, ,

Betuwewind verlaagt de energierekening en investeert extra in verduurzaming van regio

Stroomcontracten waarbij klanten beschermd worden tegen de hoge stroomprijzen, extra investeringen in regionale energieprojecten en honderdduizenden euro’s extra in het Duurzaamheidsfonds van de burgerwindcoöperatie. Tegelijkertijd ontvangen de leden over 2021 opnieuw een rendement van 10 procent op hun stukje windmolen. Betuwewind wil zich manifesteren als aanjager van een vitale Betuwe. Burgers die met elkaar wind en zon tot waarde brengen: ‘Dat is een kans voor vrijwel iedere gemeente.’

Uniek in de huidige, overspannen energiemarkt: Betuwewind geeft leden die een contract hebben voor Betuwse windstroom geld terug op hun jaarnota. Leden die in zee zijn gegaan met Betuwestroom, het bedrijf dat de stroom van de windmolens van Betuwewind lokaal verkoopt, betalen voor hun stroom niet meer dan de kostprijs van deze windstroom. In de nabije toekomst moet dit uitgangspunt (niet meer voor je stroom betalen dan de vaste kostprijs van windstroom) ook de basis zijn van nieuwe stroomcontracten. Inwoners van de gemeente West Betuwe met een contract bij Betuwestroom, voor hen komt de geld-terug-actie het eerst beschikbaar, betalen zo op jaarbasis honderden euro’s minder voor hun stroom (afhankelijk van hun verbruik).

Burgerwindcoöperatie West-Betuwe, met 1.000 leden eigenaar van zeven windmolens langs de A15 in de windparken Deil en Avri, is ambitieus. Op de Algemene Ledenvergadering van de coöperatie, afgelopen zaterdag 9 april, hebben de leden groen licht gegeven voor plannen die duidelijk maken waar de burgerwindcoöperatie voor gaat. Betuwewind wil aanjager zijn van een vitale regio waarin schone en betaalbare energie voor iedereen, hand-in-hand gaat met eerlijk rendement, investeringen in nieuwe energieprojecten, natuurontwikkeling en duurzame agroproductie.

De omzet van de burgerwindcoöperatie kwam over 2021 uit op een kleine 8 miljoen euro. Bijna de helft van deze omzet vloeide terug naar de regio in de vorm van rendement, grondvergoedingen, omgevingsfonds of bijvoorbeeld betaalde gemeentebelasting. Betuwewind verwacht komende jaren jaarlijks miljoenen extra te kunnen investeren in de vitaliteit van de Betuwe. De extra investeringen worden mogelijk door de prijsontwikkelingen op de energiemarkt. In 2021 steeg de ontvangen stroomprijs van ruim 3 cent per kWh aan het begin van het jaar naar boven de 20 cent aan het eind van het jaar. Gemiddeld is de stroomprijs op ruim 9 cent uitgekomen waarmee de windmolens van Betuwewind subsidieloos hun werk hebben gedaan. Voor de jaren 2022 en 2023 houdt de coöperatie rekening met opbrengstprijzen die substantieel boven het niveau van 2021 liggen. Betuwewind heeft de ambitie om die meeropbrengsten te investeren in het versterken van de vitaliteit van de regio.

Het bestrijden van energiearmoede staat hoog op de agenda. Betaalbare energie voor iedereen, mét iedereen: de leden zijn meegenomen in de ontwikkeling van een nieuw stroomcontract dat is gebaseerd op de vaste, lage kostprijs van windstroom uit de Betuwe. Ook komt er een uitbreiding van het bestaande Duurzaamheidsfonds. Dit fonds stelde in 2021 € 300.000 beschikbaar aan projecten die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling in de gemeente West Betuwe. In 2022 stelt dit fonds € 600.000 beschikbaar. Betuwewind draagt onder andere bij aan de start van Energiebank Rivierenland, die bestrijdt energiearmoede door huishoudens op energiegebied te helpen.

Hiernaast hebben de leden ingestemd met het creëren van extra investeringsruimte voor nieuwe bedrijfsmatige activiteiten van Betuwewind. In 2022 is hiervoor ruim 1,5 miljoen euro beschikbaar. Vanuit dit budget zullen regionaal energie-, milieu- of duurzame landbouwprojecten opgezet of ondersteund worden. Een onderzoek naar de haalbaarheid van een regionaal warmtebedrijf wordt betaald uit de nieuw gecreëerde budgetruimte.

Voorzitter Jan Jacob van Dijk van Betuwewind hierover: “Omdat de meeste elektriciteit in Nederland wordt opgewekt in gascentrales beweegt de stroomprijs mee met de recent geëxplodeerde gasprijs. Hierdoor is gas momenteel de duurste vorm van elektriciteitsproductie. En die gestegen kosten berekenen maatschappijen aan de klant. Wind- en zonnestroom kunnen die stijging dempen. Energiemaatschappijen met veel duurzame opwek kunnen op dit moment de energierekening binnen de perken houden. Fossiel is nu onbetrouwbaar en duur, terwijl duurzaam betaalbaar is maar nog te weinig voorhanden. Betuwewind wil samen met haar leden een stap verder gaan. Financieel waren we al goed in staat om risicodragend mee te doen in projecten of zelf nieuwe projecten te starten. Met de huidige winstverwachting wordt dat alleen maar beter. Onze windparken kunnen nog meer dan we hadden verwacht een vliegwiel voor verandering zijn. Onze burgerwindparken zijn daarmee belangrijk voor een vitale Betuwe.”

In veel gemeenten in Rivierenland is windenergie tijdens coalitievorming een groot thema. Directeur Gerlach Velthoven van Betuwewind pleit ervoor dat het ‘wel bouwen’ van een windpark een van de belangrijkste politieke vraagstukken voor de komende raadsperiode is. Met eigen windmolens geeft een gemeente een enorme impuls aan behoud van vitaliteit en het effectief bestrijden van klimaatverandering. Hiernaast wordt de afhankelijkheid van (buitenlandse) energiemaatschappijen verminderd en burgers kunnen profiteren van hun stukje windmolen. Velthoven: “Een moderne windturbine spaart wekelijks drie vrachtwagens steenkool uit. Of 1,5 miljoen kuub aardgas. En als omwonenden overschakelen op elektrisch rijden, is één windturbine genoeg om zo’n 5.000 auto’s bij gemiddeld gebruik 25 jaar van schone energie te voorzien. Wil je op gemeentelijk niveau klimaatverandering effectief bestrijden, zet dan in op lokale wind- en zonneparken, warmtenetten en aquathermie. Het is een kans voor vrijwel iedere gemeente.”

Velthoven nodigt iedere gemeente in het Rivierengebied uit om in West Betuwe te komen kijken wat de impact is van een lokaal windpark. “We laten met ons project zien wat de waarde is van eigen windparken. Het Nederlandse elektriciteitsverbruik groeit zeer snel: we gaan elektrisch rijden en onze huizen elektrisch verwarmen. Het recente kabinetsbesluit om het aantal windmolens op zee te verdubbelen of het voornemen om de komende decennia 2 kerncentrales te bouwen: het is in de verste verte nog niet genoeg om het snelgroeiende elektriciteitsverbruik te dekken. Lokale energieprojecten dragen bij aan het bestrijden van klimaatverandering, helpen mee om de energierekening voor inwoners betaalbaar te houden en versterken de leefomgeving. Met de opbrengsten van eigen windmolens kan extra geïnvesteerd worden in de energietransitie. Iedere turbine telt. Elk zonnepark telt.”

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie