Windpark
Avri

Op het terrein van de gesloten vuilstort van Avri in Geldermalsen is plaats voor 3 windmolens. Ontwikkelaars Yard en Winvast hebben samen met de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe in 2017 vergunning gekregen. Sinds december 2018 is de coöperatie 100% eigenaar geworden. Deze molens gaan samen met de 11 molens bij Deil stroom opwekken voor ca. 60.000 huishoudens. 900 leden van de coöperatie hebben samen het eigen vermogen bij elkaar gebracht om de investering te doen.

Locatie
De gesloten vuilstort van Avri

Avri sloot in 2016 haar vuilstort af. Er is een speciale deklaag op aangebracht en de bult moet 70 jaar rusten. Avri benut het gebied graag voor energieopwekking. In 2018 is een zonnepark aangelegd van ruim 10 hectare met ca. 36.000 panelen en er is plaats voor 3 windmolens. 1 midden in de bult en twee aan weerszijden (oost en west) er net naast. Avri exploiteert de zonnepanelen zelf, de ontwikkeling van het windpark is uitbesteed aan Betuwewind, een samenwerking van verschillende projectontwikkelaars en Burgerwindcoöperatie West-Betuwe. De coöperatie gaat de drie molens bij Avri exploiteren.

Betuwewind windpark

Vraag en antwoord over windenergie

Betuwewind wil zo veel mogelijk vragen beantwoorden die worden gesteld over nut en noodzaak van windmolens, maar ook over de nadelen en last die je er van kunt hebben. Sinds de eerste bewonersavond in 2014 zijn we begonnen vragen te verzamelen en zijn we de antwoorden erbij gaan geven. Hierbij scheiden we feiten en meningen zo veel mogelijk. Blijf vragen stellen en als je betere antwoorden hebt, dan horen we het graag.