Lid worden

doe mee, denk mee, profiteer mee!

Begin 2013 stelden de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen een windvisie op, op basis waarvan zij wilden meewerken aan de ontwikkeling van windparken binnen haar gemeentegrenzen. Voorwaarde voor deze ontwikkeling werd de deelname van burgers bij deze ontwikkeling. Burgers moeten kunnen meedoen, meebeslissen en meeprofiteren van de komst van de twee windparken bij Deil en Avri. Hiervoor is de Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen (BWC) opgericht. De BWC is een van de ontwikkelende partijen in het ontwikkelconsortium Betuwewind dat de molens gaat realiseren. Alleen op deze manier kunnen burgers vanaf het begin meedoen en profiteren van de (winst)mogelijkheden maar ook delen in de risico’s. En natuurlijk meedenken in de ontwikkeling om tot een voor de omgeving acceptabel project te komen.

Iedereen kan lid worden van de Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen, ook mensen van buiten de grenzen van de gemeenten waar de molens komen te staan.

Contact? info@betuwewind.nl of (nul zes)43026049: Gerlach Velthoven

Een energieke club
meer dan wind alleen

De burgerwindcoöperatie wil graag een energieke club zijn. Naast windzaken zal de coöperatie hard samenwerken aan natuurontwikkeling, recreatie en verdere verduurzaming van bedrijvigheid in het gebied. Leden van de burgerwindcoöperatie ondernemen met elkaar dingen die leuk en/of leerzaam zijn. Denk aan excursies naar andere windparken, met elkaar fietsen of hardlopen, gebiedsontwikkeling (wilgen knotten, zwerfvuil zoeken) en ook de organisatie van een klein muziekfestival hoort tot de plannen. Zakelijk wil Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen ook verbinden. Netwerkborrels, workshops en start-ups ondersteunen: allemaal concrete kansen voor ondernemende mensen die ook wat met wind hebben.

Het bestuur

Het bestuur van Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die allemaal wonen in de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen en daar een sterke binding mee hebben.

bestuur Gerlach

Gerlach Velthoven

Voorzitter

bestuurarjen

Arjen Gerritsen

Secretaris

Hans

Hans Adams

Penningmeester

Sebastiaan

Sebastiaan van Doorn

Bestuurslid