Vandaag vinden alle lezers van Weekblad West Betuwe een zomerse kaart van de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe bij hun krant. Want het is altijd mooi weer in West Betuwe. Als het waait dan is dat goed om duurzame stroom op te wekken met de 14 windmolens die in onze gemeente zijn gebouwd dit jaar. Is er weinig wind? Dan schijnt de zon! Zonnevelden zijn daarom een logische volgende stap in West Betuwe. Daar gaan we aan werken.

Daarom willen van jou graag horen en zien waar jij aan denkt bij zon. Laat ons zien wat je graag doet in of met de zon door een verhaal, tekening, gedicht of foto te maken over jouw favoriete herinnering, hobby, plaats, etc. Stuur dit door een scan of een foto te maken en deze samen met je naam, adres en leeftijd te mailen naar zon@betuwewind.nl.

De vijf leukste inzendingen winnen de duurzame WakaWaka Power+, een superkrachtige en compacte powerbank met zaklamp op zonne-energie voor al je outdoor-activiteiten. Met gratis energie van de zon heb je de elektriciteit die je nodig hebt om je belevenissen te delen met je familie en vrienden!

Wil je meedoen met onze burgercoöperatie? Je kunt lid worden. Check onze website betuwewind.nl/zon. Fijne zomer en geniet van de zon!

PS Deze wedstrijd loopt tot 6 september.

 

Tijdens de eerste volledig digitale algemene ledenvergadering (ALV) van de Bugerwindcoöperatie West-Betuwe op 18 juni j.l. is besloten dat de coöperatie actief betrokken wil zijn bij het ontwikkelen van zonnevelden, mét risicogeld van de leden. Het voorgenomen beleid van gemeente West Betuwe geeft ruimte voor burgers om mee te investeren in grootschalige zonneprojecten. De coöperatie ziet dit als een goede aanvulling op de eigen windparken. Het geeft technisch en financieel voordeel om wind en zon te combineren. Ook heeft de balans in het stroomnetwerk een goede balans tussen zon- en windenergie nodig. Zonne energie draagt daarmee bij aan het vervangen van fossiele stroom in het netwerk. En het verlaagt de maatschappelijke kosten van het stroomnetwerk omdat dit gelijkmatiger wordt gebruikt.

Tijdens de ALV werden de hiervoor benodigde wijzigingen op het leningreglement van de coöperatie aangenomen. Leden kunnen in twee risicofasen en een exploitatiefase met minder risico investeren in de ontwikkeling van zonneprojecten. Het bestuur bepaalt welke risico-opslag gehanteerd wordt. Dit is afhankelijk van het zonneveldbeleid van de gemeente en het aanbod van projecten.

De directie van Betuwewind voerde al verkennende gesprekken met zonneveldinitiatiefnemers in de gemeente om tot samenwerking te komen. Het voorgenomen beleid van gemeente West Betuwe is daarbij het uitgangspunt. Dit betekent dat de omgeving voor vijftig procent mede eigenaar is vanaf de initiatieffase.

De ALV besloot ook om een holding-BV op te richten voor toekomstige zonneprojecten en om de statuten aan te passen zodat zonne-energie expliciet tot de doelstellingen van de coöperatie behoort, naast ook andere vormen van duurzaamheid.

 

Directie en bestuur waren afgelopen donderdagavond fysiek aanwezig in Duurzaamheidscentrum De Knop in Geldermalsen om de digitale ALV te verzorgen. Er konden vragen in de chat worden gesteld en natuurlijk kon er ook worden gestemd. 

Dinsdag 7 april organiseert de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe de vijftiende algemene ledenvergadering in De Pluk in Geldermalsen. Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Leden en geïnteresseerden zijn hier van harte voor uitgenodigd. Agenda en vergaderstukken worden alle leden toegestuurd.

 

Bijgewerkt bericht, nieuwe datum hijsdagen: op 5 oktober organiseert Betuwewind een hijsdagen op Windpark Avri. Tijdens deze open dag kunnen jullie getuige zijn van het omhoog hijsen van een van onze drie windmolens van het windpark. De datum van 28 september is vervallen wegens te weinig activiteiten.

Tussen 12.00 en 16.00 uur is iedereen welkom om een kijkje te komen nemen. Voor koffie, thee en iets lekkers wordt gezorgd.

Jong en oud zijn van harte welkom voor deze unieke gebeurtenis. Want het is de eerste keer dat er een windmolen wordt geplaatst op een afvalbult. Zo krijgt de voormalige vuilstort een duurzame toekomst.

Je komt ook meer te weten over duurzaamheid in de West Betuwe want Betuwestroom, Het Nieuwe Wonen Rivierenland, Energie Samen en Duurzaamheidscentrum De Knop zijn ook aanwezig.

De hijsdagen zijn gratis toegankelijk. Hou www.betuwewind.nl in de gaten voor wijzigingen in het programma in verband met weersomstandigheden of techniek. Laat ons weten of je komt door jezelf op onze Facebookpagina op ‘gaat’ te zetten op één van beide dagen. We houden je dan ook op de hoogte over parkeren, aangepaste tijden, etc.

Tot ziens op onze open dag van Windpark Avri!

Mijlpaal voor Betuwewind
Afgelopen woensdag was letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt voor Betuwewind. De eerste paal van het eigen Windpark Avri werd geslagen. De Burgerwindcoöperatie West-Betuwe bouwt samen met haar 900 leden uit de regio, een windpark met drie windmolens op de voormalige vuilstortplaats van Avri in Geldermalsen. Twee molens staan naast de afvalberg, één molen staat bovenop de afvalbult. Een windmolen op een afvalbult bouwen is iets wat nog niet eerder in Nederland vertoond is en waarvoor de coöperatie techniek afkomstig uit de ‘offshore’ industrie voor gebruikt. 16 extra lange buispalen van 40 meter gaan ervoor zorgen dat de molen straks stevig in de klei staat. De twee molens naast de bult worden met betonnen palen geheid. Betuwewind verwacht dat deze windmolens al in het najaar stroom gaan leveren.

 

Twee windparken
In 2018 heeft Betuwewind een ledenwerfcampagne gevoerd in de West-Betuwe. Leden van de coöperatie konden geld lenen voor de bouw van twee windparken. Want naast Windpark Avri bouwt Betuwewind op dit moment ook vier molens in het Windpark Deil langs de A15 bij Knooppunt Deil. Hierdoor profiteren bewoners uit onze regio straks mee van de opbrengst van de stroom afkomstig van deze parken. En aldus Gerlach Velthoven, directeur Betuwewind: “Met onze windparken gaan we 50% van de elektriciteitsbehoefte van de gemeente West Betuwe duurzaam opwekken. Dat is een mooi begin!”

 

Stroom uit Windpark Avri
Bewoners van de gemeente West Betuwe hebben ook de mogelijkheid om zelf de groene stroom van Windpark Avri te betrekken. Deze wordt geleverd door Betuwestroom, het regionale coöperatieve stroommerk. Betuwestroom zet zich in voor de ontwikkeling van regionale duurzame stroom. Naast Windpark Avri komt er ook ‘Betuwestroom’ van Windpark Deil en van diverse zonnedaken in onze regio. Op www.betuwestroom.nl is meer informatie hierover te vinden.

 

Ook Omroep Gelderland was aanwezig bij het heien van de officiële eerste paal. Je vindt het nieuwsitem hier.

Op dinsdagavond 21 mei zijn alle leden van de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe en geïnteresseerden uitgenodigd voor de dertiende algemene ledenvergadering (ALV) in De Pluk in Geldermalsen. Belangrijk bespreekpunt deze avond zijn de toekomstige activiteiten van onze coöperatie en de besteding van onze winst. Het ligt in de lijn van onze coöperatieve gedachte en visie om hier sámen over na te denken en hier later mét elkaar over te besluiten.

Onder het motto ‘BetuweWind werkt aan de toekomst’ organiseren we op de 21e vier sessies. Onder leiding van een expert praten we over tijdens de sessie over alle mogelijkheden die deze optie biedt. En hoe we die mogelijkheden vorm kunnen en willen geven. De uitkomsten van deze gesprekken vormen de input voor besluitvorming in het najaar. De deelsessies zijn:

1. Duurzame opwek met nieuwe projecten
De komende jaren moet er in de Betuwe nog veel meer duurzame opwek in de vorm van zonne-energie, windenergie en misschien ook biomassa, plaatsvinden om fossielvrij te worden. Betuwewind is al bezig met zonneprojecten die direct op onze windmolens aangesloten kunnen worden, maar wat kan er nog meer en hoe ambitieus willen we dat aanpakken? Inleider is Gerlach Velthoven van Betuwewind.

2. Duurzaamheid gaat verder dan energie
Als coöperatie hebben we in de toekomst potentie om ook andere vormen van duurzaamheid te ontwikkelen of te ondersteunen. Maar hoe ver gaan we daar dan in? Welke criteria stel je vast, om projecten op te kunnen beoordelen? Inleider is Hilde Engels van De Fruitmotor.

3. Warmtetransitie, van het gas af
Een duurzaam energiesysteem bestaat niet alleen uit opwek, maar onder andere ook uit een efficiënt alternatief voor fossiele warmte. Wat kan een collectieve aanpak daaraan bijdragen en vooral zorgen dat het betaalbaar blijft? Inleider is Gerwin Verschuur van Coöperatief warmtenet Thermo Bello en wijkprocesmanager Van het gas af.

4. De regio uit
Als Burgerwindcoöperatie West-Betuwe bouwen we kennis en vertrouwen op over wat goede investeringsprojecten zijn. We hebben al gemerkt dat onze leden best meer willen investeren in goede projecten, buiten onze regio. Weer samen investeren is een mogelijkheid. Kan Betuwewind ook een investeringsfonds worden? Inleider is een expert van Windunie.

Laat je informeren op 21 mei én laat je stem horen! Zo heb jij inspraak in de toekomst van onze burgerwindcoöperatie. Laat weten viainfo@betuwewind.nl of je erbij bent en eventueel met hoeveel personen in De Pluk (adres + route). Bij de deur kun je je aanmelden voor een bepaalde deelsessie en vol is vol, dus kom op tijd!

Werk met Betuwewind mee aan de toekomst.

De volgende ALV van Betuwewind staat gepland op dinsdagavond 21 mei. Onze Burgerwindcoöperatie West-Betuwe komt dan bij elkaar om plannen voor de toekomst te maken. Jan Jacob van Dijk, Betuwewind-voorzitter nodigt iedereen van harte uit om dan deel te nemen aan de discussie over het door ons te voeren beleid. Jan Jacob: “Wij willen met elkaar van gedachten wisselen over de activiteiten die willen we oppakken naast de bouw van onze windparken? Hoe zien we onze rol in de energietransitie? Waar willen we geld aan besteden tegen de tijd dat we geld gaan overhouden?” Laat je stem horen op 21 mei. Volg in de tussentijd onze facebookpagina. Dan zie je de komende tijd wat thema’s voorbij komen. Ook jouw ideeën voor de invulling van de ALV zijn van harte welkom. De locatie voor deze bijeenkomst volgt.

Zaterdag 2 februari zijn alle leden en relaties van de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe samen met hun partner en kinderen uitgenodigd voor de open dag cq Nieuwjaarsbijeenkomst. Je bent tussen 14.00 en 17.00 uur welkom bij Boerengoed in Enspijk. Hier presenteren alle partners en producenten die betrokken zijn bij het ontwikkelen van onze windparken zich graag aan je.

Klik hier voor de uitnodiging

We horen graag of je komt, stuur een email naar info@betuwewind.nl met je naam en het aantal personen.

Graag tot 2 februari!

Op de dag dat de inwoners van de gemeenten Geldermalsen, Neerijen en Lingewaal kunnen kiezen, wie hen ook op het gebied van duurzaamheid gaan vertegenwoordigen in de nieuwe gemeente West-Betuwe, vragen we jullie aandacht voor de volgende zaken:

Ingelegd en betaald
Al meer dan 90% van de leden die geld hebben ingelegd voor de bouw van de molens, hebben hun lening al overgemaakt. Dank daarvoor, we zijn blij dat velen van jullie ook dit traject makkelijker voor ons maken. Wie nog niet heeft kunnen betalen, verzoeken we dat vóór 26 november te doen. Dit is belangrijk in verband met de volgende stap van onze coöperatie. We hopen op jullie medewerking.

Hoe kun je betalen? 
Je kunt betalen door in te loggen op je persoonlijke MijnBetuwewind-pagina. Na het inloggen klik je op het groene € icoon rechtsboven. Op de pagina die verschijnt, zie je achter het bedrag dat je moet overmaken een betaalpas-afbeelding staan. Klik op dit icoontje, je gaat automatisch naar iDeal om de betaling te kunnen voldoen. Klik hier voor je persoonlijke MijnBetuwewind pagina. Neem gelijk even de tijd om je persoonlijke gegevens aan te vullen. Heb je een vraag over je betaling, e-mail administratie@betuwewind.nl.

11 December Algemene LedenVergadering 
Dinsdagavond 11 december is er een algemene ledenvergadering (ALV) waar we het hebben over de kredietovereenkomst van de bank. We besluiten dan op deze ‘financial close’ in te gaan. Inloop met koffie en thee 19.30 uur, start vergadering 20.00 uur. Een week voor de vergadering sturen we de leden de vergaderstukken toe. Locatie: Dorpshuis Waardenburg, De Koeldert 30, 4181 CK Waardenburg.

En dan gaan we bouwen
Na goedkeuring van de ALV is het eerste wat we gaan doen de turbines en de netaansluiting bestellen. Verder gaan we een speciale afrit aanleggen naast het pompstation langs de A15 voor verkeersknooppunt Deil. Er komt een tijdelijke brug om onze parkweg te kunnen maken. Daarvoor wordt eerst veel zand aangevoerd om de bodem te laten inklinken. Deze moet stevig genoeg worden om de kraan te dragen die nodig is om onze windmolens te bouwen. Al met al een in ’t oog lopend bouwproject dat de komende maanden gaat starten.

Start van een wielertraditie

Op 11 november trotseerde een groep enthousiastelingen weer en wind voor een Betuws fietsrondje met ons regionale wielertalent van het jaar, Fabio Jakobsen. Voor de een lag t tempo hoger dan gebruikelijk, voor de ander lager. Iedereen kwam gelukkig wel weer binnen. Start van een mooie traditie voor onze Burgerwindcoöperatie West-Betuwe. Bedankt wielrenners voor jullie deelname, Hockeyclub Geldermalsen voor de gastvrijheid en natuurlijk onze prof en Betuwewind-ambassadeur Fabio Jakobsen. Hopelijk tot volgend jaar!

Afgelopen week heeft de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe haar ledenwerfcampagne voor Betuwewind afgesloten met een prachtig resultaat. 900 inwoners van de West-Betuwe en daarbuiten zijn lid van de coöperatie geworden. Ze praten van nu af aan mee over het bevorderen van duurzaamheid in onze regio. Veel leden participeren ook in de bouw van windmolens. Er is door hen meer dan € 4,6 miljoen euro ingelegd om zeven windmolens te bouwen. Het zijn moderne molens met een hoge opbrengst. De vier molens bij knooppunt Deil en de drie op het voormalige vuilstortterrein in Geldermalsen van de coöperatie gaan, samen met de zeven andere molens langs de A15, stroom leveren voor maar liefst 60.000 huishoudens. “Fantastisch wat hier in korte tijd is vertoond”, aldus coöperatievoorzitter Gerlach Velthoven: “Deze samenwerking met vele partijen is ongekend. Iedereen heeft er zo hard aan gewerkt om Betuwewind tot een succes te maken. Toen we jaren geleden onze eerste plannen aan de keukentafel aan het smeden waren, durfden we niet van zo’n resultaat van te dromen”.

Samenwerking
900 leden en € 4,6 miljoen haal je niet in je eentje op. Samenwerking is de sleutel tot succes bij klimaatverbetering. De Burgerwindcoöperatie West-Betuwe heeft met veel partijen samengewerkt en blijft dat doen. “Er staan veel partijen aan de wieg van onze windparken, in vaak een unieke samenwerking tussen commerciële en niet-commerciële partijen”, aldus Velthoven: “Laat ik beginnen bij de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen die in hun windvisie burgerparticipatie verplicht stelden, zodat inwoners kunnen profiteren van grootschalige windparken. Wat ons betreft een schoolvoorbeeld van hoe het moet voor gemeenten in heel Nederland. Met de nieuwe gemeente West-Betuwe blijven we samenwerken aan Betuwewind, en hopelijk aan meer duurzame initiatieven.

Daarnaast heeft de provincie natuurlijk ook een belangrijke rol gespeeld. En hebben we hulp gehad van burgercoöperaties die op ons voorliepen. Zo staan wij op onze beurt weer nieuwe energiecoöperaties in de regio met raad en daad bij. En laat ik vooral onze vrijwilligers en onze leden van het eerste uur niet vergeten. Of iemand nu mee doet voor meer geld, meer groen of meer samenleving zoals ons motto luidde, dat is niet relevant. Ons doel is energietransitie. En wij zijn nu met 900 leden om daar over verder te praten en meer mee te gaan doen”.

Bouw
Voor het windpark Deil zijn de werkzaamheden al gestart. De vier molens van de coöperatie komen te staan op grond van Staatsbosbeheer. Hier zijn afgelopen maand bomen gekapt. Staatsbosbeheer gaat in ruil hiervoor de eendenkooi opknappen. De Burgerwindcoöperatie heeft om deze gekapte bomen te compenseren het plan geopperd om een voedselbos aan te leggen. Velthoven: “En liefst een substantieel voedselbos, daarom poten we voor elk lid een boom extra. We zijn op zoek naar grond hiervoor.”

Deze molens maken dus deel uit van een park van 11 molens langs de A15 bij Deil. Het wordt mogelijk om de bouw te volgen via een speciale website van Betuwewind. Eind 2019, begin 2020 moet dit windpark draaien. Voor het windpark op de voormalige vuilstort zijn de werkzaamheden nog niet gestart. Waar de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe eerst slechts een aandeel van 25% had in dit commerciële park, neemt de coöperatie het park nu helemaal over. Voor beide parken is er een omgevingsfonds waaruit verbeteringen in de leefomgeving kunnen worden bekostigd. Betrokken omwonenden ontvangen begin volgend jaar meer informatie hierover.

Groei
De termijn om geld te lenen voor de bouw van de windmolens is 15 oktober 2018 verstreken. Wie echter wil komen helpen met de energietransitie in de West-Betuwe en daarom lid wil worden van de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe is van harte welkom. Ook voor deze nieuwe leden planten we een extra boom. Onze ambitie is nog groter te groeien voor nieuwe duurzame projecten.