Wat je aandacht geeft groeit! Daarom zijn we heel blij dat we gisteren de koning mochten ontvangen om kennis te maken met Betuwewind. Tijdens een bezoek van 1,5 uur aan ons voedselbos was hij zeer geïnteresseerd in wat je kunt bereiken als burgercoöperatie. De koning was onder de indruk van al onze activiteiten: de windparken, Voedselbos Lingehout,de betrokkenheid van leden en vrijwilligers.

Ook maakte hij kennis met twee projecten uit het Duurzaamheidsfonds en sprak hij met een brede vertegenwoordiging uit de energiewereld over de uitdagingen van de warmtetransitie.

Na afloop van dit werkbezoek, ging hij door naar snellaadplein WattHub waar hij de officiële opening verrichtte.

In de media werd er uitgebreid verslag gedaan. Hieronder vind je de links naar diverse artikelen en video-opnames.

Koninklijk Huis 1

Koningklijk Huis 2

Het Kontakt 

NOS – regionieuws 

Vorsten.nl

Gelderlander

LinkedIn WattHub

 

 

 

Heb je interesse om als secretaris deel uit te maken van ons bestuur, dat zich samen met een team professionals inzet voor de energietransitie en duurzame projecten in de regio? Heb jij bestuurlijke ervaring, affiniteit met duurzame energie en landbouw en ben je een gestructureerde denker? Dan komen we graag met jou in contact.

Betuwewind groeit in omvang en in projecten. We hebben meer dan 1.200 leden, twee windmolenparken, en we realiseren heel veel andere innovatieve projecten die bijdragen aan het verduurzamen van de regio. Zo ontwikkelen we o.a. het Voedselbos Lingehout van 12 hectare, werken we aan zonnevelden, het laadplein WattHub, en zijn we steeds weer op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Met de winst van de windmolens ondersteunen we via het Duurzaamheidsfonds Betuwewind initiatieven en projecten die net als wij de duurzame ontwikkeling van energie en landbouw in de regio versnellen.

Daarbij werken we samen met vele regionale en landelijke organisaties.

Ons team bestaat uit acht collega’s plus een bestuur dat uit vijf personen bestaat. De bestuursleden zijn onbezoldigd. We zijn op zoek naar een nieuwe secretaris van het bestuur.

Jouw profiel:

  • Affiniteit met duurzame energie en landbouw
  • Bestuurlijke ervaring
  • Gestructureerde denker

Wat ga je doen:

  • Voorbereiden van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen met ondersteuning van de staf.
  • Eindverantwoordelijk voor de verslaglegging van de besluiten die genomen zijn tijdens vergaderingen van het bestuur en van de algemene ledenvergaderingen.
  • Toezicht houden op de planning, bewaking van de termijnen en opvolging van de actiepunten van het bestuur.
  • Klachtenafhandeling.
  • Het verzorgen van uitgaande bestuursstukken.
  • Samen met de andere bestuurders de coöperatie en onderliggende BV’s besturen.

Wat vragen wij van je:

  • Bijdrage leveren aan de realisatie van onze coöperatieve uitgangspunten.
  • Een positief kritische houding ten aanzien van de werkprocessen van directie en bestuur.
  • Beschikbaar zijn in de avond op alle 2e woensdagen van de maand.

Wat bieden wij:

  • Een bestuurlijke functie in de energie- en landbouwtransitie op lokaal niveau.
  • Een inspirerende en uitdagende omgeving.

Contactgegevens:

Heb je interesse in deze functie en/of vragen stuur dan een e-mail naar Gerlach.velthoven@betuwewind.nl of neem telefonische contact met hem op via 06 43026049.

Dit jaar konden duurzame initiatieven in Rivierenland weer een verzoek indienen voor een bijdrage uit ons Duurzaamheidsfonds. De belangstelling was groot. In totaal was er een bedrag van € 600.000 te verdelen en is er door 16 partijen voor € 941.005 aangevraagd.

Hiermee wordt wel duidelijk dat Duurzaamheidsfonds Betuwewind een begrip in onze regio aan het worden is. Dat is natuurlijk een geweldige ontwikkeling, waar we heel trots op mogen zijn met z’n allen.

Naast mooie projecten op het gebied van de energietransitie en het bestrijden van energiearmoede zijn er nu ook veel projecten met een educatieve en culturele inslag. Zo wordt een jeugdtheater voor scholen gesteund en gaat het fonds helpen om lespakketten over voedselbossen te ontwikkelen. Maar ook gaat een groot deel van het budget naar projecten die landschap en natuur beschermen of innoveren zoals de Bouwboeren die gewassen verbouwen en verwerken tot biobased bouwmateriaal.

De 11 projecten die een bijdrage ontvangen:

  1. Bouwboeren: West Betuwse Bouwboeren
  2. Corso Buren: Beleef, Bouw & Proef
  3.  De Fruitmotor: Gonzend Lint
  4.  Coöperatie Vrijstad Energie: Solar Carports Culemborg
  5.  Energie Samen Rivierenland: Van EnergieVitaal naar EnergieSociaal
  6.  S-TEC: Hackaton 2024
  7.  De Roze Bunker: Frisdrank als oplossing
  8. Coöperatie Vrijstad Windwinning: Verkenning lokale afzet voor windproject Culemborg
  9.  Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden: Natuur en Milieu Educatie Groene Weelde
  10.  De Verschilmakers: Jeugdtheater ‘Met een knipoog van de zon’
  11.  GeoFort: Junior Troonrede

Een uitgebreide omschrijving van de projecten vind je hier of lees verderop verder.

De komende tijd gaan alle partijen aan de slag met het uitvoeren van hun plannen. In het voorjaar van 2024 organiseert Betuwewind een evenement waar iedereen de projecten kan leren kennen, de bedenkers kan ontmoeten en inspiratie opdoen.

Ook verwacht het Duurzaamheidsfonds over enige tijd weer een nieuwe ronde te kunnen uitschrijven waar projectvoorstellen voor een financiële bijdrage kunnen worden ingediend. Houd de website www.betuwewind.nl in de gaten voor de precieze datum en voorwaarden.


Uitgebreide beschrijving van de 11 projecten:

  1. Bouwboeren: West Betuwse Bouwboeren
    Het project ‘BouwBoeren’ brengt via een innovatieve methode de samenwerking tussen landbouw en de bouwsector tot stand. Met de inzet van biogrondstoffen – het verbouwen van diverse vezelrijke teeltgewassen – wordt een duurzame waardeketen gecreëerd; landbouwers worden dé grondstoffen-leveranciers van de bouwsector. Naast een nieuw verdienmodel voor de agrariër, levert het initiatief een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit, bodemherstel en omgevingskwaliteit binnen het gebied. Het fonds steunt deze ronde fase II, III en IV van het plan dat in 2022 is ingediend en goedgekeurd.
  2. Corsoclub Buren: Beleef, Bouw & Proef
    Corsoclub Buren neemt deel aan het Fruitcorso Tiel. Het Fruitcorso ligt in deze periode, waarin duurzaamheid terecht een belangrijk thema vormt, onder het vergrootglas. Is het cultureel erfgoed of verspilling van groente en fruit? Vernieuwing en verduurzaming is nodig en het fonds levert hier een bijdrage aan. Met de intrede van een jeugdwagen wil Corsoclub Buren gericht investeren in dit thema en blijvende veranderingen teweegbrengen. Omdenken is hierbij het sleutelwoord, en er gaat gewerkt worden met fruit en spullen uit de natuur en er wordt lokaal geproduceerd. Ook wordt alles van de kar na afloop verwerkt in kookworkshops en gaat er geen fruit en groente verloren. Zo maken ze van de bedreiging een kans, en werken ze met vele vrijwilligers en fruitboeren aan de verduurzaming van een oude traditie.
  3. De Fruitmotor: Gonzend Lint
    De Fruitmotor gaat met dit project verder met het daadwerkelijk aanleggen van een groen-blauw lint door middel van een gebiedsaanpak: een Vlinderroute van Tiel naar Eck en Wiel. Dit is onderdeel en voorzetting van eerdere projecten Gonzend Rivierenland en de landschapsgenerator uit ’21 en ’22 die het fonds ondersteunt. Een nieuwe bijdrage geeft een versnelling aan de uitvoering. De Fruitmotor werkt samen met Gera van der Leun, beeldend kunstenaar uit Tiel, die op succesvolle wijze de Vlindertuin in Tiel gestalte gaf.
  4. Coöperatie Vrijstad Energie: Solar Carports Culemborg
    Het doel van het project is het ontwikkelen en realiseren van een of meer solar carports in Culemborg. Vanuit het fonds wordt Coöperatie Vrijstad Energie opstartgeld gegeven om mogelijke locaties te verkennen en voor te bereiden.
  5. Energie Samen Rivierenland: Van EnergieVitaal naar EnergieSociaal
    Met dit project wil Energie Samen Rivierenland ‘EnergieVitaal’ doorontwikkelen naar een EnergieSociaal Dienstencentrum. Ze maken hierbij gebruik van de bestaande structuur voor de opzet van een breder sociaal netwerk. Met deze bijdrage kunnen ze enerzijds een brede doelgroep helpen met energiebesparing en verduurzaming. Met name in wijken waar het juist nodig is en geen/weinig geld is. Anderzijds kunnen ze nieuw talent aanboren in de uitvoering om de duurzame ambities mogelijk te maken en de energietransitie te versnellen door samenwerking met S-Tec.
  6. S-TEC: Hackaton 2024
    Stichting Smart Technology Experience Centre (S-TEC) organiseert ook dit jaar weer een Hackathon Energietransitie. Een 24-uurs hackathon over uitdagingen in de energietransitie voor jongeren uit het voortgezet onderwijs. Informeren en enthousiasmeren van jongeren over de energiesector en de regionale energietransitie en arbeidsmarkt in Rivierenland. Herhaling/ aanscherping van vorig jaar met grotere doelgroep en koppeling aan scholen.
  7. De Roze Bunker: Frisdrank als oplossing
    De Roze Bunker is een bedrijf met een ideologische en duurzame doelstelling waarbij ze van inheems geteelde kruiden frisdrank maken. Ze hebben een stichting opgericht die dient om een deel van hun winst weer terug te investeren in innovatie, en verbetering landschap. Er werken veel jonge mensen en trainees. Ze hebben o.a. in Culemborg een voedselstation (‘fabriek zonder baas’) en een lablijn ontwikkeld. Doelstelling bedrijf is duurzame verandering van de voedselketen bewerkstelligen. Voedselketen als systeem benaderen, laten zien dat het anders kan op gebied van biodiversiteit, circulariteit en afval etc. Van het geld van het fonds kunnen ze opschalen en investeren in een oogstmachine.
  8. Coöperatie Vrijstad Windwinning: Verkenning lokale afzet voor windproject Culemborg
    Het project wil het gesprek over windmolens in Culemborg weer stap voor stap op gang brengen en daarbij mogelijkheden verkennen om lokaal opgewekte energie via warmte of anders Local4Local te laten te leveren aan Culemborgse inwoners, verenigingen en bedrijven. Doel van de verkenning is de meerwaarde en voordelen in beeld te brengen van het direct leveren van duurzame stroom tegen gunstige voorwaarden.
  9. Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden:
    Natuur en Milieu Educatie Groene Weelde (voorheen SchaikseWeelde/ DeGeeren)
    Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden heeft een educatief Natuurcentrum bij een tweetal nieuw aangelegde voedselbossen opgezet. Lopend project, vervolg op aanvraag uit ronde 2. Dit project richt zich op (NME)-aanbod waarbij het voedselbos centraal staat en beoogt de principes van agro-forestry en permacultuur onder de aandacht van kinderen, jongeren én volwassenen te brengen. Ze gebruiken bestaand materiaal maar gaan ook eigen educatief materiaal ontwikkelen.
  10. De Verschilmakers: Jeugdtheater ‘Met een knipoog van de zon’
    Dit project is gericht op educatie en kennisdeling in de vorm van het kindertheaterconcept ‘Met een knipoog van de zon’. Het hergebruik van materialen is nog geen tweede natuur voor de meeste mensen. Het aanjagen van bewustwording en het op een laagdrempelige manier ‘toegankelijk’ maken van circulair materiaalgebruik kan een vliegwiel zijn. Om deze bewustwording letterlijk aan te jagen heeft een creatief team dat bestaat uit projectleider, scripschrijver, componist en een creatief vormgever het programma ontwikkeld voor de bovenbouw van de basisschool. Door bijdrage van het fonds houden ze de kosten voor deelnemende scholen laag en kunnen ze meer voorstellingen spelen.
  11. GeoFort: Junior Troonrede
    GeoFort wil jongeren activeren om hun wensen en ideeën over de toekomst op landelijk niveau kenbaar te maken via het project ‘Junior Troonrede’. Als het om de toekomst gaat, dan hebben juist de jongeren het grootste belang bij een duurzame planeet aarde, maar zij hebben hier nog relatief weinig invloed op. Ze willen de jongeren (uit alle lagen van de bevolking) op een positieve manier activeren om goed na te denken, maar ook om zelf aan de slag te gaan en impact te hebben op besluiten die de eigen toekomst aangaan. Dit projectplan is een onderdeel van een grotere missie van GeoFort om bewustwording rondom klimaatverandering en energietransitie onder scholieren te bevorderen.

 

 

Op 30 september van 13 – 17 uur is het alweer tijd voor het 2e Oogstfeest van Voedselbos Lingehout. Kom genieten van livemuziek, workshops, kinderspeurtocht, een appeltaartbakwedstrijd en natuurlijk hapjes en drankjes. De toegang is gratis. Meer info vind je hier >>

Open dag WattHub 10 – 15 uur
Je kunt het Oogstfeest goed combineren met de Open dag van WattHub die ook op 30 september plaatsvindt van 10 – 15 uur.  Ook daar wordt voor een feestelijk drankje en hapje gezorgd en je kunt zien hoe de eerste vrachtauto’s worden geladen. Naast een bezoek aan WattHub, kan men ook kennismaken met de molens en het zonneveld. Iedereen is welkom, neem zoveel mensen mee als je wil. Je vindt ons bij de Avri in Geldermalsen. Meer info vind je hier >>

 

Op zaterdag 30 september van 10 – 15 uur organiseren we een open dag voor het publiek waar iedereen van harte welkom is. Zet die datum in je agenda als je interesse hebt om langs te komen en neem zoveel mensen mee als je wil. Voor een drankje en hapje wordt gezorgd en je kunt zien hoe de vrachtauto’s worden geladen. Je kunt die dag ook kennismaken met de molens en het zonneveld. Je vindt ons bij de Avri in Geldermalsen.

In de afgelopen periode is er een nieuwe directeur aangesteld. Zijn naam is Gerben van den Berg. Tijdens de Open dag kun je kennis met hem maken.  Wil je hem alvast beter leren kennen? Lees hier het interview met hem >>

 

Oogstfeest Lingehout 30 september

De Open dag van WattHub is goed te combineren met het Oogstfeest van Voedselbos Lingehout die dezelfde dag plaatsvindt van 13 – 17 uur. Het is alweer het 2e Oogstfeest van ons voedselbos. Kom dus ook genieten van livemuziek, workshops, kinderspeurtocht, een appeltaartwedstrijd en natuurlijk hapjes en drankjes.
De toegang is gratis. Meer info >>

IN MEMORIAM: JOOST REUS  1962 – 2023

Op 1 april jongstleden werd Joost Reus door onze leden verkozen tot bestuurslid en voorzitter van onze coöperatie. Hij liep toen al een tijdje mee met de bestuursvergaderingen en had al snel een actieve rol, zijn verleden als wethouder voor duurzaamheid en energie maakte dat hij niet alleen wist wat besturen is, maar dat hij ook over de inhoud mee kon praten. Het was duidelijk dat ons wat te wachten stond met deze voorzitter.

Helaas hebben we maar kort van hem kunnen genieten als voorzitter; afgelopen zaterdag bereikte ons het bericht dat Joost is overleden.

Toen we Joost vroegen voor het voorzitterschap waarschuwde hij ons. Hij was flink ziek geweest en de prognose was onduidelijk; de dokters konden hem niet zeggen of hij al beter was, maar hij was actief aan het revalideren. Daarnaast pakte hij in zijn omgeving nieuwe klussen op rond warmte in de wijk en ook volgde hij een opleiding tot schuldhulpmaatje. De levenslust spatte ervan af en hij hoefde niet lang na te denken over de klus bij Betuwewind. Als fan van het eerste uur zette hij zich graag voor ons in.

De belangrijkste nieuwe beslissing die Joost als voorzitter op zich nam was de cashback regeling die aan herziening toe was. Vanuit de directie kwam een nieuw voorstel dat op een meedenkmiddag werd voorbesproken en op 23 juni in de ALV werd behandeld. Joost wist het toch ingewikkelde onderwerp in behapbare brokken op te knippen en door de ALV te loodsen. Het lukte hem om het onderwerp begrijpelijk te maken zodat duidelijk werd waarom we iets moesten veranderen en welke keuzes er nog waren. Alles op een volstrekt open en transparante wijze zoals goed bij onze coöperatie past.

Graag had hij ook in Culemborg een coöperatief windpark gerealiseerd. Als wethouder schiep hij de goede voorwaarden om dat voor elkaar te krijgen, en dat komt vast nog een keer goed, al maakt hij dat helaas niet meer mee.

Met zijn overlijden verliezen we een kundig en bevlogen bestuurder met een duurzaam hart. We zullen hem missen, maar zijn werk doorzetten.

We wensen zijn familie, vrouw en kinderen en alle mensen die dicht bij hem staan sterkte met dit verlies.

Bestuur en directie van Betuwewind

 

 

De grote bouwkeet van Mekante Diek in Varik, van waaruit de dijkverzwaring wordt uitgevoerd, oogt van buiten strak en wit, maar binnen is het eerder een gezellig clubhuis met houten schrootjeswanden en kaarten aan de muur.

Gerben van den Berg, de eerste directeur van WattHub beaamt dit als we voor dit interview naar de kantine lopen: “Deze keet gaat al zo’n 30 jaar mee en heeft heel wat bouwprojecten gezien.” Maar een elektrisch laadplein voor groot bouwmaterieel en vrachtwagens hoort daar vast niet bij. WattHub is namelijk een wereldprimeur, en daarover gaan we met de kersverse directeur in gesprek.

Allereerst; hoe word je directeur van een laadplein?
“Ik ben momenteel de eerste en enige werknemer van WattHub. WattHub BV bestaat uit vier aandeelhouders: de aannemers Ploegam, DuraVermeer en Van Oord die samen Mekante Diek vormen, en energiecoöperatie Betuwewind. Op dit moment leveren alle aandeelhouders gezamenlijk de mensen voor de ontwikkeling van WattHub. Ik ben nu aangesteld door de aandeelhouders als directeur, en op termijn zal ik een eigen team opbouwen, en krijgen we ons eigen kantoor op het laadplein zelf. Maar nu is het nog pionieren met een bevlogen club collega’s uit alle gelederen.

Ik ben lid van Betuwewind sinds 2018 en volg alle ontwikkelingen op de voet. Ik heb de afgelopen 15 jaar gewerkt in het MT van verschillende internationale technische bedrijven, waaronder bijvoorbeeld stofzuigerfabrikant Dyson. Ik was veel op reis, vloog de hele wereld over en was dat flink zat. Je bouwt nauwelijks een sociaal leven op als je altijd onderweg bent. Ik besloot een time-out te nemen en die tijd te gebruiken om na te denken over wat ik dan wilde. Bovenaan mijn lijstje stond dat ik een bijdrage wil leveren aan de energietransitie. De wereld moet veranderen, en snel, en aan die duurzame toekomst wil ik een steentje bijdragen. Maar als wat, en hoe?
Ik ging gesprekken voeren in mijn netwerk, en een van die contacten is Kempower, een Fins bedrijf dat elektrische laadpalen maakt. Deze laadpalen leverden ze ook aan WattHub, waar ik zelf als lid ook in heb geïnvesteerd. Ik kwam in gesprek met Gerlach Velthoven, directeur van Betuwewind, en hoorde dat ze op zoek waren naar een directeur om WattHub verder te professionaliseren. Ik heb de hele procedure doorlopen, er waren meerdere kandidaten. Het was een uitgebreid proces, in gesprek met de verschillende aandeelhouders, en vooral ook het verkennen van de richting waarin we willen dat WattHub zich ontwikkelt. Ik denk dat ik goed in het profiel pas omdat ik én ervaring heb met start-ups, én ervaring heb binnen grote technische bedrijven. Want WattHub is allebei; het is nieuw en uniek, en het heeft zoveel potentie om te groeien. We willen dat er door heel Nederland oplaadpunten komen. En misschien ook wel daarbuiten.

Ik ben kortom ontzettend blij dat ik hier nu zit; ik houd me bezig met een onderwerp dat er toe doet, en ik kan nu op de fiets naar mijn werk in plaats van met het vliegtuig. Daarbij werk ik met een geweldige groep bevlogen mensen. Het tempo en de ambitie ligt hoog!”

Schets eens een werkdag, waar ben je vooral mee bezig?
“Op dit moment ben ik keihard aan het werk om alles op tijd klaar te hebben voor de grote opening op 28 september. De infrastructuur ligt er, en er kan al op beperkte schaal geladen worden, maar om alles af te hebben voor de opening, daarvoor is nog wel wat werk te doen. Ook de opening zelf met vele gasten uit de hele bouwwereld en wereld van de energietransitie is een onderwerp van aandacht. Ik ben momenteel directeur én evenementorganisator” voegt Gerben lachend toe.

“En naast het werk in Geldermalsen zijn we ook bezig met het ontwikkelen van nieuwe laadpleinen. Ik zit dus deels hier in de keet, leer mensen kennen en organiseer de lopende zaken. Anderzijds ben ik veel op pad, spreek verkennend met locaties en toekomstige klanten. Zoals ik zei; we zijn ambitieus en streven naar 100 laadpleinen, in diverse vormen en samenwerkingen met energie coöperaties en aannemers, in heel Nederland.”

Hoe is jouw relatie met Betuwewind, hoe werken jullie samen?
“Zonder Betuwewind was er geen WattHub. En zonder de aannemers uiteraard ook niet. Het is zo mooi dat die twee partijen elkaar gevonden hebben in de personen van Gerlach en Tom Rensen. De aannemers leveren de bouwervaring en het materiaal. Betuwewind biedt alles op het gebied van energie. De grote kennis over de technische kant van het laden, het verbinden van molens aan laadpleinen. Maar ook de kennis over de energiemarkt, dagprijzen en uurtarieven. Hoe je dat allemaal organiseert, en voor de klant een gunstig tarief kan rekenen. Het was niet gelukt zonder de kennis en inbreng van Gerlach en Betuwewind.
Geldermalsen is de proeftuin. Met de kennis en ervaring die we hier opdoen kunnen we werken aan het verder uitrollen. We hebben het nu al een keer gedaan: van eigen opwek en laadbehoefte naar plein en klanten. We stoppen momenteel bloed, zweet en tranen in het ontwikkelen van software om dit allemaal te verbinden en logistiek mogelijk te maken. Dus deze ontwikkeling hier wordt basis en blauwdruk die we kunnen inzetten op andere locaties.“

De omstandigheden hier zijn natuurlijk wel ideaal met eigen molens om de hoek. Dat zal niet overal zo zijn?
“Nee, er zijn zeker ook toekomstige locaties waar geen directe aansluiting op wind of zon mogelijk is. We kunnen niet overal zelf opwekken. Dan zullen we via de leveranciers zoals Liander zoveel mogelijk groene stroom moeten inkopen. Maar dat zal niet altijd kunnen. Dat wordt een dans die we moeten dansen met elkaar: we willen veel elektrische laadpleinen, en we willen dat ze groen zijn. Hoe, dat zal soms een uitdaging zijn.

Het is goed om al deze ambities waar te maken en daarbij ovor ogen te houden; het gaat om een transitie. Je bent er nooit in een keer. Veel is in ontwikkeling: we proberen nu bijvoorbeeld manieren uit om via zogeheten ‘big ass batterijen’ energie op te slaan. Dat zijn grote containers, aggregaten, die je groen kunt opladen en dan verplaatsen naar plekken waar die aansluiting niet is. Bijvoorbeeld worden ze gebruikt bij festivals, maar dat kan natuurlijk ook zo bij bouwprojecten.

WattHub is een mooie stap vooruit, en een aanzet tot verdere ontwikkeling van duurzaam en emissieloos bouwen. We zijn nog lang niet klaar, dit gaat veel groter worden. Geweldig dat een burgerwindcoöperatie hier zo’n belangrijke rol in speelt.”

WattHub is inmiddels zover dat de eerste accu’s geladen kunnen worden van de machines die worden ingezet voor de dijkverzwaringswerkzaamheden. Het gaat echter nog maar om een beperkt aantal omdat de leveringstermijnen van het elektrisch materiaal tegenvielen.

Het plein zelf is fysiek vrijwel klaar, alleen is de software  nog niet af. Daardoor is het nog niet mogelijk om te laden op de slimme manier die we daarvoor bedacht hebben. We hopen dat alles rond 1 september voor elkaar is.

Ondertussen is er een nieuwe directeur aangesteld. Zijn naam is Gerben van den Berg en hij heeft er zin in! Lees hier het uitgebreide interview met hem.

Save the date! En kom kennis maken met WattHub

Donderdag 28 september wordt WattHub officieel geopend en vrijdag 29 september  is er een relatiedag voor potentiële klanten. Op zaterdag 30 september organiseren we een open dag voor het publiek waar iedereen van harte welkom is. Zet die datum in je agenda als je interesse hebt om langs te komen. Meer informatie over deze feestelijke dag volgt binnenkort via onze nieuwsbrief.

Tijdens de afgelopen ALV van 21 juni stonden twee belangrijke onderwerpen op de agenda:

1.  Vaststellen vervolg cashbackregeling en deelname aan het project
Local4Local Rivierenland

2. Extra investering in Voedselbos Lingehout t.b.v. schuur en tunnelkas

De rood/groene stemkaarten die men bij binnenkomst kreeg, werden goed gebruikt. Mooi om te zien dat veel leden kwamen meepraten en -beslissen en dat goede punten werden ingebracht. De aanwezige leden staken in meerderheid de groene kaart in de lucht voor de voorstellen die door het bestuur en directie van Betuwewind werden voorgelegd.

De leden hebben ingestemd om, net als de overige energiecoöperaties in Rivierenland, voor ‘om | nieuwe energie’ te kiezen als nieuwe partner in plaats van Greenchoice. Tevens werd besloten om te stoppen met de cashbackregeling, die in de praktijk niet goed bleek te werken. Het blijft nog wel mogelijk om een jaar na dit besluit gebruik te maken van de regeling.

Local4Local
Men stemde ook in met deelname aan het project Local4Local: een gezamenlijk initiatief van regionale energiecoöperaties om lokale energie op te wekken en op termijn (direct) te leveren aan onze leden. Die kunnen daarmee groene lokale stroom gebruiken op momenten dat die beschikbaar is.

Er waren meer knopen om door te hakken. Hoe gaan we om met kostprijs+ binnen het Local4Local concept, welke ruimte zien we om te investeren in duurzame initiatieven en ook; hoe kunnen we lokale, groene stroom voor onze leden betaalbaar houden?
Een andere vraag die werd voorgelegd is: moet het ook mogelijk zijn voor inwoners die geen lid zijn van Betuwewind om mee te profiteren van onze lokale groene stroom?

De discussie met de leden hierover was constructief. Het bestuur en directie hebben groen licht gekregen om op de ingeslagen weg door te gaan en ze hebben goede uitgangspunten kunnen meenemen die helpen om deze nieuwe richting verder uit te werken.

Binnenkort worden het verslag en de sheets over de besluitvorming gedeeld met de leden en gaan we uitgebreider in op de diverse onderwerpen.

Update: ondertussen is het lidmaatschap van ‘om | nieuwe energie’ aangevraagd en kunnen leden die dat willen binnen enkele weken overstappen naar Betuwewind = OM. Zodra dit mogelijk is, wordt hierover een bericht verstuurd.

====================================================================

Siward Zomer is directeur van Energie Samen Nederland, waarbij wij zijn aangesloten. Hij heeft het initiatief genomen om de subsidie voor het Local4Local project aan te vragen en weet onze toekomstvisie heel goed te verwoorden in een inspirerend interview door de VPRO. >> Kijk het filmpje hier.

====================================================================

Extra investering voor Voedselbos Lingehout
Ook de extra investering voor de bouw van een multifunctionele schuur, een tunnelkas en overige infrastructuur en nutsvoorzieningen, was een onderwerp waarover de leden hun stem konden laten horen. De geplande schuur is met voortschrijdend inzicht van vorm veranderd. We zoeken een plek waar naast opslag van spullen ook een ruimte is voor bijeenkomsten en workshops.

Daarnaast is ons uitgangspunt om zoveel mogelijk gebruik te maken van circulaire en/of biobased materialen, die na gebruik zonder veel milieuschade af te breken of te recyclen zijn. Dit, in combinatie met vertraging en ingewikkelde vergunningsprocedure, stijgende bouwkosten en hogere kosten voor basisvoorzieningen als water en elektriciteit, maken de schuur en kas duurder dan eerder begroot.

Ook hier staken verreweg de meeste leden een groene kaart in de lucht op advies van het bestuur om deze investering te doen. Zo blijven we samen bouwen aan een groene, vruchtbare plek die ons helpt de landbouwtransitie vorm te geven.

Voor updates over onze projecten, houd je onze nieuwsbrief in de gaten. 

Op woensdagavond 21 juni organiseren we onze volgende Algemene Ledenvergadering. Er staan zowel praktische als strategische onderwerpen op de agenda die we graag aan onze leden voorleggen.

Onderwerpen die je kunt verwachten zijn:

1.  Cashback regeling & Local4Local
2.  Investeren schuur Voedselbos Lingehout
3.  Directie praat de leden bij over nieuwe ontwikkelingen en lopende projecten zoals WattHub


Het programma ziet er als volgt uit:

19.30 uur:    Inloop

20.00 uur:   Opening door de voorzitter en vaststelling agenda

20.05 uur:   Mededelingen en actualiteiten

20.10 uur:   Notulen en slides van de 22e ALV

20.15 uur:   Vaststellen vervolg cashbackregeling en deelname aan het project Local4Local Rivierenland

21.00 uur:   Extra investering in Voedselbos Lingehout t.b.v. schuur en tunnelkas

21.25 uur:   Ter beeldvorming: project coöperatieve wind op zee

21.40 uur:   Rondvraag

21.45 uur:   Sluiting en borrel

Locatie: Dorpshuis de Betuwepoort, Kornelis van Wijnenstraat 1, 4152 EG Rhenoy.

Tot dan! We kijken er naar uit om onze leden weer te ontmoeten.

Fijn als je je aanmeldt door onderstaand formulier in te vullen:

    Voornaam *

    Achternaam *

    Woonplaats *

    E-mail *

    Ik meld mij aan voor de ALV op 21 juni 2023.

    Ik kom met aantal personen:

    Opmerkingen