Duurzaamheidsfonds Betuwewind

Duurzaamheidsfonds Betuwewind is in 2021 opgericht door de leden om projecten en initiatieven te ondersteunen die de duurzaamheid en leefbaarheid van onze regio bevorderen.

Het fonds stelde in 2021 €300.000, en in 2022 en 2023 zelfs €600.000 beschikbaar voor financiële ondersteuning aan duurzame innovaties en ontwikkelingen in de regio Rivierenland die op een andere manier niet direct zouden kunnen slagen of minder effect zouden hebben.

Ook dit jaar werd er weer €600.000 beschikbaar gesteld. De inschrijftermijn is nu gesloten. Een nieuwe ronde start in het voorjaar van 2025.

Een onafhankelijke adviescommissie onder voorzitterschap van Doekle Terpstra (voorzitter branchevereniging Techniek Nederland) beoordeelt nu de aanvragen en brengt eind augustus dit jaar advies uit aan het bestuur van Betuwewind. Begin september worden de projecten die een bijdrage ontvangen, bekend gemaakt.

Initiatief en innovatie

Om verandering van het klimaat een halt toe te roepen is nog veel initiatief en innovatie nodig. Daarbij kan het gaan om nieuwe techniek voor accu’s met meer vermogen, of om samenwerkingsvormen zoals warmtenetten in de wijk. Naast de transitie naar duurzame energie stimuleert het fonds ook landschap, natuur en biodiversiteit en ondersteunt initiatieven die bijvoorbeeld bijdragen aan het beschermen van weidevogels of het ontwikkelen van biobased bouwmateriaal.

Er is elk jaar een nieuwe ronde van inschrijven, de leden bepalen jaarlijks hoeveel geld het duurzaamheidsfonds ter beschikking heeft. Het fonds ondersteunt projecten  die veel potentie hebben om duurzaamheid of leefbaarheid binnen Rivierenland te vergroten, maar die (nog) niet rendabel zijn,
of alleen maar geld kosten. Het fonds stelt daarvoor giften beschikbaar, van minimaal €10.000,- tot maximaal €100.000,-

Projecten met potentie

Betuwewind windpark

Aanvraag indienen?

Wij zijn op zoek naar bedrijven, verenigingen, stichtingen, burgerinitiatieven en andere samenwerkingsverbanden die een bijdrage nodig hebben voor een lopend project of voor een nieuw initiatief. Heb je een plan, of loop je tegen financiële grenzen aan binnen al lopende projecten? Elk jaar is er een nieuwe mogelijkheid om een aanvraag in te dienen bij het fonds.

Via de button hieronder vind je de informatie die je nodig hebt voor het indienen van een project. 

Omgevingsfonds, iets anders dan het Duurzaamheidsfonds 

Naast het Duurzaamheidsfonds bestaat ook nog Omgevingsfonds West Betuwe (OFWB). Dit fonds heeft een andere opzet; het is speciaal opgericht om de directe omgeving, van ongeveer 3,5 kilometer rondom de parken, mee te laten profiteren van de komst van de windparken Deil en AVRI. Met een deel van de opbrengst van de windparken kunnen projecten worden gerealiseerd die de leefbaarheid in het gebied bevorderen.

Lees hier meer over het omgevingsfonds.

Blijf op de hoogte!

Op de hoogte blijven? Houd de website in de gaten voor het laatste nieuws, meld je aan voor onze nieuwsbrief en volg ons op: