Grondaankoop Bosakker Waardenburg

Betuwewind vindt het belangrijk om duurzame energie op te wekken en om bij te dragen aan de energie- en warmtetransitie. We vinden het ook belangrijk dat we investeren in het verduurzamen van landbouwgrond en natuurontwikkeling. Vorig jaar kozen we dan ook voor een duale strategie met aandacht voor zowel energie als landbouw.

Betuwewind investeert daarom een deel van haar winst in duurzame en innovatieve alternatieven voor conventionele landbouw. Samen met haar leden die kunnen mee-investeren. De doelstelling van de Landbouw & Natuur projecten van Betuwewind is om te laten zien dat nieuwe vormen van duurzame landbouw financieel haalbaar zijn en dat we daarmee anderen inspireren.

Ons Voedselbos Lingehout is hier een mooi voorbeeld van, maar ook nieuwe vormen van akkerbouw vinden wij kansrijk om mee te experimenteren. Daarom hebben we 15,5  hectare landbouwgrond aangekocht in Waardenburg. Dit gebied hebben we eerder als ‘Paardenveld’ onder de aandacht gebracht, maar is inmiddels omgedoopt tot Bosakker Waardenburg. De investering bedraag 1.33 miljoen euro. Het doelrendement is 2-4%.

Korte & lange termijn

In Voedselbos Lingehout in Geldermalsen wordt sinds 2022 gewerkt aan het omvormen van landbouwgrond en boomgaard naar voedselbos. Met de aankoop van Bosakker Waardenburg willen we de landbouwactiviteiten van Betuwewind uitbreiden naar natuurvriendelijk biologische akkerbouw in combinatie met meerjarige houtachtige teelten en natuurontwikkeling.

Op korte termijn is het plan om te beginnen met eenjarige teelten van akkerbouwgewassen en/of vezels, zoals tarwe of hennep. Op die manier telen we op een duurzame manier voedselgewassen en kunnen we door middel van de teelt van vezelgewassen CO2 vastleggen in duurzame bouwmaterialen.

Op langere termijn is er ruimte voor meerjarige teelten, zoals bomen voor biobased bouwen, en mogelijk ook teeltondersteunende voorzieningen met verticale zonnepanelen. Samen met onze leden gaan we een mooi businessplan ontwikkelen voor de lange termijn.

Samenwerken

In dit gebied kan ook een bijdrage geleverd worden aan opgaven van Provincie Gelderland op het gebied van waterberging, natuurontwikkeling en stikstofdoelen. Daarnaast willen we met de boeren in de omgeving gaan samenwerken aan het meer biodivers en aantrekkelijk maken van het landschap, bijvoorbeeld door het planten van boomgroepen, en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en bloemrijke akkerranden.

Investeren met doelrendement van 2% – 4%

Leden kunnen investeren in het project voor minimaal €50 en maximaal €100.000 per huisadres. Iedereen kan lid worden van Betuwewind, tegen eenmalige kosten van €50.

Het doel van de exploitatie van Bosakker Waardenburg is om minimaal de kosten te dekken, en daarmee minimaal 2% tot 4% rendement voor mede-investeerders per jaar te kunnen bieden.

Het idee is dat Betuwewind ongeveer de helft van het aankoopbedrag van 1.33 miljoen euro zelf financiert (eventueel met zakelijke partners), en de leden de andere helft door middel van deelnameleningen. Het gaat om een bedrag van € 665.000. Op die manier hoeven we niet alle reserves van Betuwewind vast te leggen en blijft er ruimte om nieuwe projecten op te starten.

Het te behalen rendement ligt lager dan bij de windmolens, waar 10% wordt behaald. De reden daarvoor is dat landbouwgrond in Nederland helaas een waarde heeft die veel hoger is dan wat je redelijkerwijs met landbouw kunt verdienen, zeker als je dit natuurvriendelijk wilt doen. Met dit project willen we grond vrij maken uit traditionele landbouw om aan te tonen dat het ook anders kan. Daarvoor is het nodig dat de kapitaallasten beperkt zijn.

Benodigde investering door leden:
minimaal € 332.500 en max € 665.000.

Van de benodigde € 332.500 is inmiddels het volgende bedrag bijeengebracht:

€246.550

Inmiddels is er van het benodigde bedrag dat we bij leden willen ophalen het volgende percentage opgehaald:

Blijf op de hoogte!

Op de hoogte blijven van de activiteiten van Betuwewind? Houd de website in de gaten voor het laatste nieuws, meld je aan voor onze nieuwsbrief en volg ons op: