Tag Archief van: ledenvergadering

Dinsdagavond 11 december is de volgende algemene ledenvergadering van onze Burgerwindcoöperatie West-Betuwe gepland. Alle leden en belangstellenden zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Het is een belangrijke ALV aangezien deze na de ‘Financial close’ komt. En we aan de vooravond van de bouw van de molens staan.

Financial close is een korte periode van enkele dagen waarin een groep van alle bij Betuwewind betrokken ontwikkelaars, bankiers, advocaten, notarissen en bestuursleden van onze burgerwindcoöperatie alle contracten en overeenkomsten van het project doornemen. Eventuele wijzigingen in contracten worden doorgevoerd in alle projectdocumentatie. Wanneer alle contracten zijn doorgenomen, akkoord bevonden en ondertekend, volgt uiteindelijk het sluitstuk van de ontwikkeling van Betuwewind en zijn we in business: daarna gaan we bouwen. Het spreekt voor zich dat dit dus een belangrijke ALV voor onze burgerwindcoöperatie wordt.

Adres: Stichting Dorpshuis Waardenburg, De Koeldert 30, 4181 CK Waardenburg

Inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur, de vergadering start 20.00 uur.

Uiterlijk een week voor de vergadering sturen we alle leden de agenda, verslag vorige vergadering en andere vergaderstukken. Geïnteresseerden en aspirant-leden zijn van harte welkom.

Dinsdagavond 25 september is de volgende algemene ledenvergadering van onze Burgerwindcoöperatie West-Betuwe gepland. Alle leden en belangstellenden zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Het is de laatste ALV voordat de daadwerkelijke bouwfase start. In projectjargon bereiken we namelijk begin november ‘Financial close’. Dit is een korte periode van enkele dagen waarin een groep van alle bij Betuwewind betrokken ontwikkelaars, bankiers, advocaten, notarissen en bestuursleden van onze burgerwindcoöperatie alle contracten en overeenkomsten van het project doornemen. Eventuele wijzigingen in contracten worden doorgevoerd in alle projectdocumentatie. Wanneer alle contracten zijn doorgenomen, akkoord bevonden en ondertekend, volgt uiteindelijk het sluitstuk van de ontwikkeling van Betuwewind en zijn we in business: daarna gaan we bouwen. Het spreekt voor zich dat dit dus een belangrijke ALV voor onze burgerwindcoöperatie wordt.

Adres: multifunctioneel centrum De Pluk, Rijksstraatweg 64 in Geldermalsen.

Inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur, de vergadering start 20.00 uur.

Woensdag 19 september hebben we alle leden de agenda, verslag vorige vergadering en het jaarrapport gestuurd. Mocht je dit niet hebben ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@betuwewind.nl. Geïnteresseerden en aspirant-leden zijn van harte welkom.

Er is op 21 juni een Algemene Ledenvergadering. Locatie is het Multifunctioneel Centrum De Pluk, Rijksstraatweg 64 in Geldermalsen. Aanvang 20.00 uur. Deze locatie is goed bereikbaar en heeft een ruime parkeergelegenheid. Na afloop is er borrel ter ere van het bereiken van een onherroepelijke vergunning voor Windpark Avri om ca. 22.00 uur.

Besluit
Deze vergadering is speciaal gepland voor het te nemen besluit over het overnemen van 75% van de aandelen van windpark Avri, waarmee we 100% eigenaar van dit park worden. In de vorige vergadering is het besluit genomen om deze mogelijkheid uit te onderhandelen met de eigenaren Yard Energy en Winvast. Deze onderhandelingen hebben plaatsgevonden. Het resultaat presenteren we tijdens de ALV en onderaan de agenda vind je al een toelichting van de belangrijkste punten die in het overnamecontract staan (het contract zelf is vertrouwelijk). Onze jurist Jan Albert Timmerman is aanwezig om toelichting te geven.

In het voorlopig prospectus dat we 1 juni hebben gepubliceerd, lopen we al wat vooruit op de situatie. Aangezien we er alle vertrouwen in hebben dat het gaat lukken. Natuurlijk moet onze ALV zich nog wel uitspreken. Verder komt de jaarrekening van de coöperatie 2017 aan de orde en een voorstel hoe om te gaan met minderjarige leden.

Leden en aspirant-leden zijn van harte welkom, laat je even weten of je komt op info@betuwewind.nl?