,

Steun aan Windenergie Culemborg

Betuwewind gaat met Windenergie Culemborg voor 100% lokaal. 100% lokaal energie opwekken in 100% lokaal eigendom om 100% lokaal te gebruiken. Dat is het doel van Windenergie Culemborg. Met dit initiatief wil de Coöperatie Vrijstad Windwinning bijdragen aan een welvarende, energieneutrale toekomst voor Culemborg. Burgerwindcoöperatie Betuwewind gaat helpen met kennis, ervaring én geld door voor 1/3e deel te nemen.

Coöperatie Vrijstad Windwinning heeft eerder met energieleverancier Eneco een plan ontwikkeld voor een windmolenpark, maar dat ging niet door en inmiddels is de samenwerking beëindigd. Onder de naam Windenergie Culemborg gaat de coöperatie nu zelfstandig verder. Samen met grondeigenaren en andere belanghebbenden gaat de coöperatie opnieuw de haalbaarheid van nieuwe windmolens onderzoeken. 100% lokaal, rekening houdend met de schaalgrootte en behoefte van Culemborg. Een van die partijen is Betuwewind uit West Betuwe die kennis, geld en ervaring inbrengt om deze windmolens mogelijk te maken.

Schone energie voor een eerlijke prijs

De coöperatie wil zo een bijdrage leveren aan schone energie tegen een eerlijke prijs. Uiteraard om klimaatverandering tegen te gaan, maar zeker zo belangrijk: door lokaal stroom te produceren en te leveren aan bedrijven en huishoudens, draagt de coöperatie bij aan een oplossing voor het overvolle stroomnet. Veel bedrijven kunnen hun netaansluiting nu niet uitbreiden, of nieuwbouwwijken kunnen niet aangesloten worden. Marcel Reijnen, vicevoorzitter van Coöperatie Vrijstad Windwinning: “Hoe mooi is het als we dit lokaal kunnen oplossen? Zodat je straks je eigen huis verwarmt, je bedrijf runt of de elektrische auto oplaadt met stroom van onze eigen windmolens.”

Samen delen

Vrijstad Windwinning gaat de komende tijd in gesprek met betrokken partijen, van omgeving tot gemeente. Belangrijk is een eerlijke verdeling van lasten en lusten.  Daarnaast is het streven een deel van de verwachte winst te investeren in een duurzaamheidsfonds voor maatschappelijke projecten, bijvoorbeeld om energiearmoede tegen te gaan.

Hoe kun jij investeren en Windenergie Culemborg steunen?

Betuwewind draagt voor 1/3e bij aan de ontwikkelkosten vanuit haar reserves, leden van Betuwewind kunnen ook meedoen maar worden van harte opgeroepen lid te worden van Vrijstad Windwinning en een ontwikkellening te verstrekken aan Vrijstad Windwinning. Zij werven op dezelfde manier als Betuwewind geld voor de ontwikkeling volgens hun leenreglement. Hoe meer leden, hoe sterker ze staan. Zie verder www.vrijstadwindwinning.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie