Lid worden

doe mee, denk mee, profiteer mee!

Begin 2013 kwamen de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen met een windvisie, hoe zij wilden meewerken aan het ontwikkelen van windparken binnen de gemeentegrenzen. Deelname van burgers is een voorwaarde bij  de ontwikkeling van windmolenparken. Burgers moeten kunnen meedoen, meebeslissen en meeprofiteren van de komst van de windparken bij Deil en Geldermalsen. Hiervoor is de Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen  opgericht, die sinds maart 2018 Burgerwindcoöperatie West-Betuwe heet. Onze coöperatie is één van de ontwikkelende partijen in het ontwikkelconsortium Betuwewind dat de molens gaat realiseren. Door lid te worden van de coöperatie kunnen burgers vanaf het begin meedoen en profiteren van de (winst)mogelijkheden, maar ook delen in de risico’s. En natuurlijk meedenken bij het ontwikkelen van dit en nieuwe, duurzame energieprojecten in de West-Betuwe. Iedereen kan lid worden van de burgerwindcoöperatie, ook mensen van buiten de grenzen van de gemeenten waar de molens komen te staan.

Contact? Mail ons op info@betuwewind.nl of vul het contactformulier in.

Een energieke club
meer dan wind alleen

De burgerwindcoöperatie wil graag een energieke club zijn. Naast windzaken zal de coöperatie hard samenwerken aan natuurontwikkeling, recreatie en verdere verduurzaming van bedrijvigheid in het gebied. Leden van de burgerwindcoöperatie ondernemen met elkaar dingen die leuk en/of leerzaam zijn. Denk aan excursies naar andere windparken, met elkaar fietsen of hardlopen, gebiedsontwikkeling (wilgen knotten, zwerfvuil zoeken) en ook de organisatie van een klein muziekfestival hoort tot de plannen. Zakelijk wil Burgerwindcoöperatie West-Betuwe ook verbinden. Netwerkborrels, workshops en start-ups ondersteunen: allemaal concrete kansen voor ondernemende mensen die ook wat met wind hebben.

Het bestuur

Het bestuur van Burgerwindcoöperatie West-Betuwe bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die allemaal wonen in de West-Betuwe en een sterke binding met onze mooie regio mee hebben.

bestuur Gerlach

Gerlach Velthoven

Voorzitter

bestuurarjen

Arjen Gerritsen

Secretaris

Hans

Hans Adams

Penningmeester

Sebastiaan

Sebastiaan van Doorn

Bestuurslid

Let op: Geen AFM toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht.