Privacy statement

De Betuwewind.nl website is eigendom van de burgerwindcoöperatie West-Betuwe geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61893447.

Contactgegevens

Burgerwindcooperatie West-Betuwe
Laageinde 2
4191NS Geldermalsen

E: info@betuwewind.nl.

Deze website heeft ten doel bezoekers te informeren, leden te werven en te registreren voor de burgerwindcooperatie West-Betuwe en e-mailadresgegevens te verzamelen ten behoeve van het verzenden van de Betuwewind nieuwsbrief.
Aspirant-leden die hun persoons- en adresgegevens niet verstrekken, kunnen geen lid worden van de burgerwindcoöperatie en derhalve niet investeren in de windmolenparken bij Deil en Avri.

De burgerwindcoöperatie bewaart de gegevens van leden voor de duur van hun lidmaatschap en voor de duur van daarvoor wettelijk vereisten, zoals de Belastingdienst.
Leden van de burgerwindcoöperatie West-Betuwe en lezers van de Betuwewind nieuwsbrief hebben recht op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens na opzeggen van hun lidmaatschap en het verlopen van wettelijke termijnen.

Voor betuwewind.nl. is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Betuwewind.nl zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Klachten kunnen worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bezoekgegevens

Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren, zodat Betuwewind.nl haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Wijzigingen

Betuwewind.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Controleer daarom regelmatig dit Privacy statement.

Als u nog vragen heeft over dit Privacy statement, neemt u dan contact op met info@Betuwewind.nl.

Geldermalsen, maart 2018