,

Gemeenteraden buigen zich over bestemmingsplan en vergunning Windparken Avri en Knooppunt Deil

In de laatste vergaderingen voor het zomerreces worden de ontwerp bestemmingsplannen en ontwerp vergunningen besproken voor beide windparken van Betuwewind. Na een lang proces van onderzoek, inspraak en verfijning van de plannen liggen nu beide parken voor aan de gemeenteraad.

Bij knooppunt Deil wordt er vergunning gevraagd voor 11 windmolens van maximaal 140 meter ashoogte in een lijnopstelling ten zuiden van de A15 en aan weerszijden van de A2. 3 Molens staan op grondgebied van gemeente Geldermalsen en 8 staan in Neerijnen. Beide gemeenten moeten dit plan goedkeuren.

Bij Avri is vergunning gevraagd aan gemeente Geldermalsen voor 3 turbines van maximaal 120 meter ashoogte.

In beide parken samen kan 40% van de stroom opgewekt worden die op dit moment in de nieuwe gemeente West Betuwe wordt gebruikt. Een mooie stap naar een energieneutrale gemeente.

Beide parken kennen een lange voorgeschiedenis. In 2013 werd door de gemeenten samen een windvisie opgesteld met als voorwaarde dat er een omgevingsfonds zou worden opgericht en er burgerparticipatie zou plaatsvinden. Betuwewind claimt dat aan deze voorwaarden nu is voldaan en dat er bovendien aan alle andere wettelijke vereisten is voldaan. Het is nu aan beide gemeenteraden om hier een beslissing over te nemen.

Op 13 juni vergadert de commissie grondgebied van Geldermalsen over beide plannen waarna de gemeenteraad op 27 juni een beslissing zal nemen. Zie hier de agenda. In de commissie heeft iedereen die hier vooraf bij de griffie om verzoekt spreekrecht.

Gemeente Neerijnen vergadert in commissie op 29 juni en het plan komt 6 juli in de gemeenteraad.

Als de plannen goedgekeurd worden kunnen de parken begin 2019 gerealiseerd zijn.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie