvinden.

Onderwerpen die eerder door omwonenden zijn aangedragen en die we willen bespreken zijn:

  • Verkeerssituatie Bommelweg/Tielerweg
  • Geluidsbelasting en mogelijke veranderingen daarin in de toekomst, mogelijke geluidswerende maatregelen
  • Asbestsanering in combinatie met zonnepanelen
  • Verfraaiing zichtlijnen op de Avri, Industrieterrein, A15 en Betuwelijn
  • Beperken mogelijke schittering van het geplande zonnepark op het Avri terrein
  • Onderwerpen die u graag wilt bespreken

Deze avond is een open verkenning van mogelijkheden en een kans om tijdig invloed uit te oefenen.

Op een later moment, tijdens de bestemmingsplan- en vergunningenprocedures, komt nog de formele mogelijkheid voor bezwaar en beroep op de plannen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie