Het is altijd mooi weer
in de Betuwe!

Met de komst van windparken in onze gemeente zijn flinke stappen gezet in het verduurzamen van onze energie. Is er weinig wind? Dan schijnt de zon! Zonneweides zijn daarom een logische volgende stap in West Betuwe. Daar gaat Betuwewind aan werken door opweklocaties voor zonne-energie te ontwikkelen.

Waar denk jij aan bij zon? Doe mee met onze wedstrijd en win een duurzame powerbank met zaklamp op zonne-energie! De kaart hierover gemist? Geen probleem download deze hier en stuur je bijdrage op naar zon@betuwewind.nl.

Voor een gebalanceerd energiesysteem hebben we een goede verhouding nodig tussen zonne-energie en windenergie. Er liggen natuurlijk al veel zonnepanelen op daken van huizen en bedrijven. In West Betuwe is ongeveer 5% van het oppervlak van daken bedekt. Dat is nog veel te weinig, maar ook als alle geschikte daken vol liggen, zal dat nog niet genoeg zijn voor een goede balans. Dat is waarom de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe zich inzet voor het ontwikkelen van zonneweides.

Zonneveldenbeleid West Betuwe

Hiervoor zijn we in de eerste plaats afhankelijk van het gemeentebeleid. Gemeente West Betuwe heeft hier afgelopen jaar aan gewerkt. Ze verwacht dat er uiteindelijk 600 hectare aan zonneweide nodig is en wil nog deze raadperiode beginnen met het vergunnen van 100 ha. In september 2020 wordt een voorstel hiervoor in de gemeenteraad besproken. Vermoedelijk wordt dan vastgelegd dat burgers voor minimaal 50% de kans moeten krijgen om financieel te participeren in zonprojecten. Betuwewind kan dit voor de burgers van West Betuwe verzorgen, maar streeft naar 100% lokaal eigendom.

Ontwikkelbeleid Betuwewind

Een goede zonneweide begint voor Betuwewind met een goed plan. Dat gedragen wordt door een ruime meerderheid van de omgeving en lokale belangenorganisaties met maximale acceptatie onder de direct omwonenden. Onze drijfveer hierin is dat wij zelf ook omwonend zijn en blijven. Onze aanpak voor een gedragen plan noemen wij van binnen naar buiten werken. Waarbij we eerst contact met de direct omwonenden leggen. Met hen nemen we de processen van de projectontwikkeling door en samen kijken we naar mogelijke alternatieven in ontwerp en uitvoering. Met een voorkeursopstelling gaan we vervolgens naar de ruimere omgeving en lokale belangenorganisaties. Ook hier kan het plan geoptimaliseerd worden. Met dit plan gaan we dan naar de hele gemeente en uiteindelijk ook naar het bestuur van de gemeente.

Betuwewind windpark

Financiering

Betuwewind heeft ervaring met het coöperatief ontwikkelen van grote projecten. Leden van de coöperatie kunnen in de ontwikkelfase van een zonneweide risicodragend investeren in de ontwikkeling. Naast een jaarlijkse rente van 2% wordt er een risicobonus uitgekeerd over de leningen voor projecten die slagen. Deze opslag is in overeenstemming met het risico zoals dat van tevoren is ingeschat. De eerste verkenning van projecten wordt vanuit de reserves van de coöperatie betaald. Als het tot realisatie van een weide komt, zal Betuwewind net als met de windparken externe financiering ophalen. Coöperatieleden kunnen voor de bouw eigen vermogen inleggen tegen een rente van 4 tot 8%, afhankelijk van de opbrengst. Klik hier voor meer informatie over participatieproces en financiering.

Meedoen met het ontwikkelen van zonneweides, word lid!

Blijf op de hoogte!

Op de hoogte blijven? Houd de website in de gaten voor het laatste nieuws, meld je aan voor onze nieuwsbrief en volg ons op: