Niets is vrij van risico

Je wilt meedoen. Betuwewind vindt het daarom belangrijk dat je op de hoogte bent van de belangrijkste risico’s. De burgerwindcoöperatie spant zich uiteraard maximaal in om samen met haar partners deze risico’s tot een minimum terug te brengen. Voor alle vragen over investeren kun je een e-mail sturen naar info@betuwewind.nl. We zetten de mogelijke risico’s voor je op een rij.

Windrisico

Het waait niet altijd even hard. Wij baseren onze rendementsprognose vervolgens op een conservatieve inschatting van de gemiddelde windverwachting.

Technische gebreken turbines

Er kunnen in de windmolens technische gebreken ontstaan. Deze technische gebreken worden wanneer zij zich voordoen, verholpen door de leverancier van de windmolens op basis van een allesomvattend servicecontract. De leverancier garandeert een technische beschikbaarheid van minstens 97%. Wanneer deze beschikbaarheid lager uitvalt, compenseert de leverancier de gederfde inkomsten.

Calamiteiten

Het risico bestaat dat zich schade aan de windmolens voordoet door oorzaken van buitenaf. Het windmolenpark wordt verzekerd tegen schade veroorzaakt door een bron die buiten het windmolenpark ligt als ook voor schade veroorzaakt door brand binnen de systemen van de windmolens. Niet alle schade is echter (tegen aanvaardbare condities) te verzekeren. Schade veroorzaakt door terroristische aanslagen, natuurrampen of oorlogssituaties zijn daarvan voorbeelden.

Daling energieprijs

Wat als de energieprijs daalt? Precies daarom hebben wij SDE-subsidie aangevraagd. Deze SDE-subsidie garandeert gedurende 15 jaar een minimale opbrengst per kWh.

Bouw en vergunningen

Bij de bouw van windmolens kunnen er omstandigheden zijn die leiden tot uitstel of afstel van de benodigde vergunningen. Wij zijn daarom continue in overleg met de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen, de provincie en de omgeving.

Overige risico’s

Bovenstaande informatie geeft aan dat de investering in Betuwewind niet geheel zonder risico is. Echter de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe spant zich in om samen met haar partners deze risico’s tot een minimum terug te brengen.

Het grootste risico zou kunnen zijn dat wij niet voldoende geldmiddelen bij elkaar krijgen om de windturbines te kunnen bouwen. Gezien het enthousiasme van burgers om in andere windparken te investeren, lijkt dit risico nog het meest ongegrond.

in september is de definitieve prospectus verschenen. Klik hier om deze te downloaden.

Doe mee, denk mee, praat mee, word lid!
Ga naar www.betuwewind.nl/meedoen en schrijf je in!