Windpark
Avri

Betuwewind heeft Windpark Avri gebouwd op het terrein van de gesloten vuilstort van Avri in Geldermalsen. Dit park bestaat uit drie windmolens. Een bovenop de afvalbult en twee aan weerszijden. Voor de bouw van de molen op de bult is techniek uit de offshore industrie gebruikt. Dit is nog niet eerder in Nederland vertoond. Noch ergens anders ter wereld. Deze molens wekken, samen met de 11 windmolens bij Deil, stroom op voor ca. 60.000 huishoudens. 900 leden van de coöperatie hebben samen het eigen vermogen bij elkaar gebracht om de investering te doen.

De bouw 

Op vrijdag 18 september 2020 zijn Windparken Avri en Deil officieel geopend. Door corona kon dit slechts in klein gezelschap plaatsvinden. Ondanks dat vieren we dat de leden van Burgerwindcoöperatie West Betuwe oftewel Betuwewind nu eigenaar zijn van zeven werkende windmolens. En dat Nederland weer een stukje duurzamer is geworden. Hieronder kun je de bouw van stap tot stap over de periode van de bouw volgen.

Overname
Op 1 mei 2020 nam de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe het park officieel ‘over’. Tot deze tijd was fabrikant Nordex verantwoordelijk geweest voor het bouwen, testen, repareren, etc. van de drie windmolens van het windpark. Nu is het park geheel in handen van de coöperatie en zijn we in productie!

Twee windmolens van Windpark Avri zijn aan weerszijden (oost en west) van de afvalbult gebouwd. Molen 2 staat bovenop de bult – een duurzame oplossing voor het gebruik van deze vuilstort. Alle drie de molens zijn wel even hoog. Avri heeft de vuilstort in 2016 afgesloten en een speciale deklaag aangebracht, omdat de bult 70 jaar moet rusten. Er is al een zonneweide, deze is eigendom van Avri. En nu heeft de Burgerwindcooöperatie West-Betuwe de drie windmolens in bedrijf.

5 oktober 2019 hijsen WT3, de eerste molen is een feit
Tijdens de open dag van Betuwewind is het helemaal gelukt om de eerste windturbine van Windpark Avri te hijsen. Honderden bezoekers waren getuige van het hijsen van de drie wieken die elk 65 meter lang zijn en 18 ton per stuk wegen. Wat meer technische feiten:

  • de turbines wekken 3,6 Megawatt per stuk op
  • de torens van WT 1 en WT3 zijn 120 meter hoog, WT2 die op de afvalberg staat is 99 meter hoog
  • de fundatie bestaat uit ca 500 m3 beton en 70 ton staal, de palen zijn 20 meter de grond in gegaan. De stalen pijpen van de windmolen op de afvalbult zijn eerst 20 meter door het afval gegaan, en vervolgens nog eens 20 meter de grond in.
  • de wieken zijn bevestigd aan de gondel (narcelle genaamd). Deze is aangeleverd in drie delen. De gondel (weegt 62 ton), de neus (hub genaamd en deze weegt 45 ton) en de tandwielkast/as (drivetrain genaamd en deze weegt 70 ton).
  • de kraan die de toren opbouwt weegt 700 ton, heeft 80 ton hefvermogen en is 136 meter hoog.

Kijk hier voor het versnelde filmpje (timelapse) van het hijsen van de laatste wiek van WT3.

10 september 2019 start transport wieken
In de nacht van 10 op 11 september 2019 starten de transporten van de wieken voor de drie windmolens van Windpark Avri. Gebruikers van bedrijventerrein Plettenburg in Geldermalsen kunnen hier mogelijk hinder van ondervinden.

Eerste paal geslagen
Kijk hier de opname van Omroep Gelderland over het slaan van de officiële eerste paal op de afvalbult.

Lichte verkeershinder Geldermalsen en Buurmalsen bij aanleg elektriciteitskabel
Fietsers en automobilisten ondervinden enige overlast van de aanleg van een nieuwe elektriciteitskabel van circa vijf kilometer lengte tussen Buurmalsen en Geldermalsen. De aanleg van de zogeheten middenspanningskabel is nodig om het elektriciteitsnet voor te bereiden op de komst van Windpark Avri. De firma Van Gelder legt de kabel aan namens netbeheerder Liander. Autoverkeer ter hoogte van de Provincialeweg Oost (N327) bij Geldermalsen ondervindt beperkte hinder van de werkzaamheden. In Geldermalsen is ook in de Rijstraat en Plettenburg enige overlast te verwachten. In Buurmalsen vindt het werk vooral plaats aan de Brink, Rooimond en Zijtak.

Betuwewind windpark

Vraag en antwoord over windenergie

Betuwewind wil zo veel mogelijk vragen beantwoorden die worden gesteld over nut en noodzaak van windmolens, maar ook over de nadelen en last die je er van kunt hebben. Sinds de eerste bewonersavond in 2014 zijn we begonnen vragen te verzamelen en zijn we de antwoorden erbij gaan geven. Hierbij scheiden we feiten en meningen zo veel mogelijk. Blijf vragen stellen en als je betere antwoorden hebt, dan horen we het graag.

Vraag en Antwoord
Wat is het Betuwewind omgevingsfonds?

De eigenaren van Windpark Deil en Windpark Avri dragen jaarlijks een vastgesteld bedrag af aan een zogeheten omgevingsfonds. Dit bedrag is gebaseerd op de landelijke richtlijn van de vereniging van windexploitanten en is afhankelijk van de hoeveelheid opgewekte stroom (€ 0,50 per 1000 kWh).

De windparken in West Betuwe hebben met de gemeente afspraken om omwonenden beter te faciliteren. Zo is er een bonus in het eerste jaar en de afdrachten zijn in de tijd naar voren gehaald. De opbrengst voor het omgevingsfonds van Windpark Deil en Avri is bedoeld voor maatschappelijke projecten binnen een straal van 3,5 km rond de windparken en een ‘extra profijtsbijdrage’ voor direct omwonenden.

Verdere bepalingen
Het beheer van het omgevingsfonds wordt ondergebracht in een onafhankelijke stichting met bestuurders uit het gebied van de gemeente West Betuwe. In de statuten wordt vastgelegd dat het bestuur evenwichtig wordt samengesteld over de kernen in het gebied. Onder maatschappelijke projecten wordt bedoeld dat projecten moeten bijdragen aan de fysieke, sociale en ecologische kwaliteit van het gebied. Projecten zijn duurzaam en hebben steun van de lokale bevolking. Jaarlijks beoordeelt een door het bestuur aangestelde commissie aan welke projecten geld wordt besteed.

Per jaar zijn de volgende bedragen beschikbaar (bij gemiddelde wind):

Jaren 1 2-5 6-10 11-15
Fonds* € 119.000 € 92.125 € 69.000 € 50.500

*Hier is de uitkering aan direct omwonden al vanaf

Direct omwonenden ontvangen jaarlijks een extra profijtsbijdrage afhankelijk van de afstand van hun woning tot het park. Het gaat om:
€ 300 per jaar voor omwonenden tot en met 800 meter;
€ 200 per jaar voor omwonenden van 800 tot en met 1000 meter;
€ 100 per jaar voor omwonden van 1000-1200 meter.

Omwonenden van Windpark Deil en Windpark Avri worden per post op de hoogte gebracht over het omgevingsfonds.