Het is altijd mooi weer
in de Betuwe!

Met de komst van windparken in onze gemeente zijn flinke stappen gezet in het verduurzamen van onze energie. Is er weinig wind? Dan schijnt de zon! Zonneweides zijn daarom een logische volgende stap in West Betuwe. Daar gaat Betuwewind aan werken door opweklocaties voor zonne-energie te ontwikkelen.

Voor een gebalanceerd energiesysteem hebben we een goede verhouding nodig tussen zonne-energie en windenergie. Er liggen natuurlijk al veel zonnepanelen op daken van huizen en bedrijven. In West Betuwe is ongeveer 5% van het oppervlak van daken bedekt. Dat is nog veel te weinig, maar ook als alle geschikte daken vol liggen, zal dat nog niet genoeg zijn voor een goede balans. Dat is waarom de Betuwewind zich inzet voor het ontwikkelen van zonneweides.

Zonneveldenbeleid West Betuwe

In 2020 heeft de gemeente West Betuwe haar zonneveldenbeleid bepaald. Er is gekozen om voorlopig geen landbouwgrond beschikbaar te maken voor zonne-energie, hooguit op kleine schaal aansluitend bij agrarische bebouwing. Ook wil men enkele pilots doen bij telers die zonnepanelen boven hun gewas willen plaatsen. Hiervoor zijn enkele locaties aangewezen. Betuwewind heeft op een van deze locaties afspraken gemaakt met de eigenaar om een zonnedak van ca. 3 ha te ontwikkelen. We noemen dat project ‘Zonnegaard Drost’, naar de naam van de eigenaar. Je kunt er op deze pagina meer over lezen.

Zon op dak en zon op andere gronden

In de regionale energiestrategie is bepaald dat de hoeveelheid zon op dak de komende 10 jaar moet vervijfvoudigen. Betuwewind zal zich daar niet direct voor inzetten en laat dat over aan coöperatie Duurzaam West Betuwe. Wel wil Betuwewind zich inzetten voor andere veldprojecten die niet op landbouwgrond mogelijk zijn dus b.v. in spoor en wegbermen, overtollige industriegrond en dergelijke.

Zonnegaard Drost

In Ophemert teelt Jan Drost sierbramen op 5 ha grond. Sierbramen worden gebruikt in boeketten als de vruchten nog niet rijp zijn. Door middel van zonnepanelen boven de struiken kan het juiste klimaat voor de bramen worden gecreëerd en kunnen de plastic dakjes, die nu gebruikt worden, achterwege blijven.

De vergunning voor het plan is aangevraagd bij de gemeente. In mei 2022 heeft B&W besloten mee te werken aan het plan en vanaf 22 juni 2022 ligt de ontwerpvergunning ter inzage bij de gemeente.  Zodra de vergunning is verstrekt, kan de subsidie aangevraagd worden en het plan verder worden uitgewerkt. De leden van Betuwewind zullen samen het project gaan financieren, net zoals we dat met de windmolens hebben gedaan.

Zonnegaard Drost is een relatief klein project met beperkte ontwikkelkosten. Die worden nu direct door de coöperatie gedragen. De leden kunnen straks direct in de exploitatiefase investeren.

Betuwewind windpark

Financiering

Betuwewind heeft ervaring met het coöperatief ontwikkelen van grote projecten. Leden van de coöperatie kunnen in de ontwikkelfase van een zonneweide risicodragend investeren in de ontwikkeling. Naast een jaarlijkse rente van 2% wordt er een risicobonus uitgekeerd over de leningen voor projecten die slagen. Deze opslag is in overeenstemming met het risico zoals dat van tevoren is ingeschat. De eerste verkenning van projecten wordt vanuit de reserves van de coöperatie betaald. Als het tot realisatie van een weide komt, zal Betuwewind net als met de windparken externe financiering ophalen. Coöperatieleden kunnen voor de bouw eigen vermogen inleggen tegen een rente van 4 tot 8%, afhankelijk van de opbrengst. Klik hier voor meer informatie over participatieproces en financiering.

Meedoen met het ontwikkelen van zonneweides, word lid!

Blijf op de hoogte!

Op de hoogte blijven? Houd de website in de gaten voor het laatste nieuws, meld je aan voor onze nieuwsbrief en volg ons op: