Duurzaamheidsfonds

Het Duurzaamheidsfonds Betuwewind is in 2021 opgericht om nieuwe initiatieven te ondersteunen die de duurzaamheid en leefbaarheid van onze regio bevorderen. Je kunt daarbij denken aan projecten die te maken hebben met biodiversiteit of de warmtetransitie, maar we willen ook mensen met een kleine portemonnee ondersteunen om duurzamer te kunnen wonen en leven.

Het fonds geeft financiële ondersteuning aan projecten die op een andere manier niet direct zouden kunnen slagen of minder effect zouden hebben. Er is een adviescommissie, onder leiding van Doekle Terpstra, benoemd die zal adviseren hoe de middelen zo effectief mogelijk besteed kunnen worden.

Op dit moment lopen er 7 projecten. Je leest er hier meer over. Nieuwe aanvragen voor 2022 zijn inmiddels ingediend. Het beschikbare bedrag is dit jaar 6 ton. Begin oktober wordt bekend gemaakt welke projecten een bijdrage ontvangen.