We hebben twee nieuwe bestuursleden geïnstalleerd. Tijdens de drukbezochte Algemene Ledenvergadering op 13 april jl. op een zonnig Mariënwaerdt, stemden de leden unaniem in met de komst van secretaris Harry Kandelaars en algemeen lid Annet IJff. Samen met Frank Sloot (voorzitter), John Hamilton (penningmeester) en  Janny Kranenburg en Renze van Willigen (algemeen lid) vormen zij nu het voltallige bestuur.

De nieuwe bestuursleden stellen zich voor:

Harry Kandelaars

Ik ben Harry Kandelaars, achtenzestig jaren jong, gehuwd, twee volwassen dochters en wonend in Tiel. In het gezin zijn we al lang bezig met duurzaamheid en leven in balans met onze omgeving. Vanaf het begin zijn we lid van de Betuwewind Coöperatie. Vele jaren ben ik werkzaam geweest in de advisering en automatisering in binnen- en buitenland, onder andere op de gebieden logistiek, retail en financiële dienstverlening. De laatste tien jaren van mijn arbeidzaam leven werkte ik bij de Nederlandse Belastingdienst. Vol enthousiasme en energie wil ik me in het bestuur inzetten voor onze coöperatie.

Annet IJff
Ik ben Annet IJff, ik ben vanaf het begin betrokken bij Betuwewind. In de beginjaren kreeg ik met Betuwewind te maken als lid van de gemeenteraad van Geldermalsen en later West Betuwe. Ik ben sinds 2010 in die gemeenteraad actief geweest. Eerst twee jaar als commissielid en van 2012 tot 2023
als lid van de gemeenteraad voor de PvdA. In de periode van 2020 tot 2022 ben ik twee jaar wethouder duurzaamheid van de gemeente West Betuwe geweest. In 2023 ben ik gekozen in het AB van het Waterschap Rivierenland en toen ben ik gestopt met de gemeenteraad. Door al die jaren heen kreeg ik steeds meer kennis en belangstelling voor duurzame energie en voor inrichting van ons mooie Linge landschap. Ik zet die ervaring graag in voor het bestuur van Betuwewind. Ik werk op dit moment bij Vluchtelingenwerk, een baan die goed aansluit bij ruim 25 jaar ervaring in het ontwikkelingswerk. Door al die jaren heen heb ik daar veel met coöperaties gewerkt en ook die ervaring en belangstelling neem ik mee. Ik zet me de komende jaren graag in voor Betuwewind.

Op de foto van links naar rechts:
John Hamilton, Harry Kandelaars, Janny Kranenburg, Renze van Willigen, Annet IJff, Frank Sloot.

Tijdens de ledenvergadering van Betuwewind presenteerden de huidige projecten uit Duurzaamheidsfonds Betuwewind zich aan de leden. In de Hooge Schuur op Mariënwaerdt, waar zo’n 150 leden van Betuwewind bijeenkwamen, waren de projecten door middel van een beeldende poster in de ruimte opgesteld. Projectleiders waren aanwezig om vragen te beantwoorden en te vertellen over de vele resultaten.

De 11 projecten van het afgelopen jaar presenteerden zich in een pitchronde aan de leden en kwamen daarmee in aanmerking voor de Jaap van der Velden Award van €5000,- voor het meest innovatieve project. Luc de Wit van BouwBoeren kreeg de meeste stemmen en mocht de award in ontvangst nemen. Via een innovatieve methode werken zij aan de samenwerking tussen landbouw en de bouwsector. Met de inzet van biogrondstoffen – het verbouwen van diverse vezelrijke teeltgewassen – wordt een duurzame waardeketen gecreëerd; landbouwers worden dé grondstoffenleveranciers van de bouwsector.

Doekle Terpstra en Marleen van den Ham van de adviescommissie gingen het gesprek aan met de leden over tips en tops waarmee het fonds zich nog meer kan verbeteren en impact kan maken. Het was een mooie dag waarbij de projectleiders van de verschillende projecten ideeën met elkaar en met de leden van Betuwewind uitwisselden en er werd volop inspiratie opgedaan voor vervolgactiviteiten.

Nieuwe ronde Duurzaamheidsfonds

Sta jij volgend jaar op ons podium? Op dit moment staat een nieuwe ronde open van het Duurzaamheidsfonds. Inschrijven met een mooi project voor een duurzaam Rivierenland kan tot 15 mei.

Kijk voor de voorwaarden op www.betuwewind.nl/duurzaamheidsfonds en dien een aanvraag in!

Betuwewind gaat met Windenergie Culemborg voor 100% lokaal. 100% lokaal energie opwekken in 100% lokaal eigendom om 100% lokaal te gebruiken. Dat is het doel van Windenergie Culemborg. Met dit initiatief wil de Coöperatie Vrijstad Windwinning bijdragen aan een welvarende, energieneutrale toekomst voor Culemborg. Burgerwindcoöperatie Betuwewind gaat helpen met kennis, ervaring én geld door voor 1/3e deel te nemen.

Coöperatie Vrijstad Windwinning heeft eerder met energieleverancier Eneco een plan ontwikkeld voor een windmolenpark, maar dat ging niet door en inmiddels is de samenwerking beëindigd. Onder de naam Windenergie Culemborg gaat de coöperatie nu zelfstandig verder. Samen met grondeigenaren en andere belanghebbenden gaat de coöperatie opnieuw de haalbaarheid van nieuwe windmolens onderzoeken. 100% lokaal, rekening houdend met de schaalgrootte en behoefte van Culemborg. Een van die partijen is Betuwewind uit West Betuwe die kennis, geld en ervaring inbrengt om deze windmolens mogelijk te maken.

Schone energie voor een eerlijke prijs

De coöperatie wil zo een bijdrage leveren aan schone energie tegen een eerlijke prijs. Uiteraard om klimaatverandering tegen te gaan, maar zeker zo belangrijk: door lokaal stroom te produceren en te leveren aan bedrijven en huishoudens, draagt de coöperatie bij aan een oplossing voor het overvolle stroomnet. Veel bedrijven kunnen hun netaansluiting nu niet uitbreiden, of nieuwbouwwijken kunnen niet aangesloten worden. Marcel Reijnen, vicevoorzitter van Coöperatie Vrijstad Windwinning: “Hoe mooi is het als we dit lokaal kunnen oplossen? Zodat je straks je eigen huis verwarmt, je bedrijf runt of de elektrische auto oplaadt met stroom van onze eigen windmolens.”

Samen delen

Vrijstad Windwinning gaat de komende tijd in gesprek met betrokken partijen, van omgeving tot gemeente. Belangrijk is een eerlijke verdeling van lasten en lusten.  Daarnaast is het streven een deel van de verwachte winst te investeren in een duurzaamheidsfonds voor maatschappelijke projecten, bijvoorbeeld om energiearmoede tegen te gaan.

Hoe kun jij investeren en Windenergie Culemborg steunen?

Betuwewind draagt voor 1/3e bij aan de ontwikkelkosten vanuit haar reserves, leden van Betuwewind kunnen ook meedoen maar worden van harte opgeroepen lid te worden van Vrijstad Windwinning en een ontwikkellening te verstrekken aan Vrijstad Windwinning. Zij werven op dezelfde manier als Betuwewind geld voor de ontwikkeling volgens hun leenreglement. Hoe meer leden, hoe sterker ze staan. Zie verder www.vrijstadwindwinning.nl

Het Duurzaamheidsfonds van Betuwewind zoekt voor 2024 nieuwe initiatieven die ze kunnen ondersteunen. Het fonds stelt ook dit jaar weer €600.000 beschikbaar om innovatieve projecten te starten, of uit te voeren, die een impactvolle bijdrage leveren aan de duurzaamheid en leefbaarheid binnen de regio Rivierenland.

Het is van 15 maart t/m 15 mei mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een project dat een bijdrage van € 10.000 tot € 100.000 euro kan gebruiken. Dus zegt het voort! Er zijn vast genoeg mooie projecten die geholpen zijn met een bijdrage.

Meer informatie vind je hier >>

Benieuwd naar projecten die eerder een bijdrage hebben ontvangen?
Je leest er meer over op deze pagina >>

Op zaterdag 13 april vieren we de lente tijdens onze volgende Algemene Ledenvergadering bij Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt. We bespreken die dag weer onderwerpen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van onze coöperatie en daarnaast is er natuurlijk voldoende ruimte voor activiteiten en om elkaar te ontmoeten. Ook is er aandacht voor het Duurzaamheidsfonds met korte pitches door nieuwe projecten en uitreiking van de Jaap van der Velden award voor het meest innovatieve project. Onder leiding van Doekle Terpstra gaan we met elkaar in gesprek over het Duurzaamheidsfonds en de projecten in het algemeen. We zijn benieuwd naar jullie ideeën. Verder kun je rekenen op een rondleiding over het landgoed en diverse workshops. Dus kom ook naar de ALV en meld  je aan via het formulier onderaan deze pagina.

Onderwerpen die 13 april onder meer op de agenda staan :
* Update lopende- en nieuwe projecten, waaronder WattHub, Wind op Zee, Windpark Hemmen, Paardenveld
* Vaststellen van de jaarrekening

Programma
09.30 – 10.00  Ontvangst met koffie/thee en lekkers
10.00 – 12.00  ALV
12.00 – 12.45  Lunch en Expo Duurzaamheidsfonds
12.45 – 13.30  Presentaties en in gesprek over projecten Duurzaamheidsfonds
13.30 – 13.45  Uitreiking Jaap van der Velden Award
13.45 – 14.30  Koffie met een taartje en aftrap activiteiten
14.30 – 15.30  Start activiteiten: diverse workshops of rondleiding

Activiteiten:

 1. Rondleiding over het landgoed Mariënwaerdt met o.a. bezoek aan de moestuin en aandacht voor natuur en biologische landbouw. Een lekkere wandeling buiten onder leiding van bevlogen vrijwilligers.
 2. Het Reizend Energieloket: experts Ralph Moolenaar (warmteregisseur), Stefan van Tongeren (S-Tec) en Hijmen van Doornspeek (Aquathermie Enspijk) beantwoorden vragen over warmtepompen, huis-isolatie of wat je maar wil weten over duurzame energie en warmte rondom jouw huis.
 3. Hoe maken we ons Rivierenland gonzender? Hilde Engels (De Fruitmotor) nodigt je uit mee te denken over plekken in de regio om de biodiversiteit te vergroten. Ook planten we met haar zaadjes die je mee kunt nemen naar huis voor bloemen in de tuin of op je balkon.
 4. Coöperaties voor Dummies, is een herhaling van de succesvolle workshop van vorig jaar. Gerlach Velthoven (directeur) en Renze van Willigen (bestuurslid) nemen (nieuwe) leden mee in de betekenis van coöperatief werken: hoe werkt de kracht van gezamenlijkheid, en wat kun je zo allemaal bereiken?


Aanmelden: 

Als je je nog niet hebt aangemeld voor de ALV maar dat nog wel wilt doen, dan vul je het formulier hieronder voor 5 april in. Je kunt je tevens aanmelden voor de rondleiding of een workshop.

Let op: Heb je je eerder al aangemeld en aangegeven dat je interesse hebt om aan een activiteit mee te doen, dan ontvang je nog een aparte mail van ons met het verzoek aan te geven welke activiteit je wilt volgen.

We kijken er naar uit om onze leden te ontmoeten en er een leuke dag van te maken!

Formulier om aan te melden:

  Voornaam *

  Achternaam *

  Woonplaats *

  Telefoon

  E-mail *

  Ik meld mij aan voor de ALV inclusief lunch.

  Ik meld mij aan voor de rondleiding.
  Ik meld mij aan voor de workshop Reizend Energieloket.
  Ik meld mij aan voor de workshop Gonzend Rivierenland.
  Ik meld mij aan voor de workshop Coöperaties voor Dummies.

  Ik kom met aantal personen:

  De lunch is vegetarisch. Zijn er allergieën waar wij rekening mee moeten houden?

  Opmerkingen:

   

   

  Betuwewind investeert een deel van de winst van de windmolens in de ontwikkeling van duurzame en innovatieve landbouw in de regio. Onlangs hebben we daarom een perceel landbouwgrond gekocht voor 1,33 miljoen, ter grootte van 15,5 hectare in het gebied ‘Paardenveld’ bij Waardenburg. Vanaf deze week is het mogelijk om mee te investeren in dit lokale project. 

  Het doel: natuurinclusieve akkerbouw
  Op het aangekochte perceel gaan we de komende jaren natuurinclusieve landbouw ontwikkelen, onder meer bestaande uit biologische teelt van akkerbouwgewassen en vezelgewassen, gecombineerd met natuurontwikkeling. Uiteraard in samenwerking met alle boeren en belanghebbenden in het gebied. Door duurzame omschakeling mogelijk te maken laten we zien dat er economisch haalbare alternatieven zijn voor gangbare landbouw en willen we anderen inspireren. 

  Investeren met rendement tot 4 %
  Leden kunnen tot 1 maart a.s. investeren in het project voor minimaal €50 en maximaal €100.000 per huisadres. De grondaankoop wordt deels gefinancierd uit reserves van Betuwewind, deels wordt gezocht naar partners, en deels kunnen leden nu geld inleggen tegen een minimaal rendement van 2%, met een doelrendement tot 4%.  Iedereen kan lid worden van Betuwewind, tegen eenmalige kosten van €50. 

  Korte en lange termijn
  De looptijd van het project is 10-12 jaar. In die tijd vormen we het perceel om naar natuurvriendelijke, biologische akkerbouw. We beginnen dit jaar met eenjarige teelten zoals tarwe en vezelgewassen. Op langere termijn komt er ook ruimte voor meerjarige teelten, zoals bomen voor biobased bouwen (CO2 vastlegging), en mogelijk ook teeltondersteunende voorzieningen met zonnepanelen. Ook kan er in dit gebied een bijdrage geleverd worden aan opgaven van Provincie Gelderland als het gaat om waterberging, natuur en stikstofdoelen.  

  Kijk hier voor meer informatie, de prospectus en het leenreglement. 

  Op maandagavond 15 januari organiseren we een energierijke bijeenkomst in De Betuwepoort in Rhenoy. Sprekers zijn Gerlach Velthoven en André Dippel, directeur van om | nieuwe energie. We willen jullie die avond graag meer achtergrondinformatie geven over wat we willen bereiken met de Local4Local pilot, waarom we om | nieuwe energie als partner hebben uitgekozen en wat dat voor jullie kan betekenen.

  Natuurlijk is het meteen een mooi moment om te proosten op een nieuw jaar en alle nieuwe ontwikkelingen die we voor ogen hebben.

  Programma
  We starten de avond om 19.00 uur met inloop, om 19.30 uur neemt Gerlach Velthoven het woord, gevolgd door André Dippel. Met Antoon Wesselink, bestuurslid van eCoBuren, zorgen we voor de nodige interactie. Hij gaat in gesprek met de twee sprekers en haalt vragen op uit het publiek. Rond 21.00/21.30 is het tijd om te proosten en na te praten.

  Local4Local in het kort, door Gerlach Velthoven
  We hebben het eerder gedeeld, maar onder de naam van het Local4Local pilotproject, werken we de komende jaren aan de levering  van lokaal en duurzaam opgewekte stroom voor iedereen tegen een tarief dat we zelf vaststellen. Het is de bedoeling dat die stroom op termijn (direct) geleverd kan worden aan lokale afnemers, waarbij aanbod en vraag zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd. De energiecoöperaties in Rivierenland werken hierbij actief samen met een groot aantal andere coöperaties in Nederland. Samen willen we onafhankelijk worden van de grote energieleveranciers en een zelfstandige energiegemeenschap realiseren. Gerlach praat ons bij over de laatste ontwikkelingen.

  om | nieuwe energie, door André Dippel
  Om onze eigen energiegemeenschap in Rivierenland te realiseren hebben we een partner nodig die o.a. leveringszekerheid kan garanderen voor het geval dat we zelf te weinig energie opwekken. In die situatie moet er op de markt energie worden ingekocht. We hebben gekozen voor de coöperatieve energieleverancier om | nieuwe energie, waar inmiddels 80 Nederlandse energiecoöperaties bij zijn aangesloten. Zij zijn al 7 jaar op rij het allergroenste energiecollectief van Nederland, een coöperatief energiebedrijf zonder winstoogmerk.

  Energietarieven
  Er zijn voldoende uitdagingen; energieprijzen zijn sterk in beweging, we moeten continu inspelen op nieuwe ontwikkelingen zoals het afschaffen van saldering of heffing op het terugleveren van zonne-energie. Ook daar besteden we 15 januari aandacht aan. André vertelt ons over de uitdagingen die spelen op de energiemarkt, de rol die OM | nieuwe energie als partner zou willen invullen en over de prijsontwikkelingen die zij zien op de kortere en langere termijn.

  Vragen
  We kunnen ons voorstellen dat er meer dan genoeg vragen zijn over de weg die we bewandelen en hoe jullie daaraan kunnen bijdragen. Jullie steun hebben we in ieder geval hard nodig. We hopen dan ook op jullie komst 15 januari. De avond organiseren we samen met de coöperaties Duurzaam West Betuwe, eCoBuren, Vrijstad Energie en Midden-Betuwe. Er is ruimte voor circa 150 man.

  Je kunt je aanmelden via onderstaand formulier. Vragen graag vooraf ook via dit formulier met ons delen.

   Voornaam *

   Achternaam *

   Woonplaats *

   Telefoon

   E-mail *

   Ik kom met aantal personen:

   Opmerkingen/vraag vooraf

   De leden van Betuwewind investeren deel van de winst van de windmolens in duurzame en innovatieve alternatieven voor conventionele landbouw. Dit besloten zij tijdens de algemene ledenvergadering op 28 november. Na een levendige discussie was een ruime meerderheid voor de koop van een aantal aaneengesloten percelen landbouwgrond ter grootte van ruim 17 hectare aan de Euwerden te Waardenburg, ook wel “Paardenveld” geheten. Inmiddels is de grond op 1 december aangekocht.

   Al eerder stelden de leden van de burgerwindcoöperatie vast dat zij naast het opwekken van duurzame energie en bijdragen aan de energie- en warmtetransitie, ook willen investeren in het verduurzamen van landbouwgrond en natuurontwikkeling.

   Natuurinclusieve teelt
   Dit gebeurt momenteel al in het Voedselbos Lingehout aan de Tielerweg in Geldermalsen waar sinds 2022 gewerkt wordt aan het omvormen van landbouwgrond en boomgaard naar voedselbos. Met de nieuwe aankoop willen de leden de activiteiten nu uitbreiden naar extensieve biologische akkerbouw in combinatie met natuurontwikkeling. De grond wordt onttrokken aan niet-duurzame landbouw en veeteelt en in plaats daarvan wordt de overstap gemaakt naar natuurinclusieve teelt zoals vezelgewas (bijv. hennep), biologische akkerbouw (tarwe, spelt, velderwt) en bomenteelt (voor hout of verkoop), in combinatie met natuurontwikkeling en herstel van bodemgezondheid.

   Korte en lange termijn
   Op korte termijn is het plan te beginnen met extensieve eenjarige teelten zoals tarwe of hennep, en daarmee CO2 vast te leggen en gewassen te leveren voor duurzame bouwmaterialen. Op langere termijn komt er ook meerjarige teelt, zoals bomen t.b.v. biobased bouwen en mogelijk ook teeltondersteunende voorzieningen met zonnepanelen.

   Ook kan er in dit gebied een bijdrage geleverd worden aan opgaven van de Provincie op het gebied van waterberging, natuur en stikstofdoelen. Mocht dit concreet worden kan Betuwewind hierover met de Provincie in gesprek om hier op duurzame wijze invulling aan te geven.

   Investeren tegen 2% rente
   De grond wordt deels gefinancierd uit reserves van Betuwewind, deels wordt gezocht naar partners, en deels kunnen leden geld inleggen tegen een doelrendement van 2%. Iedereen kan meedoen, lid worden kan door eenmalig €50 te betalen.

   We bestaan 10 jaar en deze mooie mijlpaal vieren we met een magazine. Want we hebben veel verhalen te vertellen en ook veel moois te laten zien. Wat in 2013 begon met een uitnodiging van de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen om ‘mee te doen’ aan twee windparken, is nu een brede beweging met zeven molens, een snellaadplein, een voedselbos en nog volop nieuwe projecten en ideeën in ontwikkeling. En dat allemaal samen, collectief vormgegeven.  Daar mogen we trots op zijn met elkaar!

   In dit magazine komt alles voorbij: het ontstaan, de betrokkenheid van onze deelnemers, bestuur en directie, de mooie projecten die we hebben ontwikkeld en gaan ontwikkelen. We laten leden, vrijwilligers en professoren aan het woord, we presenteren projecten uit het Duurzaamheidsfonds waarmee we een deel van de winst beschikbaar stellen aan de omgeving. En als klap op de vuurpijl hebben we het verslag van het werkbezoek van onze Koning. Een compliment en kroon op ons werk waar waardering uit sprak voor alles dat we hebben bereikt.

   Met dit tijdschrift willen we onze lokale krachten en bronnen eren: onze leden, onze vrijwilligers en medewerkers, onze leveranciers en partners en het bevoegd gezag dat ruimte voor ons maakte.

   Met het bezoek van de Koning konden we een mooie strik leggen om 10 jaar Betuwewind. Hij noemde ons een voorbeeld voor Nederland. Dat voorbeeld ligt nu voor je.

   Op 28 november organiseren we weer een Algemene Ledenvergadering. Het belooft een avond vol energie te worden met breakout sessies en een discussie over onze strategie voor 2024 – 2028; een avond die ons volop in de gelegenheid stelt om met elkaar het gesprek aan te gaan.

   Het volledige programma volgt binnenkort. Je kunt je nu alvast aanmelden om de ALV in De Pluk in Geldermalsen bij te wonen via het formulier hieronder.

    

    Voornaam *

    Achternaam *

    Woonplaats *

    E-mail *

    Ik meld mij aan voor de ALV op 28 november 2023.

    Ik kom met aantal personen:

    Opmerkingen