Windpark
Deil

Nabij Knooppunt Deil hebben de ontwikkelaars Raedthuys en Yard samen met de burgerwindcoöperatie West-Betuwe een park van 11 windmolens ontwikkeld. Deze molens wekken samen met de molens bij de Avri elektriciteit op voor ca. 60.000 huishoudens. De coöperatie heeft een grondcontract met Staatsbosbeheer en zal op hun terrein haar 4 molens bouwen. In februari 2019 zijn de bouwvoorbereidingen begonnen. Eind van 2019 zal het park zijn gerealiseerd.

Locatie
Rond Knooppunt Deil

Rond knooppunt Deil is al langer sprake van de mogelijkheid van windmolens. De verschillende opties zijn in een milieueffectrapportage vergeleken en daar is als beste variant uitgekomen om 11 windmolens  in één lijn te plaatsen ten zuiden van de A15 aan weerszijden van de A2. Naar verwachting draaien deze molens eind 2019, begin 2020. Burgerwindcoöperatie West-Betuwe wordt eigenaar van de vier molens die passen in natuurgebied ’t broek ten westen van de A2.

Betuwewind windpark

Vraag en antwoord over windenergie

Betuwewind wil zo veel mogelijk vragen beantwoorden die worden gesteld over nut en noodzaak van windmolens, maar ook over de nadelen en last die je er van kunt hebben. Sinds de eerste bewonersavond in 2014 zijn we begonnen vragen te verzamelen en zijn we de antwoorden erbij gaan geven. Hierbij scheiden we feiten en meningen zo veel mogelijk. Blijf vragen stellen en als je betere antwoorden hebt, dan horen we het graag.