Tag Archief van: lid

Ons Betuwewind-project is inmiddels zover gevorderd dat we kunnen aangeven wanneer leden hun geld in kunnen gaan leggen. Oktober is onze inlegmaand geworden. Na het verschijnen van het definitief prospectus omstreeks 15 september, volgt een periode van drie weken om iedereen de tijd te geven de inhoud van het prospectus goed tot zich te nemen. Vanzelfsprekend kunnen leden in deze periode ook hun vragen bij ons kwijt. Wij zorgen voor antwoorden. Ben je lid, dank krijg je na de ‘leesperiode’ een e-mailbericht via het ledenadministratiesysteem. Vanaf dan kan je kenbaar maken welk bedrag je definitief wilt inleggen en krijg je van ons een betaalverzoek op basis van dit bedrag. Let op: om een lening aan de coöperatie te kunnen verstrekken MOET je je persoonlijke gegevens aanvullen op je persoonlijke Betuwewind-pagina. Je hebt hiervoor een e-mail met inlog en wachtwoord ontvangen. Dit zijn verplichte gegevens als: adres, bankrekeningnummer, geboortedatum en telefoonnummer. Eind oktober moeten de leningen binnen zijn want dan moet de burgerwindcoöperatie haar eigen vermogen op peil hebben om alle financiële transacties te kunnen doen. Daarmee zijn we met z’n allen definitief eigenaar van zeven windmolens bij Deil en Geldermalsen. Heb je vragen hierover: mail ons op info@betuwewind.nl.

Als je vandaag lid wordt van de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe dan doe je mee met de bouw van de molens. We zetten de vaakstgestelde vragen van deze dagen voor je op een rij:

  • Ik ben lid geworden maar heb de inloggegevens van mijn persoonlijke Betuwewind-pagina nog niet binnen. Hoe kan ik dan mijn inleg doorgeven? Iedereen die lid is geworden en van wie we de eerste inleg van € 50 binnen hebben krijgt binnen 48 uur een automatische e-mail met daarin inlog en wachtwoord-gegevens voor je persoonlijke pagina. Hiermee kun je je inleg kenbaar maken, deze termijn is verlengd tot eind oktober.
  • Ik word nu gevraagd om mijn inleg kenbaar te maken, is dit bedrag definitief? Nee, we vragen je nu naar je intentie. Na de zomer verschijnt t definitieve prospectus, je ontvangt dan een uitnodiging om je inleg vast te leggen. Dit bedrag hoeft niet hetzelfde te zijn van het bedrag dat je nu aangeeft.
  • Ik ben gisteren lid geworden door een kaart in te vullen, maar heb mijn lidmaatschap nog niet betaald. Is dit dan wel geldig? Als wij vandaag je aanmelding hebben ontvangen, bijvoorbeeld door een ingevulde kaart of een foto van een ingevulde kaart per e-mail, etc. Dan is je lidmaatschap geldig, je ontvangt een factuur van ons en een uitnodiging om je inleg kenbaar te maken.

Staat jouw vraag er niet bij? Zoek ons vandaag op op Facebook of Twitter of kom naar Culemborg Bijvoorbeeld of de Familiehockeydag van HCGeldermalsen om je vraag beantwoord te krijgen.

Deze week is de nieuwe ledenwerfcampagnebrochure van Betuwewind verschenen. Met daarin veel informatie voor geïnteresseerde bewoners van het Rivierengebied die meer willen weten over de windmolenparken bij verkeersknooppunt Deil en bij de voormalige afvalberg op het Avri-terrein in Geldermalsen.

Wij benaderen de komende weken alle huidige Betuwewind-leden met een informatiepakket met ondermeer deze folder, om jullie te vragen mee te helpen leden te werven. Met elkaar voor meer rendement, meer groen en meer samenleving.

Lees de campagnefolder van Betuwewind; hoeveel rendement wil je hebben.

 

 

De ledenwerfactie van Burgerwindcoöperatie West-Betuwe heeft een vliegende start gemaakt. In de eerste twee dagen van de campagne zijn meer dan 35 mensen lid geworden van deze windcoöperatie die nauw betrokken is bij de ontwikkeling van twee windmolenparken bij verkeersknooppunt Deil en het Avri-terrein in Geldermalsen. De ledenwerfactie loopt dit voorjaar en heeft als doelstelling om het ledental van de coöperatie boven de duizend te brengen.

Inwoners, verenigd in de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe, bouwen hun eigen windparken bij verkeersknooppunt Deil en het voormalige afvalterrein van de Avri in Geldermalsen. Dit project heet Betuwewind. Met de ledenwerfactie, die maandag 14 mei is gestart, willen streekgenoten de burgerwindcoöperatie nog sterker maken. En daarmee het Rivierengebied duurzamer.

Mee-investeren
Bijzonder is dat leden van de burgerwindcoöperatie kunnen mee-investeren in de bouw en exploitatie van de windmolens. Zij kunnen hiervoor een lening aan de burgerwindcoöperatie verstrekken om de bouw van parken mee mogelijk te maken. Wanneer de windparken stroom produceren, ontvangt een lid-windaandeelhouder gedurende maximaal 15 jaar een gezond en eerlijk rendement op deze lening. Burgerwindcoöperatievoorzitter Gerlach Velthoven hierover: “Het jaarlijks rendement bedraagt naar verwachting tussen de 4 en 10% en hangt samen met de jaaropbrengst van het windpark: hoe meer het heeft gewaaid, hoe hoger het rendement op het ingelegde vermogen.”

Velthoven verwacht dat veel mensen mee zullen willen doen en windaandeelhouder willen worden. “Investeren in Nederlandse windprojecten is populair. En al helemaal wanneer burgers een flinke vinger in de pap hebben. De belangstelling bij de start van onze ledenwerfactie onderschrijft dat. De burgerwindcoöperatie wil dat zoveel mogelijk inwoners van de West-Betuwe het park kunnen meefinancieren en zo kunnen profiteren van het rendement van onze windmolens.”

Eerste ledenwerfactie 
Op dit moment heeft Burgerwindcoöperatie West-Betuwe 200 leden. De nu gestarte campagne is de eerste ledenwerfactie van deze coöperatie die in 2014 is opgericht. Dit nadat de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen een jaar eerder de weg vrij maakten voor de ontwikkeling van windparken in hun gemeente. Eind 2017 is de vergunning voor het park langs de A15 bij Deil onherroepelijk geworden en kan de coöperatie haar ambities gaan realiseren. Hierbij past een sterke ledenbasis.

De inwoners uit Geldermalsen, Neerijnen, Tiel, Culemborg, Buren en Lingewaal, verenigd in de burgerwindcoöperatie, zijn hard op weg om de grootste elektriciteitsproducent van de regio te worden. Vanaf eind 2019 zullen veertien windmolens groene stroom gaan produceren. In Betuwewind werkt de coöperatie samen met drie andere partijen: Raedthuys Pure Energie, Winvast en Yard Energy. Met elkaar bouwen deze partners de twee windmolenparken die goed zijn voor de stroomvoorziening van 40.000 huishoudens.

Op www.betuwewind.nl kunnen belangstellenden meer informatie vinden en zich aanmelden als lid.