Kinderen jonger dan 18 jaar zijn – vanzelfsprekend – welkom als lid van onze burgerwindcoöperatie. Hoe jonger je met duurzaamheid in aanraking komt, hoe beter. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 juni is ook hun stemrecht in de coöperatie geregeld. Lang verhaal kort: kinderen tot 18 jaar worden in de algemene ledenvergadering vertegenwoordigd via hun wettelijk vertegenwoordiger (conform Nederlandse wetgeving). Deze ouder/verzorger zal ook bekend moeten zijn bij de burgerwindcoöperatie en deze relatie wordt vastgelegd in het Betuwewind-ledenadministratiesysteem (LEA). Ook belangrijk: de wettelijk vertegenwoordiger kan de stem van meerdere kinderen vertegenwoordigen maar dat telt als 1 stem.

Sebastiaan van Doorn (37) uit Beesd is tijdens de Algemene Vergadering van 21 juni benoemd tot bestuurder van Burgerwindcoöperatie West-Betuwe. In het dagelijks leven is Sebastiaan directeur bij Bouwadvies Betuwe, een bouwkundig adviesbureau dat is gespecialiseerd in het tekenen, berekenen en rapporteren voor de particuliere markt en het midden- en kleinbedrijf. Hij is al sinds de start een zeer betrokken lid van de coöperatie. In het Betuwewind-bestuur heeft Sebastiaan extra veel aandacht voor ledenwerving en ledenzaken.

De leden van Burgerwindcoöperatie West-Betuwe zijn akkoord met het overnemen van 75% van de aandelen van windpark Avri. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 juni was een overgrote meerderheid van de leden voor de overname van dit 75%-aandeel, waarmee de burgerwindcoöperatie 100% eigenaar van Windpark Avri wordt. In een eerdere vergadering hadden de leden al het besluit genomen om deze mogelijkheid uit te onderhandelen met de eigenaren Yard Energy en Winvast. In het voorlopig prospectus dat door de coöperatie is uitgebracht, is dit scenario (100% eigenaar Windpark Avri) al als uitgangspunt gekozen.

Jan Jacob van Dijk, oud-gedeputeerde voor de provincie Gelderland, gaat komende maanden meelopen met het bestuur van Burgerwindcoöperatie West-Betuwe. Als deze ‘snuffelstage’ alle partijen bevalt, zal Van Dijk in het najaar worden voorgedragen als bestuurder van onze burgerwindcoöperatie. Jan Jacob van Dijk is politicoloog, politicus en bestuurder. Van april 2011 tot 1 juni 2018 was hij gedeputeerde voor de provincie Gelderland. Hij had de portefeuille vitaal platteland (natuur, landbouw), economie (herinneringstoerisme), energietransitie, breedband en bestuur Interprovinciaal Overleg. Jan Jacob staat bekend als een bevlogen en stevig bestuurder op het gebied van duurzame energie en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van windenergie in de provincie. Vanaf 1 juni is hij aan de slag als voorzitter van het College van Bestuur van de Christelijke Onderwijs Groep (COG) in Ede. Jan Jacob is 53 jaar oud en woont in Culemborg.

Er is op 21 juni een Algemene Ledenvergadering. Locatie is het Multifunctioneel Centrum De Pluk, Rijksstraatweg 64 in Geldermalsen. Aanvang 20.00 uur. Deze locatie is goed bereikbaar en heeft een ruime parkeergelegenheid. Na afloop is er borrel ter ere van het bereiken van een onherroepelijke vergunning voor Windpark Avri om ca. 22.00 uur.

Besluit
Deze vergadering is speciaal gepland voor het te nemen besluit over het overnemen van 75% van de aandelen van windpark Avri, waarmee we 100% eigenaar van dit park worden. In de vorige vergadering is het besluit genomen om deze mogelijkheid uit te onderhandelen met de eigenaren Yard Energy en Winvast. Deze onderhandelingen hebben plaatsgevonden. Het resultaat presenteren we tijdens de ALV en onderaan de agenda vind je al een toelichting van de belangrijkste punten die in het overnamecontract staan (het contract zelf is vertrouwelijk). Onze jurist Jan Albert Timmerman is aanwezig om toelichting te geven.

In het voorlopig prospectus dat we 1 juni hebben gepubliceerd, lopen we al wat vooruit op de situatie. Aangezien we er alle vertrouwen in hebben dat het gaat lukken. Natuurlijk moet onze ALV zich nog wel uitspreken. Verder komt de jaarrekening van de coöperatie 2017 aan de orde en een voorstel hoe om te gaan met minderjarige leden.

Leden en aspirant-leden zijn van harte welkom, laat je even weten of je komt op info@betuwewind.nl?

Bestemmingsplan en vergunning burgerwindpark definitief

De Raad van State heeft vandaag de ingediende beroepen tegen het
windpark op het voormalige afvalterrein van Avri in Geldermalsen
ongegrond verklaard. Daarmee zijn het bestemmingsplan en de
omgevingsvergunning voor Windpark Avri onherroepelijk. Voor de
initiatiefnemers van Betuwewind en de leden van de Burgerwindcoöperatie
West-Betuwe betekent dit dat zij definitief door kunnen met het
ontwikkelen van het Windpark Avri. In project Betuwewind, de bouw van 14
windmolens in West-Betuwe, worden de windparken bij Deil en Avri nu
gelijktijdig ontwikkeld.

De beroepszaak van omwonenden van het Avri-terrein richtte zich tegen
verschillende aspecten van de ruimtelijke ontwikkeling. Men vond onder
andere dat de hinder en overlast van de windmolens te groot wordt en dat
er fouten zijn gemaakt in de onderzoeken van de initiatiefnemers. De
uitspraak van de Raad van State betekent dat de staatsraden (rechters)
van oordeel zijn dat de (onderzoeks)procedures correct zijn gevolgd en
dat het gemeentebestuur in redelijkheid tot de wijziging van het
bestemmingsplan kon besluiten.

LANG PROCES
Aan de ontwikkeling van windpark Avri en het windpark Deil ging een
intensief ontwerp- en communicatieproces vooraf. De oksels van de A15 en
A2 bij Waardenburg en Deil en het Avri-terrein, zijn door de provincie
Gelderland aangewezen als zoekzones voor windenergie. Die zones zijn in
2013 al bevestigd in de windvisies van de gemeenten Geldermalsen,
Neerijnen en Tiel. De projectontwikkelaars verenigd in Betuwewind hebben
een vergunning voor de locatie van de windturbines aangevraagd en
gekregen.

Tijdens een tiental publieksavonden gaven de initiatiefnemers en
betrokken gemeenten inzicht in de ontwikkeling en verschillende
varianten werden met elkaar vergeleken op aspecten van hinder, landschap
en duurzame opbrengst. Ook de gemeenteraden werden regelmatig
geïnformeerd. In de windvisies van de gemeenten werden duidelijke
uitgangspunten gegeven voor locatie en deelname van inwoners aan het
project. De gemeentebesturen zijn door de jaren heen pal achter de
plannen blijven staan en benadrukken steeds weer de noodzaak van
duurzame energie en het voordeel voor de lokale gemeenschap.

Voorzitter Gerlach Velthoven van Burgerwindcoöperatie West-Betuwe is
verheugd over de rechterlijke uitspraak: “Het is een compliment aan de
gemeente Geldermalsen dat er een degelijk en zorgvuldig proces is
doorlopen. En natuurlijk feliciteer ik de leden van onze
burgerwindcoöperatie en onze partners: we kunnen op volle kracht door
met de ontwikkeling van Windpark Avri. Project Betuwewind staat voor de
ontwikkeling van windparken bij Knooppunt Deil en bij de Avri. Die
projecten kunnen we nu synchroon ontwikkelen.”

;Onder de slogan ‘Betuwewind, iedereen wint’ is de Burgerwindcoöperatie
West-Betuwe 14 mei een ledenwerfcampagne gestart om regionaal leden te
werven die mee willen doen met de bouw van de windmolens bij Deil en
Avri. Inwoners van het Rivierengebied kunnen profiteren van het opwekken
van groene energie door lid te worden van de coöperatie. Wie voor 8
juli lid wordt, heeft gegarandeerd de mogelijkheid te investeren voor de
bouw van de molen en te profiteren van het rendement. Omwonenden van de
windparken krijgen een extra profijt van EUR 100-300 per jaar
afhankelijk van de afstand tot het park, ook als ze niet mee investeren.
Daarnaast gaat er jaarlijks EUR 0,50 per 1000 opgewekte kWh in een
omgevingsfonds dat beheerd wordt door een onafhankelijke stichting.
Vanuit dit fonds zullen projecten gefinancierd worden die de
leefbaarheid van de regio verder vergroten.

Meer informatie en lid worden kan op www.betuwewind.nl/meedoen.

De uitspraak van de Raad van State is online na te lezen:
www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=95362

De inschrijving voor leningen voor de bouw van de molens is vandaag geopend en loopt tot en met 15 september 2018. Alle leden van de burgerwindcoöperatie hebben vandaag een uitnodiging per e-mail ontvangen om aan te geven of en voor welk bedrag ze geld willen lenen voor de bouw van de molens. Alleen als lid van onze burgerwindcoöperatie heb je het recht om mee te doen.

Het is belangrijk te weten wat deze lening je oplevert. Daarover kunnen we kort zijn: op basis van het verwachte rendement verdubbel je je inleg in 15 jaar. Het is ook belangrijk te weten welke risico’s je loopt. In het voorlopig Betuwewind prospectus dat je hier kunt inzien en downloaden informeren we je daarover. Onze belofte: wie kiest voor Betuwewind kiest voor meer geld, meer groen en meer samenleving.

Ben je coöperatielid en wil je deelnemen? Geef zo snel mogelijk via administratie@betuwewind.nl de naam waaronder je lid bent en het bedrag door aan dat je maximaal als lening wilt verstrekken aan de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe. Per huishouden is het maximum vastgelegd op € 15.000. Ook als je al eerder hebt geïnvesteerd kun je nu weer meedoen tot aan dit maximum bedrag.

Ben je nog geen lid? Schrijf je zo snel mogelijk in via www.betuwewind.nl/meedoen. Je ontvangt dan automatisch een uitnodiging om deel te nemen met een lening. We wijzen in de regio toe op volgorde van binnenkomst. Na afloop van de inschrijfperiode – en nadat is vastgesteld hoeveel geld precies nodig is – vindt de definitieve toewijzing van de leningen plaats.

Wil je er zeker bij zijn? Word dan nu lid!

PS Wil je ons helpen de Betuwewind campagne tot een succes te maken? Stuur het prospectus dan door naar je buren, vrienden, kennissen en collega’s!

Vorige week is de ledenwerfactie van de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe van start gegaan.  Om samen onze eigen windmolenparken bij verkeersknooppunt Deil en het voormalige afvalterrein van de Avri bij Geldermalsen te bouwen. Dit project heet Betuwewind. Alle inwoners van Geldermalsen, Neerijnen, Lingewaal, Culemborg, Buren en Tiel kunnen lid worden. Om samen de burgerwindcoöperatie nog sterker te maken en daarmee het Rivierengebied duurzamer.

Mee-investeren
Leden van de burgerwindcoöperatie kunnen mee-investeren in de bouw en exploitatie van de windmolens. Dit doe je door een lening aan de coöperatie te verstrekken. Daarmee maak je de bouw van parken mede mogelijk. Wanneer de windparken stroom produceren, ontvangt een lid-windaandeelhouder gedurende maximaal 15 jaar een gezond en eerlijk rendement op deze lening. Burgerwindcoöperatievoorzitter Gerlach Velthoven hierover: “Het jaarlijks rendement bedraagt naar verwachting tussen de 4 en 10% en hangt samen met de jaaropbrengst van het windpark: hoe meer het heeft gewaaid, hoe hoger het rendement op het ingelegde vermogen.”

Betuwewind voor je kind
Wanneer je de afweging maakt om lid te worden, denk er dan ook eens over om je kind of kleinkind lid te maken. Je mag je kind jaarlijks maximaal 5.363 euro belastingvrij schenken. Als lid mag je kind (onder de 18 jaar, met toestemming van ouders) dit bedrag of meer – tot een maximum van 15.000 euro per huisadres aan de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe lenen. Je kind ontvangt dan jaarlijks minimaal 4 en maximaal 10% rente. En aan het eind van de looptijd van de lening die maximaal 15 jaar bedraagt, ontvangt je kind, zoals elk lid, het geleende bedrag volledig retour. Zo heeft je (klein)zoon of (klein)dochter of beiden een leuk appeltje voor de dorst om te gebruiken voor studie, wonen of eigen nieuwe duurzame initiatieven. Wij van Betuwewind willen dat zoveel mogelijk inwoners van de West-Betuwe het park kunnen meefinancieren en zo kunnen profiteren van onze windmolens. Met elkaar gaan we straks 40.000 huishoudens van stroom voorzien.

Hoe maak je je kind lid?
Ga naar www.betuwewind.nl/meedoen, vul de naam van je kind in, de adresgegevens en je eigen e-mailadres en maak 50 euro over. Binnen enkele weken na het aangaan van het lidmaatschap ontvang je een uitnodiging om op naam van je kind (kinderen of kleinkinderen) geld te lenen aan de coöperatie. Je kunt natuurlijk ook onze cadeaubon aanvragen via info@betuwewind.nl. Een leuk verjaardagscadeau!

Wegens omstandigheden gaat de tocht zaterdag 19 mei NIET door. Alle deelnemers ontvangen van ons persoonlijk bericht. We kijken met Fabio naar een nieuwe datum en laten dat zo snel mogelijk weten.

Wielrenners en wielrensters opgelet! Fabio Jakobsen, het grootste wielertalent van Nederland én inwoner van de Betuwe, verzorgt zaterdag 19 mei een masterclass ‘Tegen de wind in fietsen’ voor Betuwewind. Onder zijn leiding kunnen ca 80 fietsers een rondje Betuwe doen, waarbij we langs de toekomstige locatie van het windmolenpark bij verkeersknoooppunt Deil komen.

Niveau = gemiddelde snelheid
De tocht wordt ca. 60 kilometer, start is in Heukelum, verzameltijd daar is 8.30 uur en we nodigen onze leden, aspirant-leden, vrienden en bekenden uit om mee te fietsen. Deze kans kun je als een beetje wielrenner natuurlijk niet voorbij laten gaan. Meld je aan op info@betuwewind.nl en geef bij je aanmelding je gemiddelde snelheid op. Deelname is gratis en op volgorde van binnenkomst. Vol is vol!

Betuwewind is de campagne van de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe. We bouwen lokaal windparken waar de inwoners van Geldermalsen, Neerijnen, Lingewaal, Buren, Culemborg en Tiel van kunnen profiteren. Kijk voor meer informatie op www.betuwewind.nl.

Bekijk ons filmpje met Fabio hier!

 

 

Afgelopen week is een markant lid van onze coöperatie overleden. Peter van Luttervelt was een van de eerste leden en mede-initiatiefnemer van Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen (tegenwoordig West-Betuwe). En niet zomaar een lid. Als de ‘founding father’ van Stichting Dirk de Derde zette hij zich in voor duurzaamheid en burgerinitiatieven in de volle breedte. Hij stond aan de wieg van verschillende projecten rond mobiliteit, voeding en dus ook energie.

Als inwoner van Varik speelde hij een belangrijke rol bij het warm maken van burgerparticipatie bij zijn dorpsgenoten, het lokale bestuur en gemeenteraad van Neerijnen en onvergetelijk is de Expeditie Windkracht die hij organiseerde voor burgers die wilden leren hoe je een windpark ontwikkelt. Zelfs de tegenstanders van windenergie deden mee.

Peter was een pionier met een niet aflatend optimisme. Hij geloofde in de kracht van gewone mensen om van onderaf de samenleving vorm te geven en dat droeg hij met verve uit. Mede dankzij hem is de Betuwe een van de actiefste regio’s in Nederland geworden.

Zijn ziekbed was kort, amper 5 weken geleden hoorden wij dat hij ongeneeslijk ziek was. En dat einde is onbegrijpelijk snel gekomen. Laten we met zijn allen zijn werk en optimisme voorzetten.

Peter, een bijzonder mens, die in iedereen het goede zag.

Gerlach Velthoven & Arjen Gerritsen