Drie wegen naar rendement
Met de slogan ‘Hoeveel rendement wil je hebben?’ werft de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe nieuwe (investerende) leden. Iedereen kan lid worden. Jong en oud. Burgers en ondernemers. Verenigingen en stichtingen. Er zijn drie wegen naar rendement. Meer geld. Meer groen. Meer samenleving. Welke kies jij?

Meer geld
Financieel rendement uit eigen windmolens
In 2017 hebben de toenmalige leden van Burgerwindcoöperatie West-Betuwe besloten om met windaandelen het benodigde eigen vermogen van ongeveer € 5 miljoen voor de bouw van de windparken bij verkeersknooppunt Deil en het Avri-terrein in Geldermalsen bij elkaar te willen brengen. De coöperatie wil dat zoveel mogelijk inwoners van de West-Betuwe de windmolenparken kunnen meefinancieren en zo kunnen profiteren van het rendement uit onze eigen molens.

4 tot 10% rente op je inleg
Wanneer je je inschrijft kun je direct de benodigde € 50 euro overmaken om je lidmaatschap te bevestigen. Deze € 50 is de minimale inleg, je maximale inleg mocht initieel € 15.000 zijn. Dit bedrag is verhoogd naar € 20.000 per woonadres. Wanneer de windparken stroom produceren, ontvangt een lid-windaandeelhouder gedurende maximaal 15 jaar een gezond en eerlijk rendement op deze lening. Het jaarlijks rendement bedraagt naar verwachting tussen de 4 en 10% (maximaal) en hangt samen met de jaaropbrengst van het windpark: hoe meer het heeft gewaaid, hoe hoger het rendement op het ingelegde eigen vermogen. Bij voldoende stroomopbrengsten wordt een deel van het jaarlijks rendement gestort in een eigen energiefonds. Met dit fonds worden nieuwe projecten mogelijk gemaakt. In het leningreglement staat alle informatie over de jaarlijkse verdeling (en bestemming) van het rendement.

Meer groen
Milieurendement uit eigen windmolens
Burgerwindcoöperatie West-Betuwe heeft de ambitie om komende jaren zo veel mogelijk duurzame energie te gaan produceren in onze streek. Met de 14 windmolens bij verkeersknooppunt Deil en de voormalige vuilstortbult op het Avri-terrein in Geldermalsen wordt 40% van de stroom opgewekt die de gemeente West Betuwe vandaag de dag gebruikt. Zo dragen we een steentje bij aan de overgang naar een maatschappij die steunt op hernieuwbare, schone energie. We worden minder afhankelijk van grote, inefficiënte energiemaatschappijen en van (mondiale) politieke conflicten. Bij Windpark Deil zal grondeigenaar Staatsbosbeheer een groot deel van de grondopbrengsten direct besteden aan het vergroten van de natuurwaarde van hun gebieden. Een deel van het rendement van de ‘eigen windmolens’ zal door de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe worden geïnvesteerd in nieuwe, groene projecten.

Meer samenleving
Maak je sportclub sterker met rendement uit eigen windmolens
Iedereen wint. Daar gaan we voor. De komst van windmolens willen we gebruiken om de lokale sportverenigingen een (financieel) zetje in de rug te geven. Dat werkt als volgt. Lid-windaandeelhouders kunnen als zij een lening geven aan de burgerwindcoöperatie ook de keuze maken om een procent van hun persoonlijke jaarlijkse rendement af te dragen aan de clubkas van hun favoriete lokale sportvereniging. Het jaarlijks rendement bedraagt naar verwachting tussen de 4 en 10%. Als je voor deze optie kiest, verdubbelt de burgerwindcoöperatie jouw afdracht aan de sportclub. Een rekenvoorbeeld: als 100 supporters, ouders en vrienden van bijvoorbeeld de leden van een voetbalclub meedoen met dit aanbod, kan de penningmeester van deze club jaarlijks gemiddeld zo’n € 6.250 bijschrijven. Onze windmolens spekken zo de clubkas. Klik hier voor een uitgebreide presentatie over ons aanbod voor sportclubs.

Meer informatie? Neem contact met ons op.

Doe mee, profiteer, word lid. Meld je hier aan.