Duurzaamheidsfonds

Duurzaamheidsfonds Betuwewind is in 2021 opgericht om nieuwe initiatieven te ondersteunen die de duurzaamheid en leefbaarheid van onze regio bevorderen. Het fonds stelde in 2021 € 300.000 en in 2022 zelfs € 600.000 beschikbaar voor financiële ondersteuning aan projecten die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling in de gemeente West Betuwe die op een andere manier niet direct zouden kunnen slagen of minder effect zouden hebben. Op 3 oktober 2022 zijn de nieuwe projecten bekendgemaakt. In totaal 13 mooie, duurzame projecten. Je leest er hier meer over.

Ook dit jaar is er weer € 600.000 beschikbaar en kunnen er per 1 april 2023 weer nieuwe projectvoorstellen worden ingediend.