,

Gemeenten stemmen in met vergunning voor Windpark Avri en Knooppunt Deil

Donderdagavond 6 juli ging de gemeenteraad van Neerijnen in grote meerderheid akkoord met het ontwerpbestemmingsplan en vergunning ‘Windpark Deil’. Ruim een week eerder ging de gemeenteraad van Geldermalsen akkoord met de ontwerpbestemmingsplannen ‘Windpark Avri’ en ‘Windpark Deil’. Met deze besluiten kunnen de vier projectontwikkelaars, verenigd in ontwikkelconsortium Betuwewind, verder met de bouw van de windmolens langs de A15: drie molens bij de Avri en elf bij knooppunt Deil. Er is nog een beroep bij de Raad van State mogelijk. Zie de bekendmakingen van de gemeenten Geldermalsen (Avri) en Neerijnen (knooppunt Deil).

In totaal is Betuwewind goed voor een vermogen van 50 megawatt groene windstroom. Dat is genoeg voor circa 40% van de huidige elektriciteitsbehoefte van de nieuwe gemeente West Betuwe. De bouwkosten van de molens bedragen naar schatting zo’n 70 miljoen euro.

Voor de provincie Gelderland geldt de doelstelling om in 2020 minimaal 230,5 megawatt aan windturbines te hebben opgesteld. Begin 2013 stelden de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen een windvisie vast, op basis waarvan zij wilden meewerken aan de ontwikkeling van windparken binnen haar gemeentegrenzen. Voorwaarde voor deze ontwikkeling werd de deelname van burgers. Inwoners moeten kunnen meedoen, meebeslissen en meeprofiteren (investeren en stroomafname) van de komst van de twee windparken. Hiervoor is de Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen (BWC) opgericht. De BWC is een van de ontwikkelende partijen in Betuwewind.

Voorzitter Gerlach Velthoven van de BWC hierover: “Het beeld was dat overal in het land burgers in het geweer kwamen tegen windinitiatieven. Boosheid die vaak gewekt is doordat omwonenden met kant-en-klare plannen worden geconfronteerd. Daarom is bij de ontwikkeling van de windparken bij Deil en Avri vanaf het allereerste begin duidelijk geweest dat het alleen mét de burgers kan. Alleen dan ontstaat het draagvlak om tot een voor de omgeving acceptabel project te komen.”

Met de instemming van beide gemeenteraden heeft de planfase voor deze ontwikkeling zo’n 3,5 jaar geduurd. Dat is snel voor een windproject op land met deze omvang. Betuwewind heeft zich ontwikkeld tot een voorbeeldproject voor burgerparticipatie. Gerlach Velthoven: “Het grootste burgerwindpark van Gelderland staat dankzij de inwoners van de West-Betuwe met veel draagvlak in de steigers. In deze samenwerking tussen burgers en projectontwikkelaars hebben we veel geleerd en onze manier van werken heeft het draagvlak voor de windparken vergroot. Daar moeten we alle partijen een dikke pluim voor geven. Tegelijkertijd beseffen wij dat niet alle bewoners de komst van de windparken ondersteunen. Daar hebben wij begrip voor, deze signalen nemen wij ook serieus en wij willen deze bewoners blijven betrekken bij de verdere uitwerking van de plannen. Toch zijn wij van mening dat door de samenwerking  alle belangen zijn gebundeld en de beste oplossingen zijn gevonden waar iedereen van kan profiteren. Iedereen wint.”

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie