,

Windpark Deil ontvangt SDE+ subsidie

Betuwewind heeft nu ook SDE+ subsidie binnen voor windpark Deil
Garantieprijs van 7,5 cent per kWh voor opwek duurzame stroom

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft Windpark Deil SDE+ subsidie toegekend voor het exploiteren van 11 windturbines langs de A15 bij knooppunt Deil. Eerder werd al de vergunning verleend door de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen. Alle voorwaarden zijn nu aanwezig om het park te bouwen. De bouwvoorbereidingen zullen medio 2019 starten en eind van dat jaar in productie gaan. Voor Windpark Avri werd al eerder subsidie toegekend, maar daar lopen nog beroepszaken bij de Raad van State.

In 2013 besloten de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen om bij Knooppunt Deil en bij Avri windmolens toe te staan mits door initiatiefnemers aan alle voorwaarden voldaan kon worden. Na een proces van enkele jaren konden de gemeenten medio 2017 akkoord gaan met het wijzigen van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen, In totaal werden 11 turbines bij windpark Deil en 3 turbines bij de voormalige vuilstort Avri vergund.
Bijzonder aan beide parken is dat de burgers uit de omgeving mee kunnen investeren en dus mee kunnen profiteren van de opbrengsten van de windparken. De burgerparticipatie wordt uitgevoerd door Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen. De campagne om het benodigde kapitaal op te halen zal nog voor de zomer starten.
Zowel gemeente Geldermalsen als gemeente Neerijnen hebben de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Met de realisatie wordt een flinke stap in de richting gezet. De windparken zijn samen goed voor ca. 190 miljoen kilowattuur duurzame energie. Dat is ongeveer de helft van het stroomgebruik in de nieuwe gemeente West Betuwe. Dat gebruik zal echter nog sterk toenemen als we gaan stoppen met gas en benzine.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie