, ,

Meedenkdag Energie

Zaterdag 18 februari kwamen ruim 40 leden van Betuwewind bij elkaar om samen na te denken over de strategie van Betuwewind op het gebied van energie. Hoe gaan we onze (beperkte) middelen inzetten voor de versnelling die nodig is? Samen met partners in de regio is het belangrijk dat we ons geld, netwerk, kennis en ‘handjes’ zo slim mogelijk inzetten om maximaal impact te hebben op die versnelling.

Als inleider was Hans-Peter Oskam gevraagd om vanuit landelijk perspectief zijn visie te geven. Hans-Peter is directeur van Netbeheer Nederland. Hij begon zijn verhaal met een hart onder de riem te steken. Hij was 10 jaar geleden in een andere rol al betrokken bij de eerste stappen van Betuwewind en vindt het fantastisch wat er gerealiseerd is. Afgelopen week had hij nog koffie gedronken met minister Jetten die spontaan over ons laadplein begon omdat hij dat zo’n bijzondere ontwikkeling vindt. En zo wordt Betuwewind vaker aangehaald als mooi voorbeeld hoe lokale gemeenschappen de energietransitie kunnen versnellen.

Ontwikkelingen & belemmeringen
Hans-Peter moedigde ons aan om vooral de ambitie hoog te houden vanwege drie grote ontwikkeling die de komende 7 jaar tot 2030 worden uitgerold:

  1. Er is in de strategie van Nederland en Europa 10 keer zo veel productie van biogas nodig. De partijen die hier nu op inspelen, verdienen veel geld terwijl juist ook lokale projecten kunnen bijdragen, zeker ook in de beeldvorming van wat ‘goede’ en ‘slechte’ biomassa is.
  2. De benodigde toename van zonne-energie speelt een grote rol, dat moet de komende vier jaar nog 4 keer zo veel worden als dat we nu hebben. Die hoeveelheid kan in het huidige systeem niet aangesloten worden, omdat de kabels niet snel genoeg kunnen worden aangelegd. Het is dus net zo belangrijk om te werken aan lokaal en direct gebruik van zonne-energie. Dat kan met opslag (ook in warmte), vraagsturing, waterstofproductie etc. en zou door Betuwewind heel goed kunnen worden opgepakt met consumenten en bedrijven in de regio.
  3. Het is ook belangrijk om op grotere schaal te werken aan opslag en buffering van energie, bij grootschalige opweklocaties en bij bedrijven, dat kan in de vorm van stroom, warmte en andere opslagmedia zoals waterstof.

Als belemmeringen waarom bovenstaande niet snel genoeg gaat, noemde hij ‘handjes’ (de netbeheerders hebben samen 13.000 vacatures op 18.000 medewerkers), geld, vergunningen en procedures. En dit heeft natuurlijk allemaal te maken met politieke keuzes. Om die te beïnvloeden is er kennis en urgentie nodig en concrete voorbeelden die laten zien dat het kan.

Aan de slag
Na deze inspirerende inleiding gingen de leden aan de slag met de thema’s: productie, transport, handel en consumptie van energie. Wat zijn de belemmeringen, waarom doen we nog niet voldoende om de omslag te maken en daarmee de opwarming te stoppen?

Antwoorden hierop vanuit de deelnemers en hun ideeën lees je in het uitgewerkte verslag van deze dag. 

We kunnen de verandering van het energiesysteem echt versnellen door aan de slag te gaan met opslag, buffering en direct gebruik van duurzaam opgewekte energie. Hiermee wordt het mogelijk meer directe prijsafspraken te maken tussen opwekkers en gebruikers van energie. Dat kan prijszekerheid en dus rust in de markt brengen en de voordelen van lokale opwek ook lokaal ten goede laten komen.

Door dit goed aan te pakken kunnen we beleidsmakers overtuigen dat er meer lokale opwek nodig is en dat daar ruimte voor moet worden gemaakt en we kunnen zorgen dat er kabelruimte vrij komt om het elektrificeren mogelijk te maken, ook bij bedrijven.

Tot slot was er een grote roep om meer communicatie en gaven de deelnemers onder andere aan dat leden graag meer en vaker betrokken worden bij de ontwikkelingen. Wordt vervolgd dus.

Op 4 februari is er ook een Meedenkdag Landbouw en Natuur geweest. Je leest er hier meer over. 

De directie gaat de opbrengst van deze meedenkdag ook verwerken in de strategie die tijdens de ALV op 1 april a.s. aan de leden wordt voorgelegd. Meer info over de ALV en aanmelden via onze website.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie