Lid worden

doe mee, denk mee, profiteer mee!

Begin 2013 kwamen de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen met een windvisie, hoe zij wilden meewerken aan het ontwikkelen van windparken binnen de gemeentegrenzen. Deelname van burgers was een voorwaarde bij  de ontwikkeling van de windmolenparken. Burgers moeten kunnen meedoen, meebeslissen en meeprofiteren van de komst van de windparken bij Deil en Geldermalsen. Hiervoor is toen de Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen  opgericht, die sinds maart 2018 Burgerwindcoöperatie West-Betuwe heet. Onze coöperatie is één van de ontwikkelende partijen in het ontwikkelconsortium Betuwewind dat de molens gaat realiseren. Door lid te worden van de coöperatie kunnen burgers vanaf het begin meedoen en profiteren van de (winst)mogelijkheden, maar ook delen in de risico’s. En natuurlijk meedenken bij het ontwikkelen van dit en nieuwe, duurzame energieprojecten in de West-Betuwe. Iedereen kan lid worden van de burgerwindcoöperatie, ook mensen van buiten de grenzen van de gemeenten waar de molens komen te staan.

Contact? Mail ons op info@betuwewind.nl of vul het contactformulier in.

Documentatie

Hier vind je relevante documenten met betrekking tot de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe:

Meer weten? Kijk bij onze Vraag-en-antwoorden.

Een energieke club
meer dan wind alleen

De burgerwindcoöperatie wil graag een energieke club zijn. Naast windzaken zal de coöperatie hard samenwerken aan natuurontwikkeling, recreatie en verdere verduurzaming van bedrijvigheid in het gebied. Leden van de burgerwindcoöperatie ondernemen met elkaar dingen die leuk en/of leerzaam zijn. Denk aan excursies naar andere windparken, met elkaar fietsen of hardlopen, gebiedsontwikkeling (wilgen knotten, zwerfvuil zoeken) en ook de organisatie van een klein muziekfestival hoort tot de plannen. Zakelijk wil Burgerwindcoöperatie West-Betuwe ook verbinden. Netwerkborrels, workshops en start-ups ondersteunen: allemaal concrete kansen voor ondernemende mensen die ook wat met wind hebben.

Het bestuur

Het bestuur van Burgerwindcoöperatie West-Betuwe bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die allemaal wonen in de West-Betuwe en een sterke binding met onze mooie regio mee hebben. Voor het ontwikkelen en bouwen van de windmolens wordt de Burgerwindcoöpeatie West-Betuwe ondersteund door experts op dit gebied. Wat drijft hen?

Gerlach Velthoven, voorzitter van de Burgerwindcoöpertie West-Betuwe, maar ook voorzitter en oprichter van de coöperatieve vereniging 11Duurzaam. Van huis uit marketeer, docent Hogeschool Utrecht, maar vooral burger van West Betuwe en duurzaamheidsman in hart en nieren: “Mijn betrokkenheid bij duurzame energie begon in 2012 toen steeds duidelijker werd dat Nederland niet opschoot met het verminderen van fossiele energie. Het was nog volop crisis. Iedereen dacht dat onze rijkdom in gevaar was, overheden, bedrijven en ook burgers schoven het voor zich uit om energie anders te gaan doen. Dat was het moment dat we met een paar dorpsgenoten zijn gaan nadenken over hoe we het zelf konden gaan doen. Kort daarna kwam de kans om deel te nemen aan de voorgenomen windparken bij Knooppunt Deil en Avri. De rest is historie zou je kunnen zeggen. Het heeft daarna nog best lang geduurd maar we voelden steeds dat we hier iets groots konden gaan verrichten en dat gaf de moed om verder te gaan, te blijven leren en de lat steeds hoog te laten liggen. We hebben nu met de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe iets in handen wat een fantastische basis legt voor de energietransitie van de Betuwe, dat laten we niet meer los”. Wil je contact met Gerlach, bel 06.430.260.49 of mail gerlach.velthoven@betuwewind.nl.

bestuur Gerlach

Gerlach Velthoven

Directeur Molenaar

tel. 06 43026049

bestuurarjen

Arjen Gerritsen

Secretaris

tel. 06 53154183

Hans

Hans Adams

Directeur Penningmeester

tel. 06 41117498

Sebastiaan

Sebastiaan van Doorn

Bestuurslid

telefoon 06 10489716

 
Let op: Geen AFM toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht.