Windpark
Deil

Nabij Knooppunt Deil zijn Pure Energie (2 molens) en Eurus Energy  (5 molens) samen met de burgerwindcoöperatie West-Betuwe (4 molens) eigenaar van een park van 11 windmolens. Deze molens wekken, samen met de drie windmolens van Betuwewind bij Avri, elektriciteit op voor ca. 60.000 huishoudens. De vier molens van Betuwewind op Windpark Deil zijn gebouwd op het terrein van Staatsbosbeheer. De coöperatie pacht deze grond en heeft uitgebreide afspraken gemaakt voor een zo groen mogelijk windpark. Dit heeft o.a. geresulteerd in een nieuwe plasdras voor trekvogels.

In totaal is Betuwewind dus eigenaar van 7 molens: vier op Windpark Deil, drie bij Avri.

Locatie
Rond Knooppunt Deil

Rond knooppunt Deil was al langer sprake van de mogelijkheid van windmolens. Verschillende opties zijn in een milieueffectrapportage vergeleken en daar is als beste variant uitgekomen om 11 windmolens  in één lijn te plaatsen ten zuiden van de A15 aan weerszijden van de A2. De vier molens van Betuwewind proefdraaien sinds het vroege voorjaar van 2020. In april 2020 zijn de molens definitief overgedragen aan de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe. De officiële opening volgde op 18 september 2020. Kijk op www.windparkdeil.nl voor meer informatie.

Betuwewind windpark

Vraag en antwoord over windenergie

Betuwewind wil zo veel mogelijk vragen beantwoorden die worden gesteld over nut en noodzaak van windmolens, maar ook over de nadelen en last die je er van kunt hebben. Sinds de eerste bewonersavond in 2014 zijn we begonnen vragen te verzamelen en zijn we de antwoorden erbij gaan geven. Hierbij scheiden we feiten en meningen zo veel mogelijk. Blijf vragen stellen en als je betere antwoorden hebt, dan horen we het graag.