, ,

Duurzaamheidsfonds Betuwewind geeft met 6 ton flinke impuls aan groen en duurzaam Rivierenland

Tijdens de ALV van Betuwewind op 3 oktober zijn de dertien projecten gepresenteerd die vanuit het Duurzaamheidsfonds ondersteund gaan worden met een totaalbedrag van 600.000 euro.

Met deze regionale, duurzame projecten die variëren van het beschermen van boerenlandvogels tot het ontwikkelen van een accu laadplein voor auto’s, geeft Betuwewind een mooie impuls aan een groen en duurzaam Rivierenland.

Doekle Terpstra, voorzitter van de adviescommissie die de projectvoorstellen heeft beoordeeld: “Mooi om te zien dat nu voor de tweede maal een deel van de opbrengsten van de windmolens van Betuwewind terugvloeien in regionale projecten die de energietransitie aanzwengelen, natuur en biodiversiteit stimuleren en door middel van educatie ook jongeren weet te bereiken. We zijn trots dat we ook dit jaar weer kunnen zeggen: Betuwewind, iedereen wint!

De 13 projecten die groen licht hebben gekregen:

 1. Optimaal beheer Boerenlandvogels
 2. Wijkaanpak Warmtetransitie Rivierenland
 3. West Betuwse Bouwboeren
 4.  Accu Laadplein Culemborg
 5. Warmtesysteem Westerkwartier Culemborg
 6. Herinrichting De Knop
 7. Vernieuwing Natuur en Milieu Educatie aanbod (Tiel)
 8. Conferentie Sociale Warmte
 9. Natuur en Milieu Educatie SchaikseWeelde/ DeGeeren
 10. S TEC ‘DNA Rivierenland’
 11. Voorbereiding transitie naar een Gonzend Rivierenland
 12. VR-Overstroming GeoFort
 13. S-TEC ‘Hackaton Energietransitie’

In het voorjaar van 2023 organiseert het Duurzaamheidsfonds een evenement waar iedereen de projecten beter kan leren kennen, de bedenkers kan ontmoeten en inspiratie kan opdoen. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en we houden je op de hoogte. 

In 2023 verwacht het Duurzaamheidsfonds weer een nieuwe ronde te kunnen uitschrijven waar projectvoorstellen voor een financiële bijdrage kunnen worden ingediend. Houd deze website in de gaten voor de precieze datum en voorwaarden.

Lees hieronder verder voor meer informatie over de projecten.

1.   Optimaal beheer Boerenlandvogels
Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Tieler- en Culemborger Waarden (VANL-TCW) heeft, in aanvulling op het project bescherming weidevogels uit ronde 1, een voorstel gedaan om ook buiten de aangewezen gebieden het boerenlandvogelbeheer te ondersteunen. Met behulp van techniek (drones) willen ze grondgebruikers helpen bij het opsporen en beschermen van nesten zodat de bedrijfsactiviteiten, zoals het maaien van weilanden, hierop kunnen worden afgestemd.

2.   Wijkaanpak Warmtetransitie Rivierenland
Energie Samen Rivierenland is een coöperatieve energiebeweging die duurzame energie-initiatieven aanjaagt en versterkt. Met dit project gaan ze de warmtetransitie versnellen door middel van wijkaanpak waarbij in buurten, samen met bewoners, collectief woningen en wijken van het gas af gaan. Met de bijdrage uit het fonds financieren zij de opstartkosten voor zowel de wijkaanpak als de professionalisering van de benodigde vrijwilligersinzet.

3.   West Betuwse Bouwboeren
‘West Betuwse Bouwboeren’ voert een pilot uit door natuurlijke bouwmaterialen uit gewassen als olifantsgras en hennep te verbouwen, en vervolgens te verwerken tot (prefab) woningen. Het project ‘BouwBoeren’ brengt via een innovatieve methode de samenwerking tussen landbouw en bouwsector tot stand. Met de inzet van biogrondstoffen – het verbouwen van diverse vezelrijke teeltgewassen – wordt een duurzame waardeketen gecreëerd; landbouwers worden dé grondstoffenleveranciers van de bouwsector. Naast een nieuw verdienmodel voor de agrariër, levert het initiatief een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit, bodemherstel en omgevingskwaliteit binnen het gebied.

4.   Accu Laadplein Culemborg
Vrijstad Energie gaat een Accu Laadplein aan de Marsmanweg-Jan Wolkershof te Culemborg realiseren: het ontwikkelen, realiseren en implementeren van een accu-opstelling in het bestaande laadplein waarbij slimme software wordt geïntegreerd.

5.  Warmtesysteem Westerkwartier Culemborg
Het doel van dit project is het onderzoeken van de mogelijkheden voor het realiseren van een warmte-alternatief, bijvoorbeeld door middel van rioolwater, voor een substantieel deel van de woningen in het Westerkwartier van Culemborg.

 6.  Herinrichting De Knop
De bijdrage van het fonds wordt gebruikt voor een professioneel Centrum voor Duurzaamheid, centraal gelegen in West Betuwe. Een locatie die bijdraagt aan ontmoetingen die ertoe doen. Ontmoetingen die mensen bewust maken, verbinden en inspireren. Een plek waar duurzame ideeën ontstaan, plannen worden gemaakt en uitgevoerd. Zo’n plek, die bijdraagt aan de energietransitie, komt de gemeenschap dus ten goede, versnelt duurzame ontwikkelingen die een blijvend effect hebben en zorgt voor verspreiding van resultaten en leeropbrengsten.

7.   Vernieuwing Natuur en Milieu Educatie aanbod (Tiel)
Stichting Duurzaam Rivierenland Tiel voert een pilot-project uit waarbij zij het Natuur en Milieu Educatie-aanbod vernieuwen en koppelen aan Kunst & Cultuur. Ze maken en testen leskisten met bijbehorend lesmateriaal, waarbij leerlingen zelf gaan kijken / ontdekken / praktisch maken / artistiek creëren / uitvinden / ‘zorgen voor’ en er op uit gaan. Ze hopen zo bij te dragen aan een generatie die opgroeit met liefde voor de natuur en inzicht in wat je zelf bij kunt dragen op het gebied van klimaat, milieu en duurzaamheid.

8.    Conferentie Sociale Warmte
Energie Samen Rivierenland heeft met geld uit de vorige ronde een warmteregisseur aangesteld. Deze warmteregisseur gaat een Conferentie Sociale Warmte organiseren waar regionale betrokkenen in de warmtetransitie samenkomen met als doel het vergroten van kennis en onderling begrip zodat de transitie sneller en efficiënter plaats kan vinden.

9.   Natuur en Milieu Educatie Schaikse Weelde/ De Geeren
Stichting Duurzaam Vijfheerenlande gaat een Natuurcentrum Schaikse Weelde/ De Geeren bij deze nieuw aangelegde voedselbossen opzetten. Vanuit dit natuurcentrum moeten alle duurzaamheidsinitiatieven in gemeente en omstreken elkaar gaan inspireren, verbinden en waar nodig gecoördineerd worden. De doelstelling van dit project is drieledig; als eerste gaan ze het educatieve programma uitwerken, als tweede de benodigde voorzieningen daarvoor inrichten en als derde een bewustwordingscampagne organiseren.

10.   DNA Rivierenland
Stichting Smart Technology Experience Centre (S TEC) gaat onder de naam ‘DNA Rivierenland’ een inspirerende leercirkel voor de bouw- en installatiesector in Rivierenland ontwikkelen en uitvoeren, om zo een versnelling te creëren naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving.

11.   Voorbereiding transitie naar een Gonzend Rivierenland
De Fruitmotor gaat werken aan de voorbereiding transitie naar een Gonzend Rivierenland. Om de landschapsopgaven biodiversiteit, klimaat en water tot uitvoering te brengen, gaat de Fruitmotor met andere stakeholders een DOE-fonds onder de naam Landschapsgenerator inrichten om zo gezamenlijk het landschap mooier, biodiverser, klimaatbestendiger te maken. Daartoe gaan ze samen met maatschappelijke partners 2 pilots uitvoeren.

12.   Serious Games: VR overstromingen
GeoFort gaat een VR-spel maken waarbij een breed publiek (jongeren, politici en burgers) bewust worden gemaakt van de overstromingsrisico’s bij hen in de buurt die het gevolg zijn van klimaatveranderingen. Via een VR-bril beleef je een overstromingsscenario bij jezelf in de buurt. En krijg je informatie en tips over wat je zelf kunt doen om te verduurzamen.

13.   Hackathon Energietransitie
Stichting Smart Technology Experience Centre (S-TEC) gaat een Hackathon Energietransitie organiseren. Een 24-uurs hackathon (jawel, echt in 24 uur) over uitdagingen in de energietransitie voor jongeren uit het voortgezet onderwijs. Het wordt een feestje: hoog in energie, mooie ambiance, goede begeleiding. Alles wordt uit de kast gehaald om deze complexe uitdagingen aan te kunnen gaan.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie