Een energieke club
meer dan wind alleen

De burgerwindcoöperatie wil graag een energieke club zijn. Naast windzaken zal de coöperatie hard samenwerken aan natuurontwikkeling, recreatie en verdere verduurzaming van bedrijvigheid in het gebied. Leden van de burgerwindcoöperatie ondernemen met elkaar dingen die leuk en/of leerzaam zijn. Denk aan excursies naar andere windparken, met elkaar fietsen of hardlopen, gebiedsontwikkeling (wilgen knotten, zwerfvuil zoeken) en ook de organisatie van een klein muziekfestival hoort tot de plannen. Zakelijk wil Burgerwindcoöperatie West-Betuwe ook verbinden. Netwerkborrels, workshops en start-ups ondersteunen: allemaal concrete kansen voor ondernemende mensen die ook wat met wind hebben.