,

Bestemmingsplan en vergunning windpark Deil definitief

De Raad van State heeft bekend gemaakt dat zij het ingediende bezwaar tegen windpark Deil niet ontvankelijk verklaart. Daarmee is het bestemmingsplan en omgevingsvergunning voor windpark Deil definitief en onherroepelijk.

De enige beroepszaak richtte zich tegen de manier van communiceren van de gemeente en tegen de manier waarop het akoestisch onderzoek is gedaan. De Raad van State oordeelde dat de communicatie voldoende is geweest waardoor appellant wel degelijk de gelegenheid had tijdig een zienswijze in te dienen en daarbij ook het inhoudelijke beroep niet juist was aangezien het akoestisch onderzoek wel degelijk nog werd aangepast aan de laatste opstelling van de turbines.

De Raad van State behandelde de zaak snel en deed ook binnen zes weken uitspraak waardoor de voorbereiding van de bouw sneller dan verwacht kan beginnen.

Het komt niet vaak voor dat een windpark zo snel door de bezwaarprocedure komt. Hier ging dan ook een intensief ontwerp- en communicatieproces aan vooraf. In ca. 10 publieksavonden gaven de initiatiefnemers en de gemeente inzicht in de ontwikkeling en verschillende varianten werden met elkaar vergeleken op aspecten van hinder, landschap en duurzame opbrengst. Ook de beide betrokken gemeenteraden werden regelmatig geïnformeerd. Dit proces heeft uiteindelijk geleid tot de meest gedragen variant waarbij ook de tegenstanders zich gehoord wisten. Het proces begon in 2013 met de windvisie van gemeenten Geldermalsen en Neerijnen waarin duidelijke uitgangspunten werden gegeven voor locatie en participatie. De gemeentebesturen bleven door de jaren heen pal achter de plannen staan en benadrukten steeds weer de noodzaak van duurzame energie en het voordeel voor de lokale gemeenschap als de vergunning door de gemeente zou worden afgegeven in plaats van door de provincie.

De drie initiatiefnemers; Yard Energy, Raedthuys Pure Energie en Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen (binnenkort omgedoopt tot Burgerwindcoöperatie West-Betuwe) zijn al begonnen met inmeten van het terrein, nemen van water- en grondmonsters en de nodige sonderingen (meten van de dichtheid van de ondergrond). De komende maanden zal het detailontwerp voor de aan te leggen wegen en fundaties worden gemaakt en zal de definitieve turbine gekozen worden. De molens zullen ca 135 meter hoog worden met wieken van 65-70 meter lengte. De combinatie van hoogte en wieklengte zal zorgen voor de enorme stroomopbrengst van ca. 13,5 miljoen kWh per turbine per jaar. Samen met Windpark Avri goed voor 40% van de stroombehoefte van gemeente West Betuwe.

Burgers kunnen deelnemen in de investering via Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen. Omwonenden krijgen een extra profijt van € 100-300 per jaar afhankelijk van de afstand tot het park, ook als ze niet mee investeren. Daarnaast gaat er jaarlijks € 0,50 per 1000 opgewekte kWh in een omgevingsfonds dat beheerd wordt door een onafhankelijke stichting. Geïnteresseerde burgerinvesteerders kunnen zich melden via de pagina ‘contact’ op deze website.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie