Zonnegaard Drost is een van de pilotgebieden die de gemeente West Betuwe heeft aangewezen om zonnepanelen als teeltondersteunende voorziening boven fruit uit te proberen.

In 2020 kwam Betuwewind in contact met Jan Drost die in Ophemert op 5 ha grond sierbramen teelt. Sierbramen worden gebruikt in boeketten en worden onrijp geplukt zodat ze een mooie groene of rode kleur hebben maar nog wel stevig zijn. Deze bramen kunnen met weinig licht groeien en dus ideaal om zonnepanelen boven te hangen in plaats van de plastic dakjes die je vaak boven fruit ziet.

In 2021 werd een voorontwerp gemaakt en besproken met de omwonenden.
Die gaven over het algemeen aan dat ze geen bezwaar hadden maar wel de zonnepanelen zoveel mogelijk aan het oog wilden onttrekken.

In het definitieve ontwerp is daar gehoor aan gegeven door een brede haag te plaatsen aan de west- en zuidkant van het perceel waar de huizen van de buren staan. Aan de noordkant rond het huis van Jan komt een notengaard en de westkant blijft open. De hagen worden aangeplant met inheemse bij-vriendelijke soorten zoals verschillende soorten wilgen en sier- en vogelkers. Jan Drost houdt zelf bijen dus dat komt goed uit.

Op 21 juni 2022 is de ontwerpvergunning ter inzage gelegd bij de gemeente en op 27 juni kunnen de buren komen kijken bij Jan hoe het ontwerp geworden is. Vanaf 21 juni kunnen er nog gedurende zes weken bezwaren ingediend worden waarna de definitieve vergunning wordt opgesteld. Uiteraard zullen we wensen van de omgeving die nog binnen komen proberen in te willigen.

Als de vergunning is verleend, kunnen de subsidie en de netaansluiting worden aangevraagd. Begin 2023 zal dan de aanbesteding gedaan worden van de panelen en wordt er zo mogelijk nog dat jaar gebouwd. Leden van Betuwewind kunnen dan inschrijven voor een lening aan de coöperatie om het zonnepark te financieren. Zoals het er nu naar uitziet kan daar een rente van 4-8% per jaar op worden gegeven afhankelijk van het rendement. Dat rendement wordt vooral bepaald door de hoeveelheid zon en door de stroomprijs op de markt.

Meer informatie over dit project vind je op deze pagina

Afgelopen zaterdag was de afscheidsbijeenkomst van ons betrokken lid Jaap van der Velden. Je ziet hem op de foto hierboven als eerste op de rij. Jaap was een van de eerste leden van 11duurzaam en ook van Betuwewind. Hij heeft zich in de loop van die bijna 10 jaar flink geroerd binnen de verenigingen. Zo was hij lid van diverse werkgroepen, o.a. op het gebied van zonnevelden en de warmtetransitie. Hij schafte via de coöperatie zonnepanelen aan op zijn huis in Deil en zocht mogelijkheden om naar warmte te boren in zijn tuin, en wilde dat laatste graag samen doen met andere leden.

Hij was de eerste secretaris van Duurzaamheidsfonds Betuwewind en ontwierp de procedure en uitvoeringsregeling, samen met de andere leden van de adviescommissie. Als pensionado verbleef hij nog wel eens in het buitenland maar regelmatig belde hij dan in vanaf de camping om aan de vergaderingen deel te nemen. Zo verliep het eerste jaar van het Duurzaamheidsfonds soepel en stond alles klaar voor het tweede jaar. Toen werd hij helaas ziek en moest hij al als spoedig zijn werkzaamheden neerleggen omdat zijn gezondheid snel achteruit ging.

We kennen Jaap als een zachtaardige man die toch dringend zijn punten naar voren kon brengen. Die werden dan vaak ook opgevolgd, omdat hij er goed over nagedacht had en bijna altijd gelijk had.

Een van de aardigste verhalen over Jaap is dat hij via Peerby een cirkelzaag van de voorzitter leende. Maar omdat de zaagtanden wel wat bot waren, zette hij er gelijk maar een nieuw blad op in ruil voor het gebruik. Hij wilde er geen geld voor hebben.

