, ,

Meedenkdag Landbouw en Natuur

Zaterdagmiddag 4 februari verzamelde een gevarieerde groep leden van Betuwewind zich in De Knop in Geldermalsen om na te denken over de koers en strategie op het gebied van projecten rondom het thema Landbouw en Natuur.

De middag werd afgetrapt door directeur Gerlach Velthoven die aangaf hoe belangrijk het is om samen met de leden vooruit te blikken. Regeren is immers vooruitzien en dat doe je in de vorm van een strategie; waar willen we heen, welke projecten passen bij Betuwewind en welke criteria passen daarbij?

Inspirerende inleiding
Voordat iedereen aan de slag gingen, pleitte Jean Eigenman om de tegenstelling tussen stad en platteland niet te vergroten, maar gezamenlijk te zoeken naar een gezonde, groene manier om met onze (landbouw-)grond om te gaan. Ook gaf hij aan dat naast strategie en regeren vooral gekeken moet worden naar régenereren: hoe bouwen we, hoe gaan we om met mobiliteit en gezondheid? We moeten samen naar nieuwe, slimme manieren zoeken om het anders te doen, en zo kijken hoe we kunnen ‘terugploegen’; oftewel systemen kunnen herstellen.

Aan de slag
Onder bezielende leiding van Romi en Gerdien van het Betuwewind team ontstond er een levendige brainstorm met post-its, om zo helder te krijgen wat er lokaal speelt en waar de grootste pijnpunten zitten. Hieronder zie je de uitwerking van de brainstorm van twee vraagstellingen.

1. Wie veroorzaakt het probleem?

2. Wat is het probleem?

Aan de hand van de opgehaalde informatie werd vervolgens gesproken over ieders ‘dromen’; hoe zou het er uit zien als je zonder restricties kon aangeven wat je zou willen? Dat leverde een mooi dromenbord op vol met goede ideeën op o.a. het gebied van natuurontwikkeling, onderwijs, circulair bouwen en nieuwe bedrijfsmodellen.

Je vindt deze ideeën in het uitgewerkte verslag van deze middag.

Oplossingen en dromen bereiken
Hierna volgende een open gesprek over oplossingen en manieren om die dromen te bereiken. En ook welke criteria daarbij belangrijk zijn op zowel inhoudelijk- als procesgebied. Om dromen te verwezenlijken moet je namelijk wel realistisch kijken of een project potentieel heeft.

Geïnspireerd door alles wat was besproken en opgehaald, sloot Jean de middag af met de oproep om de energieke organisatie te blijven die we zijn en dit soort ‘huiskamergesprekken’ vast te houden; dit is een mooie manier om samen na te denken over de toekomst.

De directie gaat de opbrengst nu verwerken in de strategie die tijdens de ALV op 1 april a.s. aan de leden wordt voorgelegd. Meer info over de ALV en aanmelden via onze website.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie