Onze visie

Betuwewind is een project waar de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe (BWB) aan deelneemt. De coöperatie heeft als doel het gebruik van windenergie en andere vormen van duurzame energie te bevorderen en daarmee bij te dragen aan een leefbare wereld. Als coöperatie willen we mensen bij elkaar brengen die gezamenlijk het financieel mogelijk maken om projecten met duurzame energie te realiseren.

Duurzaamheid is het sleutelwoord voor het oplossen van ons energievraagstuk en de daaraan gekoppelde milieuproblemen. Naast het nuttig, efficiënt en spaarzaam gebruik van energie zal het aandeel van duurzame bronnen in de totale energievoorziening drastisch moeten toenemen. Het is inmiddels bewezen dat opwekking van energie uit windmolens op het land een haalbare optie is. Weliswaar is de opbrengst lager dan die van vergelijkbare windparken aan de kust, maar het blijkt dat met steun van de overheid projecten op land rendabel zijn.

Betuwewind & de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe

  • Opgericht in 2014 door betrokken burgers.
  • Onze ambitie is een energieneutraal energieverbruik in 2030.
  • Wij jagen verduurzaming en energiebesparing aan​.
  • Wij willen lokaal energieverbruik invullen met lokaal opgewekte groene energie met behulp van windmolens.
  • De opbrengsten uit onze windmolenprojecten vloeien terug naar de regio en worden ingezet voor lokale duurzaamheidsinitiatieven.
  • We zijn een coöperatie voor en door burgers en bedrijven van de West-Betuwe. ​
  • Elk lid heeft een gelijke stem en beslist mee.
  • Onze belofte is meer rendement, meer groen en meer samenleving.