Privacybeleid

De website Betuwewind.nl is eigendom van de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe (hierna BWC W-B), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61893447.

Contactgegevens

Burgerwindcoöperatie West-Betuwe B.A.
Laageinde 2
4191 NS Geldermalsen
E-mailadres: info@betuwewind.nl

Deze website heeft ten doel bezoekers te informeren, leden te werven en te registreren voor de BWC W-B en e-mailadresgegevens te verzamelen ten behoeve van het verzenden van de Betuwewind-nieuwsbrief. Aspirant-leden die hun persoons- en adresgegevens niet verstrekken, kunnen geen lid worden van de BWC W-B en derhalve niet investeren in de projecten van de coöperatie. De BWC W-B bewaart de gegevens van leden voor de duur van hun lidmaatschap en voor de duur van daarvoor wettelijk vereisten, zoals de Belastingdienst.

Leden van de BWC W-B en lezers van de Betuwewind-nieuwsbrief hebben recht op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens na opzeggen van hun lidmaatschap en het verlopen van wettelijke termijnen. Voor Betuwewind.nl. is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Betuwewind.nl zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Heb je een klacht? Laat het ons weten via info@betuwewind.nl.

Bezoekgegevens

Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren, zodat Betuwewind.nl haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Wijzigingen

Betuwewind.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Controleer dit daarom regelmatig.

Als je nog vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact op met ons via info@betuwewind.nl