Tag Archief van: bestuur

28 oktober 2019 zijn tijdens de algemene ledenvergadering van de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe twee nieuwe bestuursleden toegetreden. De leden hebben Janny Kranenburg en Frank Sloot unaniem verkozen in het bestuur. Met het vertrek van Gerlach Velthoven die algemeen directeur – en Hans Adams die financieel directeur van Betuwewind zijn geworden, kwamen er twee posities vrij. Jan Jacob van Dijk, voorzitter van het bestuur van de coöperatie, heette de beide nieuwe leden van harte welkom. Hij noemde hun toetreding een welkome verrijking van het bestuur.

Voorstellen
De nieuwe bestuursleden stelden zich kort voor. Ten eerste Janny Kranenburg. Janny Kranenburg was rechter en vice-president bij de rechtbank Utrecht, daarna als raadsheer, vice-president en sectorvoorzitter bij het hof Den Bosch. De laatste tien jaar was zij staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ze is woonachtig in Heukelum. En heeft nu zij haar werkzaamheden onlangs heeft beëindigd, tijd en de mogelijkheid energie te steken in lokale initiatieven. Janny Kranenburg: “De doelen van Betuwewind en de coöperatieve organisatievorm spreken mij zeer aan. Ik verwacht met mijn kennis en ervaring een goede bijdrage te kunnen leveren aan de verdere realisatie van die doelen binnen de coöperatie”.

Circulaire economie
Frank Sloot woont sinds 2001 in Deil en is, geboren in Bemmel, een echte Betuwenaar. Hij geniet van de omgeving door te roeien op de Linge en de fiets te pakken om de regio steeds meer te verkennen. Als Senior Partner bij IBM, houdt hij zich vanaf 1 januari 2020 bezig met het bijstaan van bedrijven in de consumentenindustrie, om duurzamer en meer circulair te werken. Frank Sloot: “Ik heb me verdiept in de circulaire economie. Geen circulaire economie zonder hernieuwbare energie en vandaar mijn interesse in Betuwewind. Het feit dat dit tot stand is gekomen via een coöperatie en dat daarmee de burgers een veel actievere en vooraanstaande rol gaan vervullen in de energietransitie, maakt het extra interessant”.

We hopen nog veel van beiden te zien en horen in de toekomst.

Sebastiaan van Doorn (37) uit Beesd is tijdens de Algemene Vergadering van 21 juni benoemd tot bestuurder van Burgerwindcoöperatie West-Betuwe. In het dagelijks leven is Sebastiaan directeur bij Bouwadvies Betuwe, een bouwkundig adviesbureau dat is gespecialiseerd in het tekenen, berekenen en rapporteren voor de particuliere markt en het midden- en kleinbedrijf. Hij is al sinds de start een zeer betrokken lid van de coöperatie. In het Betuwewind-bestuur heeft Sebastiaan extra veel aandacht voor ledenwerving en ledenzaken.

Jan Jacob van Dijk, oud-gedeputeerde voor de provincie Gelderland, gaat komende maanden meelopen met het bestuur van Burgerwindcoöperatie West-Betuwe. Als deze ‘snuffelstage’ alle partijen bevalt, zal Van Dijk in het najaar worden voorgedragen als bestuurder van onze burgerwindcoöperatie. Jan Jacob van Dijk is politicoloog, politicus en bestuurder. Van april 2011 tot 1 juni 2018 was hij gedeputeerde voor de provincie Gelderland. Hij had de portefeuille vitaal platteland (natuur, landbouw), economie (herinneringstoerisme), energietransitie, breedband en bestuur Interprovinciaal Overleg. Jan Jacob staat bekend als een bevlogen en stevig bestuurder op het gebied van duurzame energie en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van windenergie in de provincie. Vanaf 1 juni is hij aan de slag als voorzitter van het College van Bestuur van de Christelijke Onderwijs Groep (COG) in Ede. Jan Jacob is 53 jaar oud en woont in Culemborg.