Over het Duurzaamheidsfonds

Het Duurzaamheidsfonds Betuwewind is in 2021 opgericht om nieuwe initiatieven te ondersteunen die de duurzaamheid en leefbaarheid van onze regio bevorderen. Het fonds stelde in 2021 € 300.000 beschikbaar voor financiële ondersteuning aan projecten die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling in de gemeente West Betuwe die op een andere manier niet direct zouden kunnen slagen of minder effect zouden hebben. Inmiddels lopen er 7 projecten. Je leest er hier meer over.

Nieuwe aanvragen voor 2022 konden worden ingediend tot en met 23 juni. Dit jaar konden projecten uit heel Rivierenland worden ingediend. Het beschikbare bedrag is dit jaar 6 ton. Begin oktober wordt bekend gemaakt welke projecten een bijdrage ontvangen.

Projecten met potentie

Om verandering van het klimaat een halt toe te roepen is nog veel initiatief en innovatie nodig. Daarbij kan het gaan om nieuwe techniek voor accu’s met meer vermogen, of om samenwerkingsvormen zoals warmtenetten in de wijk of deelauto-projecten. Naast de transitie naar duurzame energie wil het fonds ook landschap, natuur en biodiversiteit stimuleren en initiatieven ondersteunen die bijvoorbeeld bijdragen aan schone lucht, het verbeteren van wateropvang of het verminderen van hittestress door meer groen en minder tegels.

Het fonds wil projecten ondersteunen die veel potentie hebben om duurzaamheid of leefbaarheid binnen Rivierenland te vergroten, maar die (nog) niet rendabel zijn, of alleen maar geld kosten. Het fonds kan daarvoor giften beschikbaar stellen.

Betuwewind windpark

Wie kan een aanvraag indienen?

Wij zijn op zoek naar bedrijven, verenigingen, stichtingen, burgerinitiatieven en andere samenwerkingsverbanden die een bijdrage nodig hebben voor een lopend project of voor een nieuw initiatief. Heb je een plan, of loop je tegen financiële grenzen aan binnen al lopende projecten? Elk jaar is er de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen bij het fonds.

Via de button hieronder vind je de criteria zoals die voor dit jaar zijn geformuleerd.

Blijf op de hoogte!

Op de hoogte blijven? Houd de website in de gaten voor het laatste nieuws, meld je aan voor onze nieuwsbrief en volg ons op: