Bezoek koning Willem-Alexander

Wat je aandacht geeft groeit! Daarom zijn we heel trots dat we de koning 28 september mochten ontvangen om kennis te maken met Betuwewind. Tijdens een bezoek van 1,5 uur aan ons voedselbos was hij zeer geïnteresseerd in wat je kunt bereiken als burgercoöperatie. De koning was onder de indruk van al onze activiteiten: de windparken, Voedselbos Lingehout, de betrokkenheid van leden en vrijwilligers.

Ook maakte hij kennis met twee projecten uit het Duurzaamheidsfonds en sprak hij met diverse deskundigen en pioniers over de uitdagingen van de warmtetransitie.

Na afloop van dit werkbezoek, ging hij door naar snellaadplein WattHub waar hij de officiële opening verrichtte. Lees voor een uitgebreider verslag verder onderaan deze pagina.

Zie hier een korte video-impressie van het bezoek >>

Hieronder vind je de links naar diverse artikelen en video-opnames.

SRC Regionieuws

WindEnergie Nieuws

Omroep Gelderland

Koninklijk Huis 1

Koningklijk Huis 2

Het Kontakt 

NOS – regionieuws 

Vorsten.nl

Gelderlander

LinkedIn WattHub

Het werkbezoek van de Koning aan Betuwewind is een geweldige eer en grote blijk van waardering.  

Gerlach Velthoven en Doekle Terpstra blikken terug:

“We ontvangen de koning in ons Voedselbos omdat hier alles samenkomt: hoe Betuwewind met de opbrengsten van de windmolens zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot innovatieve aanjager van de energietransitie, en van verbetering van landschap, leefomgeving en biodiversiteit.

We vertellen de Koning over ons ontstaan en over de kracht van lokaal, coöperatief werken. “Jullie zijn voorbeeld en voorloper” zegt de Koning hierover. Ook is hij onder de indruk van het duurzaamheidsfonds dat ruim 1200 leden van de coöperatie in het leven hebben geroepen, waaruit we inmiddels zo’n 30 projecten financieren, voor ongeveer 6 ton per jaar.

Wind door Hans Adams
Onze eerste activiteit en ‘cash cow’ is de wind, maar met alleen wind redden we het niet. Met de molens op de achtergrond vertellen we over bouw, de opbrengsten, en ook over nieuwe ontwikkelingen als wind op zee. Welke uitdagingen er zijn en hoe kunnen we dit in mogelijkheden  ombuigen?

Voedselbos Lingehout door Gerdien Dijkstra en Romi Biesheuvel
De energietransitie is nauw verbonden met noodzakelijke veranderingen in landbouw en natuurbeheer. Ons voedselbos is letterlijk en figuurlijk een proeftuin en voorbeeld hoe we met winst van de molens investeren in bodem en leefomgeving. En het is een sociale plek, waar vrijwilligers en deelnemers samen werken, en de coöperatieve gedachte in de praktijk brengen.

De Bouwboeren door Luc de Wit
Een project uit het duurzaamheidsfonds en een voorbeeld van innovatie: biobased bouwen. Hier komt veel samen: klimaat, landbouwtransitie en oplossingen voor duurzaam en versneld bouwen door vezelrijke gewassen te telen en te verwerken tot bouwmateriaal. Zo wordt de hele keten van zaadje tot woning aangepakt.

Bescherming van weidevolgels door Peter van Noord
Dit project laat zien hoe met steun vanuit het duurzaamheidsfonds een drone is aangekocht die een enorme impuls kan geven aan de bescherming van weide- en boerenlandvogels. Ook horen en zien we hoe natuurbescherming en samenwerking met boeren zo hand in hand gaan. Een verbindend project.

De (lokale) regie op de warmtetransitie loopt achter; door Frank Sloot

Veel partijen die betrokken zijn of willen worden bij de warmtetransitie zijn op zoek naar duidelijkheid. De overheid geeft de gemeenten en belangrijke rol in deze transitie, maar biedt zelf onvoldoende duidelijkheid via een lange termijnvisie en daaruit afgeleide tussentijdse doelstellingen.

Ook hebben gemeenten onvoldoende menskracht en middelen om benodigde deskundigheid op te bouwen en bewoners te helpen om die transitie vorm te geven. Waardoor ook huiseigenaren en woningcorporaties terughoudend zijn in het nemen van maatregelen om huizen te verduurzamen.

Coöperaties hebben lokale kennis en know-how, een sterk regionaal en landelijk netwerk, én hebben de lokale contacten met inwoners/ achterban. Zij kunnen die kennis en de contacten inzetten om de warmtetransitie te versnellen. Daarbij hebben coöperaties behoefte aan duidelijkheid, zowel qua doelstellingen, maar vooral ook qua positie in dit proces: niet louter als consument, maar vanuit gelijkwaardigheid.

Wie er aan tafel zaten:

  • Frank Sloot (voorzitter bestuur Betuwewind, gespreksleider)
  • Gerlach Velthoven (directeur Betuwewind)
  • Doekle Terpstra (voorzitter Techniek Nederland en voorzitter adviescommissie Duurzaamheidsfonds Betuwewind)
  • Ralph Moolenaar (Warmteregisseur Rivierenland)
  • Stefan van Tongeren (Directeur S-Tec)
  • Reinier van Zutphen (Nationale Ombudsman)
  • Sanne Akerboom (universitair docent Regulering en Governance van de Energietransitie aan het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling)
  • Hijmen van Doornspeek (Voorzitter Coöperatie Duurzame Warmte Enspijk)
  • Karsten Klein (Directeur Belangenbehartiging Vereniging Eigen Huis)

Waardering
Met dit werkbezoek toont de koning waardering voor wat een coöperatie kan bereiken; het collectief opwekken van duurzame energie en de winst investeren in transitie, innovatie en groene leefomgeving. We kijken vol trots terug op een mooie middag.”

Doe jij ook mee? Word ook lid!