Over het Duurzaamheidsfonds

Het Duurzaamheidsfonds Betuwewind is in 2021 opgericht om nieuwe initiatieven te ondersteunen die de duurzaamheid en leefbaarheid van onze regio bevorderen. Het fonds stelt dit jaar € 300.000 beschikbaar voor financiële ondersteuning aan projecten die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling in de gemeente West Betuwe die op een andere manier niet direct zouden kunnen slagen of minder effect zouden hebben.

Projecten met potentie

Om verandering van het klimaat een halt toe te roepen is nog veel initiatief en innovatie nodig. Daarbij kan het gaan om nieuwe techniek voor accu’s met meer vermogen, of om samenwerkingsvormen zoals warmtenetten in de wijk of deelauto-projecten. Naast de transitie naar duurzame energie wil het fonds ook landschap, natuur en biodiversiteit stimuleren en initiatieven ondersteunen die bijvoorbeeld bijdragen aan schone lucht, het verbeteren van wateropvang of het verminderen van hittestress door meer groen en minder tegels.

Het fonds wil projecten ondersteunen die veel potentie hebben om duurzaamheid of leefbaarheid binnen onze gemeente te vergroten, maar die (nog) niet rendabel zijn, of alleen maar geld kosten. Het fonds kan giften, maar ook leningen of deelnemingen beschikbaar stellen.

Betuwewind windpark

Wie kan een aanvraag indienen?

Wij zijn op zoek naar bedrijven, verenigingen, stichtingen, burgerinitiatieven en andere samenwerkingsverbanden die een bijdrage nodig hebben voor een lopend project of voor een nieuw initiatief. Ook nieuwe projecten van Betuwewind zelf, of waar Betuwewind deelnemer in is, kunnen in aanmerking komen. Heb je een plan, of loop je tegen financiële grenzen aan binnen al lopende projecten? Dien dan een aanvraag in bij het fonds.

Lees meer over criteria en het aanvraagformulier via de button hieronder.

Blijf op de hoogte!

Op de hoogte blijven? Houd de website in de gaten voor het laatste nieuws, meld je aan voor onze nieuwsbrief en volg ons op: