Op de dag dat de inwoners van de gemeenten Geldermalsen, Neerijen en Lingewaal kunnen kiezen, wie hen ook op het gebied van duurzaamheid gaan vertegenwoordigen in de nieuwe gemeente West-Betuwe, vragen we jullie aandacht voor de volgende zaken:

Ingelegd en betaald
Al meer dan 90% van de leden die geld hebben ingelegd voor de bouw van de molens, hebben hun lening al overgemaakt. Dank daarvoor, we zijn blij dat velen van jullie ook dit traject makkelijker voor ons maken. Wie nog niet heeft kunnen betalen, verzoeken we dat vóór 26 november te doen. Dit is belangrijk in verband met de volgende stap van onze coöperatie. We hopen op jullie medewerking.

Hoe kun je betalen? 
Je kunt betalen door in te loggen op je persoonlijke MijnBetuwewind-pagina. Na het inloggen klik je op het groene € icoon rechtsboven. Op de pagina die verschijnt, zie je achter het bedrag dat je moet overmaken een betaalpas-afbeelding staan. Klik op dit icoontje, je gaat automatisch naar iDeal om de betaling te kunnen voldoen. Klik hier voor je persoonlijke MijnBetuwewind pagina. Neem gelijk even de tijd om je persoonlijke gegevens aan te vullen. Heb je een vraag over je betaling, e-mail administratie@betuwewind.nl.

11 December Algemene LedenVergadering 
Dinsdagavond 11 december is er een algemene ledenvergadering (ALV) waar we het hebben over de kredietovereenkomst van de bank. We besluiten dan op deze ‘financial close’ in te gaan. Inloop met koffie en thee 19.30 uur, start vergadering 20.00 uur. Een week voor de vergadering sturen we de leden de vergaderstukken toe. Locatie: Dorpshuis Waardenburg, De Koeldert 30, 4181 CK Waardenburg.

En dan gaan we bouwen
Na goedkeuring van de ALV is het eerste wat we gaan doen de turbines en de netaansluiting bestellen. Verder gaan we een speciale afrit aanleggen naast het pompstation langs de A15 voor verkeersknooppunt Deil. Er komt een tijdelijke brug om onze parkweg te kunnen maken. Daarvoor wordt eerst veel zand aangevoerd om de bodem te laten inklinken. Deze moet stevig genoeg worden om de kraan te dragen die nodig is om onze windmolens te bouwen. Al met al een in ’t oog lopend bouwproject dat de komende maanden gaat starten.

Start van een wielertraditie

Op 11 november trotseerde een groep enthousiastelingen weer en wind voor een Betuws fietsrondje met ons regionale wielertalent van het jaar, Fabio Jakobsen. Voor de een lag t tempo hoger dan gebruikelijk, voor de ander lager. Iedereen kwam gelukkig wel weer binnen. Start van een mooie traditie voor onze Burgerwindcoöperatie West-Betuwe. Bedankt wielrenners voor jullie deelname, Hockeyclub Geldermalsen voor de gastvrijheid en natuurlijk onze prof en Betuwewind-ambassadeur Fabio Jakobsen. Hopelijk tot volgend jaar!

Afgelopen week heeft de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe haar ledenwerfcampagne voor Betuwewind afgesloten met een prachtig resultaat. 900 inwoners van de West-Betuwe en daarbuiten zijn lid van de coöperatie geworden. Ze praten van nu af aan mee over het bevorderen van duurzaamheid in onze regio. Veel leden participeren ook in de bouw van windmolens. Er is door hen meer dan € 4,6 miljoen euro ingelegd om zeven windmolens te bouwen. Het zijn moderne molens met een hoge opbrengst. De vier molens bij knooppunt Deil en de drie op het voormalige vuilstortterrein in Geldermalsen van de coöperatie gaan, samen met de zeven andere molens langs de A15, stroom leveren voor maar liefst 60.000 huishoudens. “Fantastisch wat hier in korte tijd is vertoond”, aldus coöperatievoorzitter Gerlach Velthoven: “Deze samenwerking met vele partijen is ongekend. Iedereen heeft er zo hard aan gewerkt om Betuwewind tot een succes te maken. Toen we jaren geleden onze eerste plannen aan de keukentafel aan het smeden waren, durfden we niet van zo’n resultaat van te dromen”.

Samenwerking
900 leden en € 4,6 miljoen haal je niet in je eentje op. Samenwerking is de sleutel tot succes bij klimaatverbetering. De Burgerwindcoöperatie West-Betuwe heeft met veel partijen samengewerkt en blijft dat doen. “Er staan veel partijen aan de wieg van onze windparken, in vaak een unieke samenwerking tussen commerciële en niet-commerciële partijen”, aldus Velthoven: “Laat ik beginnen bij de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen die in hun windvisie burgerparticipatie verplicht stelden, zodat inwoners kunnen profiteren van grootschalige windparken. Wat ons betreft een schoolvoorbeeld van hoe het moet voor gemeenten in heel Nederland. Met de nieuwe gemeente West-Betuwe blijven we samenwerken aan Betuwewind, en hopelijk aan meer duurzame initiatieven.

Daarnaast heeft de provincie natuurlijk ook een belangrijke rol gespeeld. En hebben we hulp gehad van burgercoöperaties die op ons voorliepen. Zo staan wij op onze beurt weer nieuwe energiecoöperaties in de regio met raad en daad bij. En laat ik vooral onze vrijwilligers en onze leden van het eerste uur niet vergeten. Of iemand nu mee doet voor meer geld, meer groen of meer samenleving zoals ons motto luidde, dat is niet relevant. Ons doel is energietransitie. En wij zijn nu met 900 leden om daar over verder te praten en meer mee te gaan doen”.

Bouw
Voor het windpark Deil zijn de werkzaamheden al gestart. De vier molens van de coöperatie komen te staan op grond van Staatsbosbeheer. Hier zijn afgelopen maand bomen gekapt. Staatsbosbeheer gaat in ruil hiervoor de eendenkooi opknappen. De Burgerwindcoöperatie heeft om deze gekapte bomen te compenseren het plan geopperd om een voedselbos aan te leggen. Velthoven: “En liefst een substantieel voedselbos, daarom poten we voor elk lid een boom extra. We zijn op zoek naar grond hiervoor.”

Deze molens maken dus deel uit van een park van 11 molens langs de A15 bij Deil. Het wordt mogelijk om de bouw te volgen via een speciale website van Betuwewind. Eind 2019, begin 2020 moet dit windpark draaien. Voor het windpark op de voormalige vuilstort zijn de werkzaamheden nog niet gestart. Waar de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe eerst slechts een aandeel van 25% had in dit commerciële park, neemt de coöperatie het park nu helemaal over. Voor beide parken is er een omgevingsfonds waaruit verbeteringen in de leefomgeving kunnen worden bekostigd. Betrokken omwonenden ontvangen begin volgend jaar meer informatie hierover.

Groei
De termijn om geld te lenen voor de bouw van de windmolens is 15 oktober 2018 verstreken. Wie echter wil komen helpen met de energietransitie in de West-Betuwe en daarom lid wil worden van de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe is van harte welkom. Ook voor deze nieuwe leden planten we een extra boom. Onze ambitie is nog groter te groeien voor nieuwe duurzame projecten.

Dinsdagavond 11 december is de volgende algemene ledenvergadering van onze Burgerwindcoöperatie West-Betuwe gepland. Alle leden en belangstellenden zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Het is een belangrijke ALV aangezien deze na de ‘Financial close’ komt. En we aan de vooravond van de bouw van de molens staan.

Financial close is een korte periode van enkele dagen waarin een groep van alle bij Betuwewind betrokken ontwikkelaars, bankiers, advocaten, notarissen en bestuursleden van onze burgerwindcoöperatie alle contracten en overeenkomsten van het project doornemen. Eventuele wijzigingen in contracten worden doorgevoerd in alle projectdocumentatie. Wanneer alle contracten zijn doorgenomen, akkoord bevonden en ondertekend, volgt uiteindelijk het sluitstuk van de ontwikkeling van Betuwewind en zijn we in business: daarna gaan we bouwen. Het spreekt voor zich dat dit dus een belangrijke ALV voor onze burgerwindcoöperatie wordt.

Adres: Stichting Dorpshuis Waardenburg, De Koeldert 30, 4181 CK Waardenburg

Inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur, de vergadering start 20.00 uur.

Uiterlijk een week voor de vergadering sturen we alle leden de agenda, verslag vorige vergadering en andere vergaderstukken. Geïnteresseerden en aspirant-leden zijn van harte welkom.

Gisteren was het de laatste dag dat we nieuwe leden accepteerden om mee te bouwen aan en te profiteren van de bouw van onze windmolens. En dat hebben we geweten ook. De teller staat bijna op 900 leden. Een geweldig resultaat voor onze burgerwindcoöperatie.

Al deze nieuwe leden worden vanzelfsprekend nog in de gelegenheid gesteld om hun gegevens te bevestigen en om een bedrag door te geven dat zij willen lenen aan de coöperatie. De leden van de laatste dagen ontvangen daarvoor nog hun inloggegevens en wachtwoord van hun MijnBetuwewind-pagina.

Ben jij al langer lid maar heb jij ook nog niet je gegevens aangevuld of je inleg bevestigd? Doe dat dan deze week. Ondervind je problemen bij het inloggen, ben je je wachtwoord vergeten of krijg je een foutmelding bij het aanvragen van een nieuw wachtwoord? Onze administratie heeft daarvoor een stappenplan gemaakt.

Nieuw wachtwoord aanmaken voor je MijnBetuwewind-pagina:

1. Wis de geschiedenis van de internetbrowser.
2. Ga naar: https://mylea.bettywebblocks.com/Betuwewind/login
3. Vul niets in maar klik op de link op deze pagina van ‘wachtwoord vergeten’.
4. Vul op de pagina die verschijnt je lidnummer/persoonlijke code in: 10010-10xxx en je emailadres bijvoorbeeld: Janssen@hotmail.com.
5. Klik op versturen.
6. Ga naar je email-programma, je hebt mail van Betuwewind en klik in de mail op de link: ‘wijzig mijn wachtwoord’.
7. Je komt dan op een nieuwe pagina. Daar klik je op ‘OK’.
8. Je gaat weer naar je mail. Daar heb je een nieuwe mail met een nieuw wachtwoord. Kopieer het wachtwoord.
9. Ga naar https://mylea.bettywebblocks.com/Betuwewind/login
10. Vul in: 10010-xxxxxx (=je lidnummer) en het nieuwe wachtwoord.
11. Klik na het inloggen op het poppetje rechtsboven.
12. Klik op het slotje links in het scherm.
13. Maak nu zelf een nieuw wachtwoord aan dat je kunt onthouden.

Vragen? Mail ons op administratie@betuwewind.nl. Zonder je bankgegevens in het administratiesysteem kunnen we je inleg niet zeker stellen. De inlog voor de MijnBetuwewind-pagina vind je bovenaan de website van www.betuwewind.nl.

 

 

Vandaag, 15 oktober 2018, sluit de ledenwerfcampagne van de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe. Wie tot en met vandaag lid wordt, doet mee met de bouw van onze zeven windmolens bij Deil en Geldermalsen. En werkt mee aan een duurzamer klimaat. Wil je nog meedoen? Schrijf je dan voor 12.00 uur vanavond in op www.betuwewind.nl/meedoen.

Meer dan 75% van onze leden hebben inmiddels ingelogd op hun persoonlijke Betuwewind-pagina. En hebben ons zo laten weten of ze geld willen inleggen en hoeveel. En ze hebben hun gegevens aangevuld. Het campagneteam belt sinds afgelopen week de leden die nog niet hebben ingelogd of van wie de gegevens nog niet compleet. Ook vragen we je dan of je mee wilt doen met de bouw van de molens door geld aan de coöperatie te lenen.

Ben je lid geworden voordat we ons LEA administratiesysteem hebben doorgevoerd? Dan missen we vaak nog je geboortedatum en/of banknummer. Log svp in en vul deze gegevens aan, dit is noodzakelijk voor het administratieve proces. Ga naar mijnbetuwewind.nl om in te loggen. Op de website vind je een korte handleiding voor alle stappen. Je inlog is je lidnummer en een spatie. Je wachtwoord heb je in een e-mail van ons ontvangen.

Let op: ouders en grootouders die kinderen lid hebben gemaakt – het bankrekeningnummer dat we nu van je willen weten is het bankrekening nummer waarvan we het toegezegde geldbedrag van af kunnen schrijven. Dit kan later veranderd worden in het bankrekeningnummer waar we de rente naar toe kunnen overmaken.

Heb je nog vragen? Neem contact met ons op via info@betuwewind.nl of kom langs in De Knop, Rijksstraatweg 19 in Geldermalsen. We zijn vanmiddag en vanavond aanwezig of je te helpen met eventuele vragen.

Met bijna 900 leden zijn we trots op dit tot nu toe behaalde resultaat. Wil je ons helpen vandaag nog groter te groeien? Maak 1 iemand lid. Dat zou toch mooi zijn.

 

 

 

In de laatste week van onze ledenwerfcampagne heeft het bestuur van de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe een belangrijk besluit genomen. Het inlegbedrag is verhoogd. Je kunt nu maximaal € 20.000 per adres inleggen.

Directe aanleiding hiervoor zijn de verzoeken van leden die het maximum bedrag van € 15.000 al hebben ingelegd en meer wilden doen. Tegelijkertijd zijn er ook veel leden die de coöperatie willen steunen door hun lidmaatschap, maar geen behoefte hebben aan het inleggen van geld. Nu we zo kort voor de deadline van 15 oktober zitten en we ons streefbedrag nog niet bereikt is, stellen we daarom een nieuw maximumbedrag in dat iedereen (ook onze leden van het eerste uur die al maximaal hadden ingelegd) de mogelijkheid geeft van deze kans te profiteren. Nieuwe leden zijn natuurlijk ook nog van harte welkom. Ook voor hen geldt de nieuwe limiet van € 20.000.

Voor 15 oktober
Wil je je inleg verhogen tot € 20.000? Heb je je inleg nog helemaal niet doorgegeven? Wil je ons steunen met € 100 euro? Ga naar je MijnBetuwewind pagina op www.betuwewind.nl. Als je een leningaanvraag hebt gedaan de afgelopen weken of maanden, dan is deze pas geldig wanneer je op MijnBetuwewind je adres- en bankgegevens hebt ingevuld. Dit geldt ook voor leden die alleen coöperatielid zijn geworden en geen geld hebben ingelegd.

Vragen? Stuur je email naar info@betuwewind.nl.

15 oktober is de uiterste datum om je lening, voor de bouw van de windmolens door onze Burgerwindcoöperatie West-Betuwe, aan te vragen. Het is ook de uiterste datum om de lening die je al hebt aangevraagd te verhogen of te verlagen. Na 15 oktober sturen we onze leden die hebben ingelegd het betaalverzoek en wordt de lening definitief met de betaling. Wil je dus nog geld inleggen of aanpassingen doen? Doe dit dan NU! Je leningaanvraag is ook pas geldig wanneer je op je persoonlijke Betuwewindpagina je adres- en bankgegevens hebt ingevuld.

De Burgerwindcoöperatie gaan het geld van de leningen niet direct gebruiken. De coöperatie heeft met het geld dat op de rekening staat, zekerheid om de benodigde banklening voor de bouw van de molens te krijgen. Pas als we overeenstemming hebben met de bank én als de Algemene Ledenvergadering (ALV) besloten heeft om de investering te doen, wordt het geld ingebracht als eigen vermogen in de projecten bij Deil en Geldermalsen.

Praktische stappen om je inleg zeker te stellen
Ga dus vóór 15 oktober naar www.betuwewind.nl en log in op jouw MijnBetuwewind-pagina om te zien of je leningaanvraag klopt of om je lening door te geven. Dit doe je door je lidnummer, e-mailadres en wachtwoord in te vullen.
Ga naar ‘Mijn gegevens’ om je adres- en bankgegevens in te vullen. Pas als we dat hebben, kunnen we je lening accepteren.
Ben je je lidnummer kwijt? Het staat in de e-mail waarin we je lidmaatschap hebben bevestigd. Niet te vinden? Stuur een e-mail naar administratie@betuwewind.nl.
Of je wachtwoord kwijt? Klik op ‘wachtwoord vergeten’ en vul je lidnummer en  e-mailadres in. Je ontvangt op dit e-mailadres een link om een nieuw wachtwoord aan te maken.
Je leningbedrag verhogen? Ga naar ‘Mijn aanvragen’ en klik op nieuwe lening aanvragen, vul rechts het extra bedrag tot het maximaal € 15.000,00 per postadres is bereikt.
Leningbedrag verlagen? Stuur ook dit verzoek naar administratie@betuwewind.nl.
Vragen over je leningbedrag of andere zaken? Lees onze prospectus nog eens door of loop binnen in het Centrum voor Duurzaamheid De Knop op maandagavond 7 en 15 oktober voor Koffie met Wind, of stuur je vraag naar info@betuwewind.nl.

Voor wat meer uitleg over de MijnBetuwewind-pagina hebben we een korte handleiding geschreven. Deze vind je hier. Handig om erbij te houden wanneer je je pagina gaat bekijken.

Doe mee
Natuurlijk kun je tot en met 15 oktober nog steeds lid worden en geld inleggen. We willen graag een zo breed mogelijk gedragen coöperatie zijn. We zijn getroffen door de mooie woorden die we de afgelopen week horen en binnenkrijgen over onze Burgerwindcoöperatie. En hoe bewoners van onze regio de moeite nemen hun dorpsgenoten mee te krijgen met Betuwewind. Een quote van leden uit Zoelmond:

Wij, Marc, Marga en Wim zijn lid van Betuwewind en willen dit met jullie delen. Betuwewind is een coöperatie waarbij een goed rendement gekoppeld is aan ideële doelen op het gebied van duurzaamheid.  Momenteel 750 positief kritische leden, de komende weken willen we doorgroeien naar 1000. Leden profiteren van een rendement tot 10% per jaar. Bij extra rendement bepaal je als lid in welke nieuwe duurzame initiatieven dit wordt geïnvesteerd. In de prospectus (bekijk ‘m hier) is veel informatie te vinden. Wij vinden het vooral ook een mooi initiatief om met een club fijne mensen meer invloed op je eigen omgeving te hebben.”

Mooi en dank Marc, Marga en Wim, voor jullie enthousiasme en betrokkenheid!

Een voedselbos is een ecosysteem dat zichzelf in stand houdt. De bomen en planten zijn zo gekozen dat ze elkaar in balans houden en samen een vruchtbare bodem bevorderen. Ook zijn de soorten zo op elkaar afgestemd dat er een grote variëteit aan voedsel kan groeien. Een oogstbos dus. Wouter van Eck, die zelf een voedselbos in Groesbeek heeft aangelegd zegt hierover: “Ik ben een luie boer. Ik kan in een halve dag per week mijn bedrijf in stand houden en ik maak geen kosten voor bespuitingen, bemesting, snoeien, beregenen et cetera. En de oogst is goed. Per hectare kan er minstens zoveel geoogst worden als op een traditionele akker.”

Op vrijdag 5 oktober om 20.00 uur komt Wouter in Centrum voor Duurzaamheid De Knop in Geldermalsen vertellen hoe hij dat allemaal doet. De toegang is gratis, maar bezoekers worden uitgenodigd iets mee te brengen van hun eigen oogst van dit moment. Om elkaar te laten proeven!

Betuwewind heeft een herplantingsverplichting voor gekapte bomen in het windpark bij Knooppunt Deil. Zij wil onderzoeken of een voedselbos hier een goede toepassing voor is. Naast de herplantingsverplichting zal voor elk lid van de coöperatie een extra boom worden teruggeplant. Nieuwe leden kunnen nog tot 15 oktober inschrijven en mee investeren in het windpark.

Plaats: De Knop Rijksstraatweg 19 4191 SC Geldermalsen.
Toegang gratis.

Betuwewind wil een voedselbos ontwikkelen langs de A15. Hiermee wil de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe een betere, duurzamere toepassing van boombeplanting realiseren. Nu Betuwewind is gestart met de voorbereidingen van de bouw van de windmolens bij verkeersknooppunt Deil zijn de eerste bomen gekapt. Deze moeten plaats maken voor een toegangsweg en een kraanplaats voor de vier windmolens die door de burgerwindcoöperatie en haar leden worden gebouwd op het voormalig grondgebied van Staatsbosbeheer. Ter compensatie van de bomen die gekapt zijn – de herplantplicht – wil Betuwewind nu een voedselbos langs de A15 planten. Hiermee wordt niet alleen de natuur gecompenseerd, maar ook omwonenden van de windparken van Deil en Geldermalsen. Zij gaan met deze eetbare struiken en bomen vooruit qua uitzicht en eventuele geluidsoverlast. En kunnen straks profiteren van de opbrengst van het bos. Daarmee past het voedselbosinitiatief goed bij de doelen van de burgerwindcoöperatie voor meer geld, meer groen en meer samenleving voor de burgers in de West-Betuwe.

Landbouwmethode
Een voedselbos is een landbouwmethode waarbij het draait om het laten groeien van bomen en struiken, waarvan de meesten voedsel produceren. Denk aan fruit, noten, eetbaar blad en paddenstoelen. Maar denk ook aan meer dieren en insecten. Op termijn kan de opbrengst van een hectare voedselbos groter zijn dan die bij traditionele landbouw. Een voedselbos is ook beter bestand tegen extremen (droogte, regen) in het weer. De komgronden van de Tielerwaard zijn goed geschikt voor het aanleggen van een voedselbos. 

2 duizend bomen en struiken
“Realisatie van dit eetbare bos zou geweldig zijn, zeker ook voor de omwonenden van de molens”, aldus Gerlach Velthoven, voorzitter van de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe. “Het plan staat nog wel in de kinderschoenen. Er zijn veel betrokkenen die hun medewerking hieraan moeten geven. We gaan in ieder geval op zoek naar 2 hectare aaneengesloten grond om een bos te realiseren. Betuwewind neemt hiermee het voortouw voor een voedselbos langs de A15 en plant straks in ieder geval een extra voedselbosboom of -struik, voor elk lid van de coöperatie. Samen met de herplantplicht zijn dat nu al 18 honderd bomen en struiken. We hopen de komende weken nog tot 2 duizend te groeien”.

Plan steunen – tot 15 oktober
Als alles meezit zullen de windmolens eind 2019 draaien. Wie samen met Burgerwindcoöperatie West-Betuwe windmolens wil bouwen, een voedselbos wil aanleggen en dit plan wil steunen, kan lid te worden. En wie wil profiteren van de bouw van de molens door geld te lenen voor de bouw van de molens en hier een gezonde rente op te ontvangen, kan tot 15 oktober lid worden en inleggen. Na deze datum is dat niet meer mogelijk. Meer weten over het voedselbosinitiatief en over Betuwewind? Kom dan naar het LingeFilm Film Food Festival op zaterdag 6 oktober in De Pluk in Geldermalsen. Naast veel leuke en interessante films over voedsel, eetcultuur, etc. zijn wij op het foodplein aanwezig om bezoekers over onze activiteiten en initiatieven te vertellen.

Ga naar www.betuwewind.nl/meedoen om lid te worden, dit kan tot 15 oktober aanstaande. 

Een filmpje met meer uitleg van een Engels voedselbos vind je hier: https://youtu.be/J4Rfnww4oHg

Afgelopen week is beloofd een definitief prospectus voor participatie in Betuwewind verschenen. Je vindt dit document hier. In dit prospectus is de meest actuele stand van zaken wat betreft opbrengsten en risico’s uitgelegd. Er is ten opzichte van het prospectus dat voor de zomer is verschenen, niet veel veranderd. De beschreven bedragen zijn preciezer en betrouwbaarder geworden, omdat het ontwerp verder is en er meer offertes binnen zijn.

Uiterlijk 15 oktober inleggen
Met het verschijnen van het definitief prospectus is een periode van circa drie weken ingegaan om je de tijd te geven de inhoud van dit prospectus goed tot je te nemen. We vragen je op basis van de prospectus je leningaanvraag definitief te maken voor 15 oktober. Je krijgt hier geen apart bericht over. Je kunt je aanvraag nog verhogen door een tweede aanvraag te doen of verlagen door een mailtje te verzenden aan administratie@betuwewind.nl. Na 15 oktober krijg je van ons een betaalverzoek op basis van dit bedrag. Je betaling moet eind oktober bij ons binnen zijn.

Persoonlijke Betuwewind pagina
Let op: om een lening aan de coöperatie te kunnen verstrekken MOET je je persoonlijke gegevens aanvullen op je persoonlijke Betuwewind-pagina. Je hebt hiervoor een e-mail met inlog en wachtwoord ontvangen. Dit zijn verplichte gegevens als: adres, bankrekeningnummer, geboortedatum en telefoonnummer. Heb je deze gegevens nog niet ingevuld, doe dit dan zo snel mogelijk. Heb je nog moeite met inloggen, stuur dan een mail naar administratie@betuwewind.nl.