Nieuwsberichten die in de Betuwewind app worden weergegeven

De leden van burgerwindcoöperatie Betuwewind hebben samen meer dan genoeg geld bijeengebracht om het eerste elektrische laadplein voor vrachtwagens en zwaar bouwmaterieel ter wereld mogelijk te maken. Het benodigde deelbedrag van € 850.000 is door meer dan 350 leden ruimschoots gehaald. Omdat er zoveel deelnemers zijn, is de maximum lening verlaagd naar € 3.600 per adres om op het gewenste bedrag uit te komen.

Het elektrische laadplein WattHub Geldermalsen wordt dit voorjaar aangelegd op het terrein van de AVRI, onder de windmolens en tussen de zonnepanelen.

Met de ontwikkeling van het eerste openbare laadplein voor zware machines en vrachtwagens wordt een grote stap gezet om te bouwen met behulp van duurzame energie en zonder stikstofuitstoot. Door de handen ineen te slaan en samen te investeren in dit laadplein dragen de leden van Betuwewind bij aan groene, lokale bouwprojecten te beginnen met de dijkverzwaring tussen Waardenburg en Tiel. Om de ambitie mogelijk te maken deze dijkverzwaring volledig emissieloos uit te voeren, hebben aannemersconsortium Mekante Diek en Betuwewind de samenwerking gezocht. Lees hier meer over het project.

Niet alleen het project van de dijkverzwaring zelf, maar de gehele regio kan van dit initiatief profiteren. Het laadplein heeft namelijk meer capaciteit dan het project vraagt. Deze extra capaciteit kan worden ingezet voor bedrijven met soortgelijke oplaadbehoefte uit en voor deze regio.

WattHub, andere onderwerpen en een theatervoorstelling komen voorbij tijdens de ALV op 1 april a.s. Meer info en aanmelden via onze website.

Zaterdag 18 februari kwamen ruim 40 leden van Betuwewind bij elkaar om samen na te denken over de strategie van Betuwewind op het gebied van energie. Hoe gaan we onze (beperkte) middelen inzetten voor de versnelling die nodig is? Samen met partners in de regio is het belangrijk dat we ons geld, netwerk, kennis en ‘handjes’ zo slim mogelijk inzetten om maximaal impact te hebben op die versnelling.

Als inleider was Hans-Peter Oskam gevraagd om vanuit landelijk perspectief zijn visie te geven. Hans-Peter is directeur van Netbeheer Nederland. Hij begon zijn verhaal met een hart onder de riem te steken. Hij was 10 jaar geleden in een andere rol al betrokken bij de eerste stappen van Betuwewind en vindt het fantastisch wat er gerealiseerd is. Afgelopen week had hij nog koffie gedronken met minister Jetten die spontaan over ons laadplein begon omdat hij dat zo’n bijzondere ontwikkeling vindt. En zo wordt Betuwewind vaker aangehaald als mooi voorbeeld hoe lokale gemeenschappen de energietransitie kunnen versnellen.

Ontwikkelingen & belemmeringen
Hans-Peter moedigde ons aan om vooral de ambitie hoog te houden vanwege drie grote ontwikkeling die de komende 7 jaar tot 2030 worden uitgerold:

 1. Er is in de strategie van Nederland en Europa 10 keer zo veel productie van biogas nodig. De partijen die hier nu op inspelen, verdienen veel geld terwijl juist ook lokale projecten kunnen bijdragen, zeker ook in de beeldvorming van wat ‘goede’ en ‘slechte’ biomassa is.
 2. De benodigde toename van zonne-energie speelt een grote rol, dat moet de komende vier jaar nog 4 keer zo veel worden als dat we nu hebben. Die hoeveelheid kan in het huidige systeem niet aangesloten worden, omdat de kabels niet snel genoeg kunnen worden aangelegd. Het is dus net zo belangrijk om te werken aan lokaal en direct gebruik van zonne-energie. Dat kan met opslag (ook in warmte), vraagsturing, waterstofproductie etc. en zou door Betuwewind heel goed kunnen worden opgepakt met consumenten en bedrijven in de regio.
 3. Het is ook belangrijk om op grotere schaal te werken aan opslag en buffering van energie, bij grootschalige opweklocaties en bij bedrijven, dat kan in de vorm van stroom, warmte en andere opslagmedia zoals waterstof.

Als belemmeringen waarom bovenstaande niet snel genoeg gaat, noemde hij ‘handjes’ (de netbeheerders hebben samen 13.000 vacatures op 18.000 medewerkers), geld, vergunningen en procedures. En dit heeft natuurlijk allemaal te maken met politieke keuzes. Om die te beïnvloeden is er kennis en urgentie nodig en concrete voorbeelden die laten zien dat het kan.

Aan de slag
Na deze inspirerende inleiding gingen de leden aan de slag met de thema’s: productie, transport, handel en consumptie van energie. Wat zijn de belemmeringen, waarom doen we nog niet voldoende om de omslag te maken en daarmee de opwarming te stoppen?

Antwoorden hierop vanuit de deelnemers en hun ideeën lees je in het uitgewerkte verslag van deze dag. 

We kunnen de verandering van het energiesysteem echt versnellen door aan de slag te gaan met opslag, buffering en direct gebruik van duurzaam opgewekte energie. Hiermee wordt het mogelijk meer directe prijsafspraken te maken tussen opwekkers en gebruikers van energie. Dat kan prijszekerheid en dus rust in de markt brengen en de voordelen van lokale opwek ook lokaal ten goede laten komen.

Door dit goed aan te pakken kunnen we beleidsmakers overtuigen dat er meer lokale opwek nodig is en dat daar ruimte voor moet worden gemaakt en we kunnen zorgen dat er kabelruimte vrij komt om het elektrificeren mogelijk te maken, ook bij bedrijven.

Tot slot was er een grote roep om meer communicatie en gaven de deelnemers onder andere aan dat leden graag meer en vaker betrokken worden bij de ontwikkelingen. Wordt vervolgd dus.

Op 4 februari is er ook een Meedenkdag Landbouw en Natuur geweest. Je leest er hier meer over. 

De directie gaat de opbrengst van deze meedenkdag ook verwerken in de strategie die tijdens de ALV op 1 april a.s. aan de leden wordt voorgelegd. Meer info over de ALV en aanmelden via onze website.

Zaterdagmiddag 4 februari verzamelde een gevarieerde groep leden van Betuwewind zich in De Knop in Geldermalsen om na te denken over de koers en strategie op het gebied van projecten rondom het thema Landbouw en Natuur.

De middag werd afgetrapt door directeur Gerlach Velthoven die aangaf hoe belangrijk het is om samen met de leden vooruit te blikken. Regeren is immers vooruitzien en dat doe je in de vorm van een strategie; waar willen we heen, welke projecten passen bij Betuwewind en welke criteria passen daarbij?

Inspirerende inleiding
Voordat iedereen aan de slag gingen, pleitte Jean Eigenman om de tegenstelling tussen stad en platteland niet te vergroten, maar gezamenlijk te zoeken naar een gezonde, groene manier om met onze (landbouw-)grond om te gaan. Ook gaf hij aan dat naast strategie en regeren vooral gekeken moet worden naar régenereren: hoe bouwen we, hoe gaan we om met mobiliteit en gezondheid? We moeten samen naar nieuwe, slimme manieren zoeken om het anders te doen, en zo kijken hoe we kunnen ‘terugploegen’; oftewel systemen kunnen herstellen.

Aan de slag
Onder bezielende leiding van Romi en Gerdien van het Betuwewind team ontstond er een levendige brainstorm met post-its, om zo helder te krijgen wat er lokaal speelt en waar de grootste pijnpunten zitten. Hieronder zie je de uitwerking van de brainstorm van twee vraagstellingen.

1. Wie veroorzaakt het probleem?

2. Wat is het probleem?

Aan de hand van de opgehaalde informatie werd vervolgens gesproken over ieders ‘dromen’; hoe zou het er uit zien als je zonder restricties kon aangeven wat je zou willen? Dat leverde een mooi dromenbord op vol met goede ideeën op o.a. het gebied van natuurontwikkeling, onderwijs, circulair bouwen en nieuwe bedrijfsmodellen.

Je vindt deze ideeën in het uitgewerkte verslag van deze middag.

Oplossingen en dromen bereiken
Hierna volgende een open gesprek over oplossingen en manieren om die dromen te bereiken. En ook welke criteria daarbij belangrijk zijn op zowel inhoudelijk- als procesgebied. Om dromen te verwezenlijken moet je namelijk wel realistisch kijken of een project potentieel heeft.

Geïnspireerd door alles wat was besproken en opgehaald, sloot Jean de middag af met de oproep om de energieke organisatie te blijven die we zijn en dit soort ‘huiskamergesprekken’ vast te houden; dit is een mooie manier om samen na te denken over de toekomst.

De directie gaat de opbrengst nu verwerken in de strategie die tijdens de ALV op 1 april a.s. aan de leden wordt voorgelegd. Meer info over de ALV en aanmelden via onze website.

Op zaterdag 1 april organiseren we onze volgende Algemene Ledenvergadering. Het belooft een feestelijke dag te worden met een gevarieerd programma: voor elk wat wils.

Het begint al met de locatie: Theater Agnietenhof in Tiel. Van zo’n locatie mag je iets verwachten, dus reken op ’theatraal vermaak’.  Met onze windmolens hebben we het afgelopen jaar veel geld verdiend. Hiervan hebben niet alleen deelnemers geprofiteerd, maar ook een groeiend aantal duurzame projecten die zich tijdens de ALV op de ‘Duurzaamheidsmarkt’ in de foyer zullen presenteren.

Programma

11.30 – 18.00 uur
Duurzaamheidsmarkt in de foyer.

12.00 – 12.30 uur   
Workshop en vegetarische lunch. Je kunt je aanmelden voor de workshop voor nieuwe leden over Betuwewind; waar komen we vandaan, wat willen we bereiken en hoe willen we dat doen? Ook leden die al langer lid zijn, zijn natuurlijk van harte welkom.

12.30 – 14.30 uur   
ALV in de kleine theaterzaal.

14.30 – 15.30 uur   
Pauze met koffie/thee en lekkers.

15.30 – 16.15 uur   
Theater Piepschuim treedt voor ons op.

16.15 – 18.00 uur 
Borreltijd. We praten na met een drankje en een hapje.

17.30 uur
Uitreiking van de Jaap van der Velden Award.

“Op deze dag zullen we onder de duurzaamheidsfondsprojecten een Jaap van der Velden Award uitreiken van € 5000,- voor het meest innovatieve project. Jaap was nauw betrokken bij de oprichting van het fonds maar is helaas vorig jaar overleden. Om zijn bijdrage en herinnering te eren hebben we deze award in het leven geroepen. De aanwezige leden gaan de keuze maken tijdens de markt dus ook dat is een leuk onderdeel van het programma.”

Je kunt je aanmelden voor 17 maart via het formulier hieronder:

  Voornaam *

  Achternaam *

  Woonplaats *

  Telefoon

  E-mail *

  Ik meld mij aan voor de workshop ‘Hoe werkt onze Burgerwindcoöperatie’ incl. vegetarische lunch van 12.00 – 12.30 uur.

  Ik meld mij aan voor het hoofdprogramma met (inloop-)lunch vanaf 12.00 uur.

  Ik kom met aantal personen:

  De lunch is vegetarisch. Zijn er dieetwensen waar wij rekening mee moeten houden?

  Opmerkingen

  Tot dan! We kijken er naar uit om jullie weer te ontmoeten.

  Bestuur en directie van Betuwewind

  Met onze windmolens hebben we het afgelopen jaar veel geld verdiend. Hiervan hebben niet alleen deelnemers geprofiteerd, maar ook een groeiend aantal duurzame projecten. We hopen natuurlijk dat die projecten gaan bijdragen aan een groenere, duurzame Betuwe.

  We vinden het belangrijk om met onze leden te bespreken hoe we onze toekomstige winst optimaal kunnen inzetten en welke projecten we willen oppakken. Daarom organiseren we in februari twee meedenkdagen om bij hen input op te halen. Die informatie kunnen we goed gebruiken voor het bepalen van een strategie die ons helpt om zo effectief mogelijk met onze kennis, onze energie en ons kapitaal om te springen.

  Je kunt je opgeven voor de volgende meedenkdagen:

  1.  Meedenkdag Landbouw & Natuur
   zaterdag 4 februari van 14.00 – 16.30 uur in De Knop
  2.  Meedenkdag Energie
    zaterdag 18 februari van 14.00 – 16.30 uur in De Knop

  Aanmelden voor 30 januari
  Om mee te kunnen doen is het belangrijk dat je lid bent en je je aanmeldt voor 30 januari. Bij veel belangstelling kunnen wij nog voor een grotere ruimte zorgen. Je kunt je hier aanmelden.

  Tot dan! We kijken er naar uit om deze sessie samen met onze leden op te pakken.

  Bestuur en directie van Betuwewind

  Op 23 januari bezocht minister Rob Jetten het Smart Technology Centre (S-TEC) Rivierenland om zich te laten informeren over wat er in regio Rivierenland gebeurt om de energietransitie te versnellen.

  S-TEC is daarvoor een hele geschikte locatie omdat hier wordt gewerkt aan de realisatie van meer energie neutrale huizen en gebouwen in Rivierenland, door alle onderdelen en betrokken partijen onder een dak samen te brengen: van biobased bouwmaterialen tot opleidingsplekken. Samen belemmeringen aanpakken én daarbij genoeg vakkrachten opleiden die in de regio aan de slag gaan met de energietransitie.

  De minister was onder de indruk: “Ik prijs het initiatief dat hier in Rivierenland genomen is door alle relevante partijen bijeen te brengen onder een dak. Ik vind het een mooi regionaal initiatief dat landelijk navolging verdient!”

  Gerlach Velthoven van Betuwewind en Tom Rensen  van Mekante Diek waren er bij om de minister te vertellen over hun wereldprimeur: het snellaadplein WattHub voor vrachtwagens en zwaar materieel dat op dit moment gebouwd wordt in Geldermalsen. Op deze manier wordt het mogelijk de dijkverzwaring tussen Tiel en Waardenburg geheel elektrisch uit te voeren.

  Ook deed Gerlach Velthoven een appèl op de minister om energiecoöperaties te verankeren in de nieuwe stroom- en warmtewet: “een volwaardige rol van energiegemeenschappen in de wet kan ons enorm helpen om te groeien en positie in te nemen. Daarmee kunnen we voorop blijven lopen in duurzame productie, innovatieve distributie en lokale opbrengst”.

   

  Het thema van de campagne is: door te investeren in WattHub, het nieuwste project van Betuwewind, profiteren jij én jouw omgeving van dit lokale initiatief. Net zoals bij de windmolens. Betuwewind: iedereen wint.

  Campagnemateriaal en animatie zijn vervaardigd door TOON.

   

  Onze twee windmolenparken, bij Knooppunt Deil en bij de AVRI Geldermalsen, hebben afgelopen jaar zo’n 5 miljoen euro winst opgeleverd. Dat is ruim drie keer meer dan begroot. Ondanks dat het minder waaide dan vooraf ingeschat en diverse storingen.

  In 2022 hebben onze windturbines met 10 procent minder wind, 20 procent minder stroom geleverd. Maar daar staat een hoge winst tegenover vanwege de hoge stroomprijs en de meeropbrengsten investeren we grotendeels in duurzame initiatieven, onder andere via het omgevings- en duurzaamheidsfonds.

  Hoe zag 2022 er uit?

  Normaal gesproken rekent Betuwewind op ongeveer 1,5 miljoen euro winst per jaar. In 2021 was dat zelfs 3 miljoen euro. De winst uit de turbines had dit jaar op maar liefst 9 miljoen euro uit kunnen komen als er geen storingen waren geweest en het net zoveel had gewaaid als tijdens het langjarig gemiddelde.

  Wat de wind betreft viel 2022 dus tegen. Windturbinebeheerders schatten vooraf in wat een realistische windopbrengst qua megawattuur is. Zo ook Betuwewind. De drie exemplaren op het Avri-terrein bleven 11 procent op het gemiddelde achter. De vier exemplaren nabij Knooppunt Deil draaiden 7 procent minder dan was verwacht. Het verschil in windvang zit hem vermoedelijk in de hoogte: bij de Avri is de tiphoogte 120 meter, bij Deil is dat 140 meter. En hoge molens vangen nu eenmaal meer wind.

  De turbines bij Knooppunt Deil hadden veel last van storingen. Vooral een kapotte lager zorgde maandenlang voor problemen waardoor er uiteindelijk 16 procent minder elektriciteit werd opgewekt.

  De totale opbrengst in cijfers
  Op het Avri-terrein is in 2022 door drie molens 30.309 megawattuur aan windenergie geproduceerd. De vier Betuwewindturbines bij Knooppunt Deil waren goed voor 43.391 megawattuur aan schone energie.

  Het is zover! Betuwewind zet een nieuw project op de kaart. Schrijft historie zelfs, want WattHub Geldermalsen is een wereldprimeur.

  WattHub Geldermalsen wordt ‘s werelds eerste openbare laadplein dat specifiek is ontwikkeld voor elektrische vrachtwagens en zwaar materieel. De 39 laadpalen komen onder de windmolens en tussen de zonnepanelen te staan op het Avri terrein aan de A15 en worden voorzien van onze eigen duurzame stroom. Bedrijven uit onze regio kunnen in de toekomst ook van dit initiatief profiteren.

  We zijn trots dat we na onze succesvolle windparken nu weer een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie in onze regio.

  Doe je mee?
  Onze burgerwindcoöperatie bestaat inmiddels uit ruim 1.000 leden. Daarnaast hopen we dat er nieuwe leden instappen en deel gaan uitmaken van onze droom: een energieneutrale toekomst. Met elkaar, voor elkaar.

  Partners
  Aanleiding voor dit laadplein is het project Dijkversterking Tiel-Waardenburg, uitgevoerd door Dura Vermeer, Ploegam en Van Oord, voor deze gelegenheid samenwerkend in het consortium Mekante Diek. De ambitie is om de dijkverzwaring volledig emissieloos uit te voeren. Dergelijke snellaadpleinen voor groot materieel en vrachtwagens bestaan nog niet en daarom hebben de bedrijven de handen ineengeslagen om dit zelf te ontwikkelen.

  Planning
  De voorbereidingen voor het laadplein gaan in februari 2023 van start; eind april moet het laadplein operationeel zijn.

  Investering & rendement
  Voor dit project hebben we € 1.300.000 nodig, waarvan 2/3 door leden kan worden ingebracht. Dat is circa € 850.000. Er kan vanaf € 50 tot maximaal € 10.000 per huishouden worden ingelegd (tot uiterlijk 15 februari 2023). Inmiddels is al meer dan de helft van de benodigde
  € 850.000 opgehaald.

  Het verwachte rendement ligt tussen de 4 – 10%. De looptijd is 8 jaar.

  Wil je ook investeren en ben je nog geen lid? Word dan nu lid voor 50 euro (eenmalig). Aanmelden kan via onze website. Zodra je lid bent, ontvang je inloggegevens en kun je aangeven hoeveel je wilt inleggen.

  Prospectus
  Alle informatie over dit project, zoals de risico’s en het rendement, vind je in de prospectus en het leningreglement en op deze pagina.

  We hebben er zin in om samen met onze (nieuwe) leden een mooi project te realiseren. Mocht je naar aanleiding van de verstrekte informatie nog vragen hebben, dan horen we graag van je. Je kunt een mail sturen naar info@betuwewind.nl.

  Nationaal Programma Regionale Energietransitie (RES) heeft een promotiefilmpje gemaakt waarin Betuwewind de hoofdrol speelt. De titel luidt “Hoe inkomsten uit een windpark de lokale omgeving versterken”. 

  In het filmpje legt directeur Gerlach Velthoven uit waar Betuwewind, als eigenaar van 7 windmolens, zich voor inzet, hoe ze bijdragen aan de energietransitie en dat de inkomsten uit die windmolens deels gebruikt worden om duurzaamheidsprojecten in de omgeving te realiseren, maar ook om de energierekening van haar leden te verlagen.

  Je kunt het filmpje van 3 minuten hier bekijken.
  Meer over energiecoöperaties en lokaal eigendom vind je hier.