Voor Jaap stond de versnelling van de energietransitie voorop, zoeken naar slimme oplossingen om in korte tijd veel te bereiken. Via het Duurzaamheidsfonds kon hij hier direct invloed op uitoefenen. We zijn heel blij met hoe hij de basis gelegd heeft. Het is nu aan ons om de versnelling waar te maken. Onze herinnering aan Jaap zal ons daar zeker bij helpen.

Zijn laatste wens werd ons, tijdens de afscheidsbijeenkomst, overgebracht door zijn levensmaatje Wilma: “Ik wil iedereen vragen om de komende week iets extra’s te doen, waar de wereld een stukje duurzamer van wordt.” Deze boodschap is nu ook voor jou.

Bestuur, directie en medewerkers van Burgerwindcoöperatie West-Betuwe
en Coöperatie Duurzaam West Betuwe

16 mei 2022

 

Onze molen #3 van Windpark Deil (vijfde vanuit het Westen) is kapot. Hij staat er al een paar weken zieligjes bij. Het lager van de hoofdas, vlak achter de wieken, werd te heet en er zijn stukjes zwervend metaal aangetroffen in de smeervloeistof. Niet goed dus. Leverancier Vestas heeft ondertussen de opties onderzocht en de conclusie is dat het lager vervangen moet worden. Dat lager is op voorraad, maar er is ook een grote kraan nodig om het lager te vervangen en daar zijn er niet zoveel van. Vestas probeert er nu eentje vrij te krijgen, maar dat kan wel weer een paar weken gaan duren.

Gelukkig zijn we verzekerd voor dergelijke grote reparaties, maar het is wel jammer. Liever maken we gewoon duurzame energie. Daar is veel behoefte aan de laatste tijd. Vanwege de hoge prijs van gas en olie is de vraag naar elektriciteit enorm toegenomen.

Afijn, we zullen even geduld moeten hebben. We houden je op de hoogte.

 

Stroomcontracten waarbij klanten beschermd worden tegen de hoge stroomprijzen, extra investeringen in regionale energieprojecten en honderdduizenden euro’s extra in het Duurzaamheidsfonds van de burgerwindcoöperatie. Tegelijkertijd ontvangen de leden over 2021 opnieuw een rendement van 10 procent op hun stukje windmolen. Betuwewind wil zich manifesteren als aanjager van een vitale Betuwe. Burgers die met elkaar wind en zon tot waarde brengen: ‘Dat is een kans voor vrijwel iedere gemeente.’

Uniek in de huidige, overspannen energiemarkt: Betuwewind geeft leden die een contract hebben voor Betuwse windstroom geld terug op hun jaarnota. Leden die in zee zijn gegaan met Betuwestroom, het bedrijf dat de stroom van de windmolens van Betuwewind lokaal verkoopt, betalen voor hun stroom niet meer dan de kostprijs van deze windstroom. In de nabije toekomst moet dit uitgangspunt (niet meer voor je stroom betalen dan de vaste kostprijs van windstroom) ook de basis zijn van nieuwe stroomcontracten. Inwoners van de gemeente West Betuwe met een contract bij Betuwestroom, voor hen komt de geld-terug-actie het eerst beschikbaar, betalen zo op jaarbasis honderden euro’s minder voor hun stroom (afhankelijk van hun verbruik).

Burgerwindcoöperatie West-Betuwe, met 1.000 leden eigenaar van zeven windmolens langs de A15 in de windparken Deil en Avri, is ambitieus. Op de Algemene Ledenvergadering van de coöperatie, afgelopen zaterdag 9 april, hebben de leden groen licht gegeven voor plannen die duidelijk maken waar de burgerwindcoöperatie voor gaat. Betuwewind wil aanjager zijn van een vitale regio waarin schone en betaalbare energie voor iedereen, hand-in-hand gaat met eerlijk rendement, investeringen in nieuwe energieprojecten, natuurontwikkeling en duurzame agroproductie.

De omzet van de burgerwindcoöperatie kwam over 2021 uit op een kleine 8 miljoen euro. Bijna de helft van deze omzet vloeide terug naar de regio in de vorm van rendement, grondvergoedingen, omgevingsfonds of bijvoorbeeld betaalde gemeentebelasting. Betuwewind verwacht komende jaren jaarlijks miljoenen extra te kunnen investeren in de vitaliteit van de Betuwe. De extra investeringen worden mogelijk door de prijsontwikkelingen op de energiemarkt. In 2021 steeg de ontvangen stroomprijs van ruim 3 cent per kWh aan het begin van het jaar naar boven de 20 cent aan het eind van het jaar. Gemiddeld is de stroomprijs op ruim 9 cent uitgekomen waarmee de windmolens van Betuwewind subsidieloos hun werk hebben gedaan. Voor de jaren 2022 en 2023 houdt de coöperatie rekening met opbrengstprijzen die substantieel boven het niveau van 2021 liggen. Betuwewind heeft de ambitie om die meeropbrengsten te investeren in het versterken van de vitaliteit van de regio.

Het bestrijden van energiearmoede staat hoog op de agenda. Betaalbare energie voor iedereen, mét iedereen: de leden zijn meegenomen in de ontwikkeling van een nieuw stroomcontract dat is gebaseerd op de vaste, lage kostprijs van windstroom uit de Betuwe. Ook komt er een uitbreiding van het bestaande Duurzaamheidsfonds. Dit fonds stelde in 2021 € 300.000 beschikbaar aan projecten die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling in de gemeente West Betuwe. In 2022 stelt dit fonds € 600.000 beschikbaar. Betuwewind draagt onder andere bij aan de start van Energiebank Rivierenland, die bestrijdt energiearmoede door huishoudens op energiegebied te helpen.

Hiernaast hebben de leden ingestemd met het creëren van extra investeringsruimte voor nieuwe bedrijfsmatige activiteiten van Betuwewind. In 2022 is hiervoor ruim 1,5 miljoen euro beschikbaar. Vanuit dit budget zullen regionaal energie-, milieu- of duurzame landbouwprojecten opgezet of ondersteund worden. Een onderzoek naar de haalbaarheid van een regionaal warmtebedrijf wordt betaald uit de nieuw gecreëerde budgetruimte.

Voorzitter Jan Jacob van Dijk van Betuwewind hierover: “Omdat de meeste elektriciteit in Nederland wordt opgewekt in gascentrales beweegt de stroomprijs mee met de recent geëxplodeerde gasprijs. Hierdoor is gas momenteel de duurste vorm van elektriciteitsproductie. En die gestegen kosten berekenen maatschappijen aan de klant. Wind- en zonnestroom kunnen die stijging dempen. Energiemaatschappijen met veel duurzame opwek kunnen op dit moment de energierekening binnen de perken houden. Fossiel is nu onbetrouwbaar en duur, terwijl duurzaam betaalbaar is maar nog te weinig voorhanden. Betuwewind wil samen met haar leden een stap verder gaan. Financieel waren we al goed in staat om risicodragend mee te doen in projecten of zelf nieuwe projecten te starten. Met de huidige winstverwachting wordt dat alleen maar beter. Onze windparken kunnen nog meer dan we hadden verwacht een vliegwiel voor verandering zijn. Onze burgerwindparken zijn daarmee belangrijk voor een vitale Betuwe.”

In veel gemeenten in Rivierenland is windenergie tijdens coalitievorming een groot thema. Directeur Gerlach Velthoven van Betuwewind pleit ervoor dat het ‘wel bouwen’ van een windpark een van de belangrijkste politieke vraagstukken voor de komende raadsperiode is. Met eigen windmolens geeft een gemeente een enorme impuls aan behoud van vitaliteit en het effectief bestrijden van klimaatverandering. Hiernaast wordt de afhankelijkheid van (buitenlandse) energiemaatschappijen verminderd en burgers kunnen profiteren van hun stukje windmolen. Velthoven: “Een moderne windturbine spaart wekelijks drie vrachtwagens steenkool uit. Of 1,5 miljoen kuub aardgas. En als omwonenden overschakelen op elektrisch rijden, is één windturbine genoeg om zo’n 5.000 auto’s bij gemiddeld gebruik 25 jaar van schone energie te voorzien. Wil je op gemeentelijk niveau klimaatverandering effectief bestrijden, zet dan in op lokale wind- en zonneparken, warmtenetten en aquathermie. Het is een kans voor vrijwel iedere gemeente.”

Velthoven nodigt iedere gemeente in het Rivierengebied uit om in West Betuwe te komen kijken wat de impact is van een lokaal windpark. “We laten met ons project zien wat de waarde is van eigen windparken. Het Nederlandse elektriciteitsverbruik groeit zeer snel: we gaan elektrisch rijden en onze huizen elektrisch verwarmen. Het recente kabinetsbesluit om het aantal windmolens op zee te verdubbelen of het voornemen om de komende decennia 2 kerncentrales te bouwen: het is in de verste verte nog niet genoeg om het snelgroeiende elektriciteitsverbruik te dekken. Lokale energieprojecten dragen bij aan het bestrijden van klimaatverandering, helpen mee om de energierekening voor inwoners betaalbaar te houden en versterken de leefomgeving. Met de opbrengsten van eigen windmolens kan extra geïnvesteerd worden in de energietransitie. Iedere turbine telt. Elk zonnepark telt.”

Op zaterdag 9 april van 12.00 – 14.30 uur organiseert Betuwewind bij GeoFort een Duurzaamheidsmarkt. Hier vind je organisaties die een bijdrage hebben ontvangen van Duurzaamheidsfonds Betuwewind om hun duurzame ideeën in West Betuwe voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld om weidevogels te beschermen of om een speciaal lesprogramma te ontwikkelen voor kinderen over duurzaamheid.

Iedereen is van harte welkom en de entree is gratis. Ook als je geen lid bent van onze coöperatie. Bezoekers kunnen met 5 euro korting ook nog eens de hele dag alle activiteiten van GeoFort bezoeken.

Jouw bezoek aanmelden
Je kunt je bezoek aanmelden via het formulier op deze pagina. Bezoekers die geen lid zijn van Betuwewind ontvangen na aanmelding een kortingscode om GeoFort met 5 euro korting te bezoeken. De Duurzaamheidsmarkt zelf is gratis toegankelijk.

Wie ontmoet je op de Duurzaamheidsmarkt?
Afgelopen jaar heeft Duurzaamheidsfonds Betuwewind organisaties en inwoners van West Betuwe uitgenodigd om innovatieve ideeën voor projecten in te dienen. Daarmee maakten ze kans op een flinke financiële bijdrage. In totaal was er 350.000 euro beschikbaar. Op die manier wil Betuwewind een deel van de winst van de windmolens teruggeven aan onze samenleving om met elkaar de energietransitie en de bescherming van landschap en natuur te versnellen.

De eerste ronde om een idee in te dienen was eind vorig jaar. Maar liefst 7 projecten hebben toen een bijdrage ontvangen. Je leest er hier meer over. De 7 projecten worden 9 april op de Duurzaamheidsmarkt gepresenteerd.

Wil jij zelf een substantieel bedrag aanvragen voor een duurzaam project?

Ook dit jaar is er weer geld beschikbaar voor nieuwe duurzame projecten. Meer info vind je hier. Mensen met goede ideeën zijn van harte welkom om inspiratie op te komen doen en om informatie te verzamelen.

 

Windpark Deil kampt al enige tijd met een brommend geluid van enkele turbines. Het probleem begon, vanuit het westen gezien, in de tweede turbine van Pure Energie, maar ook de derde en vierde turbine (van Betuwewind) bleken bij stevige wind een bromtoon te produceren. We kregen van omwonenden klachten en hebben onze leverancier Vestas gevraagd om onderzoek te doen naar de oorzaak.

Vestas concludeerde dat de oorzaak van de bromtoon in de tandwielkast zit. Die tandwielkast zorgt voor de overbrenging tussen de wieken en de generator (dynamo).

Toen de oorzaak duidelijk was, is er een reparatie uitgevoerd bij turbine #2. Deze reparatie bleek het geluid inderdaad behoorlijk te reduceren. Afgelopen week is deze reparatie ook uitgevoerd bij onze turbine #3 en op 8 februari is gestart met de reparatie van #4. Het gaat om een omvangrijke klus waardoor de turbines een week stilgezet moeten worden.

Al met al dus nogal wat stilstand en natuurlijk erg jammer van de gemiste opbrengst gedurende de windrijke periode waar we in zitten, maar het is ook heel fijn dat er een oplossing is voor de bromtoon.

De vijf turbines van Eurus Energy aan de Oostkant staan ook stil vanwege een storing. Hier is er een hoogspanningsschakelaar bij Liander doorgebrand. De reparatie hiervan zal enkele weken in beslag nemen.

 

Goed nieuws! Voedselbos Lingehout is een van de 12 initiatieven die een flinke bijdrage heeft gekregen uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF). Het gaat om een bedrag van 70.000 euro dat gebruikt wordt voor: aanschaf plantmaterialen, aanleg tuinderij en voedselbos, omvormen van de boomgaard, vergunningenprocedure, communicatiemiddelen en educatie en voorlichting.

Gerdien Dijkstra: “We hoopten heel erg op deze bijdrage en zijn er bijzonder blij mee. Hiermee komt de realisatie van ons voedselbos steeds dichterbij. Samen met de bijdrage van partners, zoals Stichting Voedselbosbouw Nederland, Duurzaamheidsfonds Betuwewind en Life Terra, is natuurlijk de inleg van de 150 deelnemers belangrijk. Momenteel is er nog ruimte voor zo’n 50 deelnemers. Mensen die interesse hebben kunnen een kijkje nemen op onze website voor informatie en de agenda met alle activiteiten die we organiseren. Op 18 februari vindt de eerste plantdag plaats.”

Lees meer over het Regionaal Investeringsfonds en de winnaars op de website van Fruitdelta.

Van het beschermen van weidevogels tot het ontwikkelen van lesprogramma’s voor GeoFort: op 8 december besloten de leden van Burgerwindcoöperatie Betuwewind zeven lokale projecten te ondersteunen met een bedrag van 245.000 euro uit hun Duurzaamheidsfonds. Dit is een mooie impuls voor een groen en duurzaam West Betuwe.

Doekle Terpstra, voorzitter van de adviescommissie die projectvoorstellen heeft beoordeeld, verwoordt het zo: “Het motto van Betuwewind: ‘iedereen wint’ gaat hier zeker op. De opbrengsten van de windmolens van Betuwewind die we met elkaar hebben neergezet, vloeien nu weer terug in projecten die de directe leefomgeving van West Betuwe enorm ten goede komen. Zo winnen we allemaal als het gaat om het stimuleren van natuur en biodiversiteit, het vergroten van leefbaarheid, het aanzwengelen van de energietransitie en het bestrijden van energiearmoede. Hoe mooi is dat!

Deze zeven projecten hebben groen licht gekregen:

  1. De Fruitmotor start met het project ‘Bloemrijk Gonzend Rivierenland’ met als doel om het regionale landschap biodiverser, klimaatbestendiger, mooier en vitaler te maken.
  2. De Coöperatie Energie Samen Rivierenland stelt een Lokale Warmteregisseur aan die coöperaties, burgers en overheden ondersteunt bij het ontwikkelen van een duurzame warmtevoorziening.
  3. Collectief Rivierenland gaat met het project ‘Vrijwillig weidevogelbeheer De Polders’  weidevogelbeheer en natuur inclusieve landbouw bewerkstellingen in samenwerking met boeren.
  4. Stichting GeoFort gaat vijf lesprogramma’s maken over duurzaamheid waarbij zij leerlingen kennis laten maken met vraagstukken over de toekomst van de planeet aarde.
  5. De Energiebank Rivierenland in oprichting gaat van start met het project ‘Aanpak Energiearmoede’ met als doel om sociale uitsluiting en schulden te voorkomen voor huishoudens die te weinig geld hebben om te investeren in energiebesparing.
  6. De Coöperatie Duurzaam West Betuwe gaat aan de slag met coöperatieve zonnedaken: het gezamenlijk huren van geschikte daken om daarop duurzame zonne-energie op te wekken.
  7. Al eerder werd besloten het Voedselbos Lingehout een bijdrage te geven aan de aanplant die 1 januari gaat starten.

De komende tijd gaan alle partijen aan de slag met het uitvoeren van hun plannen. In het voorjaar van 2022 organiseert het Duurzaamheidsfonds een evenement waar iedereen de projecten beter kan leren kennen, de bedenkers kan ontmoeten en inspiratie kan opdoen.

In april 2022 verwacht het Duurzaamheidsfonds weer een nieuwe ronde te kunnen uitschrijven waar projectvoorstellen voor een financiële bijdrage kunnen worden ingediend. Houd onze website en nieuwsbrieven in de gaten voor de precieze datum en voorwaarden.

In mei 2021 nam Betuwewind de ontwikkeling van Windpark Midden-Betuwe over van Yard Development. De leden van Betuwewind legden € 300.000 bij elkaar om risicovol in dit project te investeren.

Graag praten we je bij over de stand van zaken:

Betuwewind en mede-initiatiefnemer Betuwemolen kiezen voor het uitwerken van windpark Midden-Betuwe voor een variant met 7 windmolens. Bijna een jaar na de start van de omgevingsdialoog over een voorkeursopstelling, is duidelijk dat deze variant het best haalbare alternatief is. Er breken spannende maanden aan voor dit project: de intentieovereenkomst met beide betrokken gemeenten moet verlengd worden en het milieuonderzoek voor de voorkeursopstelling is aan de orde. Volgens de krappe planning beslissen de gemeenteraden van Neder-Betuwe en Overbetuwe in juni volgend jaar over de bestemmingsplanwijziging die nodig is om het windpark te ontwikkelen. Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht ligt het windpark sowieso onder een vergrootglas. Aanpoten dus.

Voorkeursopstelling: 3N 4Z
Windpark Midden-Betuwe wordt ontwikkeld door Burgerwindcoöperatie West-Betuwe (Betuwewind) en de lokale maatschap Betuwemolen. Het windpark gaat groene elektriciteit opwekken voor zo’n 29.000 huishoudens. Windpark Midden-Betuwe bestaat uit 2 lijnen met windmolens tussen Dodewaard en Andelst. Een lijn ten zuiden van de snelweg A15 met 4 windmolens en een lijn aan de noordkant met 3 windmolens. De noordelijke lijn is in combinatie met een zonnepark van 4 tot 8 hectare. Deze opstelling wordt scenario 3N 4Z genoemd.

Eerder onderzochten de initiatiefnemers de mogelijkheden voor een groter windpark tussen Dodewaard en Andelst: de eerste kaders van het noodzakelijke milieuonderzoek voor windpark Midden-Betuwe gingen uit van een park van 8 tot 10 molens. De afgelopen elf maanden hebben de initiatiefnemers intensief gesproken met diverse belanghebbenden zoals direct-omwonenden, ondernemers, grondeigenaren en natuurbeschermers. Op basis van dit overleg, en reacties die zijn verzameld op verschillende informatiebijeenkomsten, is in de afgelopen zomer de voorkeuropstelling met zeven windmolens ontwikkeld. Afgelopen maand is door de belanghebbende partijen en door inwoners tijdens informatiebijeen-komsten feedback gegeven op de verschillende opties.

Omdat scenario 3N 4Z technisch en financieel haalbaar is, vinden we dit een goede oplossing om daarmee tegemoet te komen aan wensen uit de directe omgeving van het windpark om de impact van het park op Zetten te verkleinen.

Er is door alle partijen veel geïnvesteerd in een dialoog. En dat heeft ook veel opgeleverd. Door alle gesprekken, het delen van heel veel kennis en het samen nadenken over nieuwe oplossingen, hebben we als initiatiefnemers een goed beeld gekregen welke opstelling kan rekenen op de hoogste acceptatie. Daarnaast zijn er suggesties en aanbevelingen verzameld waarmee het windpark zo goed mogelijk ingepast kan worden. Met het bepalen van dit voorkeursalternatief zetten we een belangrijke stap maar we zijn nog niet uitgesproken. Zaken als landschappelijke inpassing, vergoedingen voor direct-omwonenden en verschillende mogelijkheden voor financiële participatie komen nu op de agenda.

Betuwemolen onderzoekt een extra optie om de inpasbaarheid van het park te vergroten. Uit de reacties van omwonenden komt naar voren dat men vooral vreest voor extra geluidsoverlast. De A15 en de Betuwelijn zorgen voor veel geluidsdruk. Betuwemolen onderzoekt of met de komst van het windpark er mogelijkheden ontstaan voor de bouw van een extra geluidsscherm, bijvoorbeeld van zonnepanelen, aan de zuidkant van de A15.

Het voorkeursalternatief is ontwikkeld op basis van een intentieovereenkomst met beide gemeenten. Deze overeenkomst loopt per 1 januari af. Wij hebben samen met Betuwemolen het verzoek gedaan de intentieovereenkomst te verlengen totdat de omgevingsvergunning is ingediend. Hier moeten de gemeenten nog over beslissen. Nu het voorkeursalternatief voor windpark Midden-Betuwe is bepaald, kan een volgende stap worden gezet. Er moeten onderzoeken komen naar de mogelijke (milieu)effecten van het windpark op de omgeving. Dit gebeurt met een milieueffectrapportage (MER). Daarna is het tijd om de vergunningen aan te vragen. Naar verwachting kan voor de zomervakantie 2022 door de gemeenteraden van Neder-Betuwe en Overbetuwe een besluit worden genomen over de voor de bouw van het windpark noodzakelijke bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning.

Dit is zeker nog geen gelopen race. Met name de raad van Overbetuwe is kritisch en wil nog met ons en de omgeving in gesprek om erachter te komen wat zij het beste plan vinden. December wordt een spannende maand voor het project.

Windpark gevisualiseerd
Adviesbureau The Imagineers heeft een impressie gemaakt van de visuele impact van windpark Midden-Betuwe. Deze beelden geven een goede indruk. Het adviesbureau is met technologie op de genoemde informatiebijeenkomsten aanwezig geweest waarmee het voor inwoners van Neder-Betuwe en Overbetuwe mogelijk was om het windpark te zien alsof ‘je in je eigen tuin staat’. Op de website van het windpark kan iedereen de visualisatie bekijken: https://windparkmiddenbetuwe.nl/fotomontage/

Werken aan lokale milieunormen
Betuwewind en Betuwemolen zijn een proces gestart om tot lokale normen voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid te komen voor windpark Midden-Betuwe. Door een uitspraak van de Raad van State, eind juni, is duidelijk geworden dat de algemene normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid, die in Nederland golden voor de bouw en het gebruik van windturbines, niet langer gebruikt mogen worden. Die uitspraak is een tegenvaller voor alle Nederlandse windparken die nog geen vergunning hebben. Toch hoeft de voorbereiding van windparken niet stil komen te liggen, stelt de Raad van State. Het rechtsorgaan geeft ruimte voor de berekening van eigen milieunormen per gemeente. Van deze ruimte maken we als initiatiefnemers gebruik. Het alternatief is dat er (zeer) lang gewacht moet worden op nieuwe Nederlandse normen. Daar schieten omwonenden, inwoners van Neder-Betuwe en Overbetuwe en de energietransitie niks mee op.

We hebben het idee om voor het windpark bijvoorbeeld een strengere norm voor slagschaduw te hanteren. De ‘oude’ wettelijke norm is maximaal 5 uur en 40 minuten slagschaduw per jaar op een gevoelig object. Het voornemen is om voorlopig uit te gaan van de situatie dat nul uren slagschaduw mag optreden totdat een nieuwe landelijke norm wordt vastgesteld. Dan kan vervolgens aangesloten worden bij de nieuwe landelijke norm. We komen eind dit jaar met een voorstel voor nieuwe lokale normen en zullen die van een onderbouwing voorzien. Deze onderbouwing wordt toegevoegd aan het concept-MER en daarna besproken aan de Gebiedstafel van het windpark.

Eigendomsparticipatie
We zijn als Betuwewind aan dit avontuur begonnen met als doel ze snel mogelijk ook een lokale energie coöperatie te laten deelnemen aan het project. Ondertussen is EC Midden-Betuwe opgericht door een paar enthousiaste inwoners. Zij werken er nu aan om zo snel mogelijk een deel van de aandelen van ons over te nemen en zij zullen dan ook kapitaal gaan inbrengen om de verdere ontwikkeling te voltooien. Ook zijn ze met Betuwemolen in gesprek om aan de Zuidkant ook een rol te gaan spelen. We zijn blij dat dit voorspoedig verloopt zodat ons project ook lokale wortels gaat krijgen.

 

Tijdens de ALV op 29 september is overtuigend ‘voor’ gestemd om met Voedselbos Lingehout van start te gaan.

Geweldig om te zien dat het enthousiasme van een handjevol leden heeft geleid tot het realiseren van zo’n ambitieus plan. Van de aanwezige leden stemde 97% voor.  Daar is heel hard voor gewerkt en we zijn er dan ook heel trots op.  Een goed ontwerp, een doortimmert businessplan en natuurlijk de 105 intentieverklaringen wisten de leden duidelijk te overtuigen.

Nu kunnen we verder met de volgende stap. De pachtovereenkomst en de aanleg van het voedselbos starten op 1 januari 2022.

Een officieel startmoment vindt plaats op 10 november, tijdens de nationale boomfeestdag. Meer informatie hierover wordt binnenkort op deze website geplaatst en bekend gemaakt via de nieuwsbrief.

Voor wie nog interesse heeft om deel te nemen: er is nog ruimte voor ca. 45 deelnemers. Voor vragen of deelnemen kan men een mail  sturen naar voedselbos@betuwewind.nl. Iedereen is welkom. Zowel de leden van de burgerwindcoöperatie als inwoners van West Betuwe of aangrenzende gemeenten.

Wil je op de hoogte gehouden worden van de vorderingen rondom het voedselbos of andere activiteiten van Betuwewind? Heb je interesse om mee te investeren of als vrijwilliger betrokken te zijn? Word dan lid of meld je aan voor de nieuwsbrief en stuur een mail naar voedselbos@betuwewind.nl.

=======================================================================

Met het voedselbos van 11 hectare willen we laten zien dat het mogelijk is om op een alternatieve manier, grootschalig en duurzaam voedsel te produceren. Elf hectare is niet niks. Er zijn dan ook enkele jaren van overleg en voorbereiding aan vooraf gegaan. De coöperatie wordt met dit perceel meteen ontwikkelaar van één van de grootste voedselbossen van Nederland. In het businessplan staan coöperatieve voedselproductie en een kostendekkend verdienmodel centraal.

Om de windparken Avri en Deil te kunnen ontwikkelen, werd een flink aantal bomen gekapt. In verband met de zogenaamde ‘herplantingsverplichting’ moeten de bomen ergens in de omgeving worden terug geplant. Betuwewind heeft bovendien een extra verplichting op zich genomen om een extra boom per lid te planten. Het idee van het voedselbos biedt de mogelijkheid om tegemoet te komen aan die verplichting. Belangrijker nog, is dat het bos goed past bij de doelen van de burgerwindcoöperatie om lokale opbrengsten te besteden aan meer groen en een duurzame sociale leefomgeving  voor de inwoners in West-Betuwe.

Projectleider Gerdien Dijkstra vult aan dat het vinden van een goede locatie niet eenvoudig was. De zoektocht kwam begin dit jaar tot een einde toen we in contact kwamen met de erven M. Tydeman, nu een familiestichting en eigenaar van Landgoed Groot-Westerhout. Rutger van Boetzelaer is één van de bestuursleden en laat namens zijn familie weten dat ze blij zijn met een voedselbos op hun land. Ze willen het gebied graag ecologisch ontwikkelen, dus het voedselbos sluit heel goed aan bij hun ideeën voor natuurinclusieve landbouw.

Voedselbossen, ook wel eetbare bostuinen genoemd, zijn waarschijnlijk ’s werelds oudste vorm van landgebruik en meest veerkrachtige agro-ecosysteem. Het is een voedsellandschap waarin eetbare bomen, struiken en andere gewassen zich op een natuurlijke manier kunnen ontwikkelen. Kenmerkend voor een voedselbos is een zeer hoge biodiversiteit, doordat je met de natuur meewerkt in plaats van er tegenin, zoals bij traditionele landbouw. Bijkomend voordeel is dat er veel CO2 wordt vastgelegd, omdat het een groeiend ecosysteem is en dat er relatief weinig machines en arbeid nodig zijn om een mooie oogst te realiseren.