Grondaankoop Paardenveld

Betuwewind vindt het belangrijk om duurzame energie op te wekken en om bij te dragen aan de energie- en warmtetransitie. We vinden het ook belangrijk dat we investeren in het verduurzamen van landbouwgrond en natuurontwikkeling. Betuwewind investeert daarom een deel van haar winst in duurzame en innovatieve alternatieven voor conventionele landbouw. De doelstelling van de Landbouw & Natuur projecten van Betuwewind is om te laten zien dat nieuwe vormen van duurzame landbouw financieel haalbaar zijn en dat we daarmee anderen inspireren. Samen met haar leden die kunnen mee-investeren.

Hiervoor is ruim 15,5 hectare landbouwgrond aangekocht aan de Euwerden te Waardenburg, ook wel ‘Paardenveld’ geheten. Het verwachte rendement op deze investering is 2-4%.