,

Burgers en ontwikkelaars bereiken overeenstemming

Afgelopen week hebben de Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen en de betrokken projectwontwikkelaars overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van windparken bij Avri en knooppunt Deil.

Er is anderhalf jaar gepraat over deze overeenkomst, maar er is dan ook iets ontstaan wat op deze schaal in Nederland nog niet eerder vertoond is. Op basis van de windvisie van de beide gemeenten, waarin burgerparticipatie verplicht is gesteld, is er een nieuw soort samenwerking ontstaan.

Er is overeengekomen dat de burgerwindcoöperatie een aandeel verwerft van 25% in de ontwikkeling van beide windparken. Afhankelijk van het aantal windmolens waar een vergunning voor wordt verkregen zullen de burgers waarschijnlijk ca. 3-4 windmolens kunnen bouwen en exploiteren. Hiervan zal er een op het terrein van Avri verrijzen (als onderdeel van een park van 3) en een aantal op het gebied van Staatsbosbeheer bij knooppunt Deil als onderdeel van een park van 9-11 molens. De andere ontwikkelaars zijn bij Avri: Yard en Winvast en bij knooppunt Deil: Yard, Prodeon en Readthuys.

Niet eerder verwierven burgers een dergelijk ontwikkelaandeel in een commercieel windpark. Vanaf heden kan iedereen lid worden en mee praten en mee investeren in het project. Door nu lid te worden (en dat kan al voor een inleg van € 50 en een jaarlijkse bijdrage van € 11) heb je een stem in de ontwikkeling. Investeren kan in de ontwikkelfase voor een verhoogd rendement (want meer risico). Als er eenmaal een bouwvergunning is verkregen wordt het risico lager en zal er ook een lager rendement beschikbaar zijn.

Op 10 juli worden de principeverzoeken ingediend bij de gemeenten. Hierin verzoeken de gezamenlijke ontwikkelaars (waaronder dus de burgers) om de procedure in gang te zetten voor de wijziging van het bestemmingsplan en het verstrekken van een bouwvergunning. De gemeenten hebben toegezegd hier kort na de vakantie een beslissing over te nemen. Er moeten nog de nodige onderzoeken gedaan worden voordat de gemeente kan besluiten het bestemmingsplan te wijzigen en een bouwvergunning af te geven.

Afgelopen vrijdag zijn er ook afspraken gemaakt tussen de gemeenten, de provincie en de ontwikkelaars over de verdere procedure. We zullen jullie hier verder op de hoogte houden.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie