Nieuwsberichten die in de Betuwewind app worden weergegeven

Het thema van de campagne is: door te investeren in WattHub, het nieuwste project van Betuwewind, profiteren jij én jouw omgeving van dit lokale initiatief. Net zoals bij de windmolens. Betuwewind: iedereen wint.

Campagnemateriaal en animatie zijn vervaardigd door TOON.

 

Onze twee windmolenparken, bij Knooppunt Deil en bij de AVRI Geldermalsen, hebben afgelopen jaar zo’n 5 miljoen euro winst opgeleverd. Dat is ruim drie keer meer dan begroot. Ondanks dat het minder waaide dan vooraf ingeschat en diverse storingen.

In 2022 hebben onze windturbines met 10 procent minder wind, 20 procent minder stroom geleverd. Maar daar staat een hoge winst tegenover vanwege de hoge stroomprijs en de meeropbrengsten investeren we grotendeels in duurzame initiatieven, onder andere via het omgevings- en duurzaamheidsfonds.

Hoe zag 2022 er uit?

Normaal gesproken rekent Betuwewind op ongeveer 1,5 miljoen euro winst per jaar. In 2021 was dat zelfs 3 miljoen euro. De winst uit de turbines had dit jaar op maar liefst 9 miljoen euro uit kunnen komen als er geen storingen waren geweest en het net zoveel had gewaaid als tijdens het langjarig gemiddelde.

Wat de wind betreft viel 2022 dus tegen. Windturbinebeheerders schatten vooraf in wat een realistische windopbrengst qua megawattuur is. Zo ook Betuwewind. De drie exemplaren op het Avri-terrein bleven 11 procent op het gemiddelde achter. De vier exemplaren nabij Knooppunt Deil draaiden 7 procent minder dan was verwacht. Het verschil in windvang zit hem vermoedelijk in de hoogte: bij de Avri is de tiphoogte 120 meter, bij Deil is dat 140 meter. En hoge molens vangen nu eenmaal meer wind.

De turbines bij Knooppunt Deil hadden veel last van storingen. Vooral een kapotte lager zorgde maandenlang voor problemen waardoor er uiteindelijk 16 procent minder elektriciteit werd opgewekt.

De totale opbrengst in cijfers
Op het Avri-terrein is in 2022 door drie molens 30.309 megawattuur aan windenergie geproduceerd. De vier Betuwewindturbines bij Knooppunt Deil waren goed voor 43.391 megawattuur aan schone energie.

Het is zover! Betuwewind zet een nieuw project op de kaart. Schrijft historie zelfs, want WattHub Geldermalsen is een wereldprimeur.

WattHub Geldermalsen wordt ‘s werelds eerste openbare laadplein dat specifiek is ontwikkeld voor elektrische vrachtwagens en zwaar materieel. De 39 laadpalen komen onder de windmolens en tussen de zonnepanelen te staan op het Avri terrein aan de A15 en worden voorzien van onze eigen duurzame stroom. Bedrijven uit onze regio kunnen in de toekomst ook van dit initiatief profiteren.

We zijn trots dat we na onze succesvolle windparken nu weer een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie in onze regio.

Doe je mee?
Onze burgerwindcoöperatie bestaat inmiddels uit ruim 1.000 leden. Daarnaast hopen we dat er nieuwe leden instappen en deel gaan uitmaken van onze droom: een energieneutrale toekomst. Met elkaar, voor elkaar.

Partners
Aanleiding voor dit laadplein is het project Dijkversterking Tiel-Waardenburg, uitgevoerd door Dura Vermeer, Ploegam en Van Oord, voor deze gelegenheid samenwerkend in het consortium Mekante Diek. De ambitie is om de dijkverzwaring volledig emissieloos uit te voeren. Dergelijke snellaadpleinen voor groot materieel en vrachtwagens bestaan nog niet en daarom hebben de bedrijven de handen ineengeslagen om dit zelf te ontwikkelen.

Planning
De voorbereidingen voor het laadplein gaan in februari 2023 van start; eind april moet het laadplein operationeel zijn.

Investering & rendement
Voor dit project hebben we € 1.300.000 nodig, waarvan 2/3 door leden kan worden ingebracht. Dat is circa € 850.000. Er kan vanaf € 50 tot maximaal € 10.000 per huishouden worden ingelegd (tot uiterlijk 15 februari 2023). Inmiddels is al meer dan de helft van de benodigde
€ 850.000 opgehaald.

Het verwachte rendement ligt tussen de 4 – 10%. De looptijd is 8 jaar.

Wil je ook investeren en ben je nog geen lid? Word dan nu lid voor 50 euro (eenmalig). Aanmelden kan via onze website. Zodra je lid bent, ontvang je inloggegevens en kun je aangeven hoeveel je wilt inleggen.

Prospectus
Alle informatie over dit project, zoals de risico’s en het rendement, vind je in de prospectus en het leningreglement en op deze pagina.

We hebben er zin in om samen met onze (nieuwe) leden een mooi project te realiseren. Mocht je naar aanleiding van de verstrekte informatie nog vragen hebben, dan horen we graag van je. Je kunt een mail sturen naar info@betuwewind.nl.

Nationaal Programma Regionale Energietransitie (RES) heeft een promotiefilmpje gemaakt waarin Betuwewind de hoofdrol speelt. De titel luidt “Hoe inkomsten uit een windpark de lokale omgeving versterken”. 

In het filmpje legt directeur Gerlach Velthoven uit waar Betuwewind, als eigenaar van 7 windmolens, zich voor inzet, hoe ze bijdragen aan de energietransitie en dat de inkomsten uit die windmolens deels gebruikt worden om duurzaamheidsprojecten in de omgeving te realiseren, maar ook om de energierekening van haar leden te verlagen.

Je kunt het filmpje van 3 minuten hier bekijken.
Meer over energiecoöperaties en lokaal eigendom vind je hier.

 

Er staan momenteel 3 molens van Betuwewind stil bij Deil. We leggen hier graag uit wat er aan de hand is.

Op woensdag 16 november zijn, voor ons deel van Windpark Deil, de stoppen bij Liander doorgeslagen. Ergens is kortsluiting ontstaan. Vermoedelijk in de kabelverbinding naar een van de molens. Molen 6 (vanuit het Westen gezien) kon gelukkig snel weer worden ingeschakeld. Bij molen 4 hebben we kunnen vaststellen dat de hoofdschakelaar kapot is. Nummer 5 moet nader onderzocht worden en nummer 3 doet het niet omdat de kabel bij nummer 4 onderbroken is.

Het is al met al een complexe situatie die niet zo maar is opgelost. Dat gaat waarschijnlijk nog wel even duren. We hopen nummer 5 snel weer aan de praat te  krijgen, maar dat gaat bij nummer 3 en 4 langer duren. Het is bijzonder jammer dat dit nu gebeurt in het windrijke seizoen.

Helaas is op dit moment, bij onze beide parken, ook het dataverkeer verstoord, waardoor de app de gegevens niet goed doorgeeft. We hopen dat dat ook weer snel opgelost is.

Voor de buren is er wel goed nieuws. Nummer 8 wordt gerepareerd. Er staat nu een grote kraan bij de molen dus die molen zal wel snel weer gaan draaien.

We houden jullie op de hoogte.

De belangstelling voor onze windparken is groot; uit het hele land krijgen we regelmatig een aanvraag of men mag komen kijken hoe het ons als lokale burgercoöperatie is gelukt om duurzame energie op te wekken.

Afgelopen week kregen we energiecoöperatie BENG! uit gemeente De Bilt op bezoek bij wind- en zonnepark AVRI. Hans Adams (Betuwewind) en Joan Ligtenberg (AVRI) leidden twee bussen vol geïnteresseerde gemeenteraadsleden, inwoners en lokale journalisten rond en vertelden over de ontwikkeling, de opbrengsten en knelpunten.

Een aanwezige GGD-expert deelde de uitkomsten van een onderzoek naar gezondheidseffecten van nieuwe energiebronnen en natuurlijk werd er ruim de tijd genomen om vragen te beantwoorden.

Lees hier het verslag van hun bevindingen.

 

Oktober was weer eens een ‘normale’ windmaand. In Windpark Deil werd ruim 5 miljoen kWh opgewekt. Dat is  2% boven de begroting. Bij Avri ruim 3 miljoen kWh, wat 2% onder de begroting is. Na februari is oktober de tweede maand met de hoogste opbrengst van dit jaar geworden, maar november en december kunnen daar natuurlijk nog overheen gaan. Na de relatief rustige voorjaars- en zomermaanden dus weer eens een echte goede windmaand.

Helaas geeft de app bij Avri niet de goede opbrengst weer, waardoor het lijkt dat windpark Avri slecht presteert. Dat valt dus wel mee. De opbrengst van molen drie wordt op de een of andere manier niet meegenomen in het resultaat. We hebben dit gemeld bij de leverancier en we hopen dat het snel wordt opgelost.

Tijdens de ALV van Betuwewind op 3 oktober zijn de dertien projecten gepresenteerd die vanuit het Duurzaamheidsfonds ondersteund gaan worden met een totaalbedrag van 600.000 euro.

Met deze regionale, duurzame projecten die variëren van het beschermen van boerenlandvogels tot het ontwikkelen van een accu laadplein voor auto’s, geeft Betuwewind een mooie impuls aan een groen en duurzaam Rivierenland.

Doekle Terpstra, voorzitter van de adviescommissie die de projectvoorstellen heeft beoordeeld: “Mooi om te zien dat nu voor de tweede maal een deel van de opbrengsten van de windmolens van Betuwewind terugvloeien in regionale projecten die de energietransitie aanzwengelen, natuur en biodiversiteit stimuleren en door middel van educatie ook jongeren weet te bereiken. We zijn trots dat we ook dit jaar weer kunnen zeggen: Betuwewind, iedereen wint!

De 13 projecten die groen licht hebben gekregen:

 1. Optimaal beheer Boerenlandvogels
 2. Wijkaanpak Warmtetransitie Rivierenland
 3. West Betuwse Bouwboeren
 4.  Accu Laadplein Culemborg
 5. Warmtesysteem Westerkwartier Culemborg
 6. Herinrichting De Knop
 7. Vernieuwing Natuur en Milieu Educatie aanbod (Tiel)
 8. Conferentie Sociale Warmte
 9. Natuur en Milieu Educatie SchaikseWeelde/ DeGeeren
 10. S TEC ‘DNA Rivierenland’
 11. Voorbereiding transitie naar een Gonzend Rivierenland
 12. VR-Overstroming GeoFort
 13. S-TEC ‘Hackaton Energietransitie’

In het voorjaar van 2023 organiseert het Duurzaamheidsfonds een evenement waar iedereen de projecten beter kan leren kennen, de bedenkers kan ontmoeten en inspiratie kan opdoen. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en we houden je op de hoogte. 

In 2023 verwacht het Duurzaamheidsfonds weer een nieuwe ronde te kunnen uitschrijven waar projectvoorstellen voor een financiële bijdrage kunnen worden ingediend. Houd deze website in de gaten voor de precieze datum en voorwaarden.

Lees hieronder verder voor meer informatie over de projecten.

1.   Optimaal beheer Boerenlandvogels
Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Tieler- en Culemborger Waarden (VANL-TCW) heeft, in aanvulling op het project bescherming weidevogels uit ronde 1, een voorstel gedaan om ook buiten de aangewezen gebieden het boerenlandvogelbeheer te ondersteunen. Met behulp van techniek (drones) willen ze grondgebruikers helpen bij het opsporen en beschermen van nesten zodat de bedrijfsactiviteiten, zoals het maaien van weilanden, hierop kunnen worden afgestemd.

2.   Wijkaanpak Warmtetransitie Rivierenland
Energie Samen Rivierenland is een coöperatieve energiebeweging die duurzame energie-initiatieven aanjaagt en versterkt. Met dit project gaan ze de warmtetransitie versnellen door middel van wijkaanpak waarbij in buurten, samen met bewoners, collectief woningen en wijken van het gas af gaan. Met de bijdrage uit het fonds financieren zij de opstartkosten voor zowel de wijkaanpak als de professionalisering van de benodigde vrijwilligersinzet.

3.   West Betuwse Bouwboeren
‘West Betuwse Bouwboeren’ voert een pilot uit door natuurlijke bouwmaterialen uit gewassen als olifantsgras en hennep te verbouwen, en vervolgens te verwerken tot (prefab) woningen. Het project ‘BouwBoeren’ brengt via een innovatieve methode de samenwerking tussen landbouw en bouwsector tot stand. Met de inzet van biogrondstoffen – het verbouwen van diverse vezelrijke teeltgewassen – wordt een duurzame waardeketen gecreëerd; landbouwers worden dé grondstoffenleveranciers van de bouwsector. Naast een nieuw verdienmodel voor de agrariër, levert het initiatief een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit, bodemherstel en omgevingskwaliteit binnen het gebied.

4.   Accu Laadplein Culemborg
Vrijstad Energie gaat een Accu Laadplein aan de Marsmanweg-Jan Wolkershof te Culemborg realiseren: het ontwikkelen, realiseren en implementeren van een accu-opstelling in het bestaande laadplein waarbij slimme software wordt geïntegreerd.

5.  Warmtesysteem Westerkwartier Culemborg
Het doel van dit project is het onderzoeken van de mogelijkheden voor het realiseren van een warmte-alternatief, bijvoorbeeld door middel van rioolwater, voor een substantieel deel van de woningen in het Westerkwartier van Culemborg.

 6.  Herinrichting De Knop
De bijdrage van het fonds wordt gebruikt voor een professioneel Centrum voor Duurzaamheid, centraal gelegen in West Betuwe. Een locatie die bijdraagt aan ontmoetingen die ertoe doen. Ontmoetingen die mensen bewust maken, verbinden en inspireren. Een plek waar duurzame ideeën ontstaan, plannen worden gemaakt en uitgevoerd. Zo’n plek, die bijdraagt aan de energietransitie, komt de gemeenschap dus ten goede, versnelt duurzame ontwikkelingen die een blijvend effect hebben en zorgt voor verspreiding van resultaten en leeropbrengsten.

7.   Vernieuwing Natuur en Milieu Educatie aanbod (Tiel)
Stichting Duurzaam Rivierenland Tiel voert een pilot-project uit waarbij zij het Natuur en Milieu Educatie-aanbod vernieuwen en koppelen aan Kunst & Cultuur. Ze maken en testen leskisten met bijbehorend lesmateriaal, waarbij leerlingen zelf gaan kijken / ontdekken / praktisch maken / artistiek creëren / uitvinden / ‘zorgen voor’ en er op uit gaan. Ze hopen zo bij te dragen aan een generatie die opgroeit met liefde voor de natuur en inzicht in wat je zelf bij kunt dragen op het gebied van klimaat, milieu en duurzaamheid.

8.    Conferentie Sociale Warmte
Energie Samen Rivierenland heeft met geld uit de vorige ronde een warmteregisseur aangesteld. Deze warmteregisseur gaat een Conferentie Sociale Warmte organiseren waar regionale betrokkenen in de warmtetransitie samenkomen met als doel het vergroten van kennis en onderling begrip zodat de transitie sneller en efficiënter plaats kan vinden.

9.   Natuur en Milieu Educatie Schaikse Weelde/ De Geeren
Stichting Duurzaam Vijfheerenlande gaat een Natuurcentrum Schaikse Weelde/ De Geeren bij deze nieuw aangelegde voedselbossen opzetten. Vanuit dit natuurcentrum moeten alle duurzaamheidsinitiatieven in gemeente en omstreken elkaar gaan inspireren, verbinden en waar nodig gecoördineerd worden. De doelstelling van dit project is drieledig; als eerste gaan ze het educatieve programma uitwerken, als tweede de benodigde voorzieningen daarvoor inrichten en als derde een bewustwordingscampagne organiseren.

10.   DNA Rivierenland
Stichting Smart Technology Experience Centre (S TEC) gaat onder de naam ‘DNA Rivierenland’ een inspirerende leercirkel voor de bouw- en installatiesector in Rivierenland ontwikkelen en uitvoeren, om zo een versnelling te creëren naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving.

11.   Voorbereiding transitie naar een Gonzend Rivierenland
De Fruitmotor gaat werken aan de voorbereiding transitie naar een Gonzend Rivierenland. Om de landschapsopgaven biodiversiteit, klimaat en water tot uitvoering te brengen, gaat de Fruitmotor met andere stakeholders een DOE-fonds onder de naam Landschapsgenerator inrichten om zo gezamenlijk het landschap mooier, biodiverser, klimaatbestendiger te maken. Daartoe gaan ze samen met maatschappelijke partners 2 pilots uitvoeren.

12.   Serious Games: VR overstromingen
GeoFort gaat een VR-spel maken waarbij een breed publiek (jongeren, politici en burgers) bewust worden gemaakt van de overstromingsrisico’s bij hen in de buurt die het gevolg zijn van klimaatveranderingen. Via een VR-bril beleef je een overstromingsscenario bij jezelf in de buurt. En krijg je informatie en tips over wat je zelf kunt doen om te verduurzamen.

13.   Hackathon Energietransitie
Stichting Smart Technology Experience Centre (S-TEC) gaat een Hackathon Energietransitie organiseren. Een 24-uurs hackathon (jawel, echt in 24 uur) over uitdagingen in de energietransitie voor jongeren uit het voortgezet onderwijs. Het wordt een feestje: hoog in energie, mooie ambiance, goede begeleiding. Alles wordt uit de kast gehaald om deze complexe uitdagingen aan te kunnen gaan.

 


Woensdag 30 augustus 2022 heeft B&W van West Betuwe ingestemd met de omgevingsvergunning van Zonnegaard Drost. Dit is de eerste vergunning die op basis van het zonneveldenbeleid van de gemeente wordt afgegeven.

Betuwewind kan nu 3,5 ha zonnepanelen boven sierbramen realiseren. De panelen zorgen voor schaduw zodat de oogstperiode van de bramen wordt verlaat en verlengd en de teelt rendabeler wordt. Het gaat dus om dubbelgebruik van de grond en een win-win situatie voor Betuwewind en Jan Drost, de teler van de bramen.

De volgende stap in de ontwikkeling is de aanvraag van de SDE++ subsidie. Begin volgend jaar zal duidelijk worden of we dit project echt kunnen realiseren. De leden krijgen dan de gelegenheid om in dit project te investeren. Er wordt een rendement van 4 – 8% verwacht.

Bij aanvang van dit project is verschillende keren met de omwonenden overlegd over de inrichting van het zonneveld. Mede daardoor is er besloten om een haag rondom het project te zetten die hoog genoeg is om het uitzicht op het veld te beperken en eventuele schittering te voorkomen. Uiteraard kunnen omwonenden ook mee-investeren!

Belanghebbenden hebben de komende 6 weken de tijd om eventueel nog een bezwaar in te dienen tegen de vergunning.

Meer informatie over dit project vind je op deze pagina.

 

Sinds april staat een van onze molens in Windpark Deil stil vanwege een kapotte lager van de hoofdas. Voor de reparatie was een grote kraan nodig, die nu eindelijk beschikbaar is, om de vervanging van het lager uit te voeren. Afgelopen week zijn de voorbereidingen begonnen. Er is ruimte gemaakt onder de molen en er ligt weer een tijdelijke brug over de sloot. Op die manier kan het zware materiaal direct vanaf de snelweg worden aangevoerd. Deze week en volgende week wordt de kraan opgebouwd, de reparatie uitgevoerd en de kraan weer afgebroken.

Bij de voorbereidingen kregen we hulp van Betuwewind-lid en schade-expert Fred van
den Berg uit Tricht. Mede dankzij zijn voortvarende optreden staat nu alles klaar om de reparatie uit te voeren. De stilstand heeft een hoop geld gekost, maar gelukkig wordt een groot deel van de schade door de verzekering gedekt.

Het zal een indrukwekkend gezicht zijn als de grote kraan aan het werk is. Als je wil komen kijken, houd dan gepaste afstand (minimaal 150 meter) en zorg dat de wegen vrij blijven voor het bouwverkeer.