,

M.e.r. ontwerp (NRD) windpark Deil tot en met 31 maart 2016 ter inzage

De gemeenten Geldermalsen en Neerijnen hebben de Notitie Reikwijdte en Detail (NRD) van windpark Deil in behandeling genomen en deze ligt ter inzage bij de gemeenten tot en met 31 maart 2016. Iedereen kan hier zienswijzen op indienen.

In de notitie wordt beschreven welke onderzoeken gedaan zullen worden voor de milieu effectrapportage (m.e.r.).

_DSC3810

Omwonenden bekijken de verschillende opstellingsmogelijkheden.

Op 10 maart hielden de gemeenten en ontwikkelaars, waaronder burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen een inloopavond waar geïnteresseerden kennis kunnen nemen van de inhoud van de notitie en van de participatiemogelijkheden rond het windpark. De avond werd gehouden in De Rotonde in Enspijk en werd goed bezocht.

Betuwewind beoogt bij knooppunt Deil een windpark te realiseren van 9-11 windmolens. In de m.e.r. worden verschillende opstellingen met elkaar vergeleken op basis van een aantal milieueffecten zoals geluidhinder, slagschaduw, ecologische effecten, gevaar voor de omgeving etc. In de NRD wordt beschreven welke onderzoeken worden gedaan en welke gegevens daar uit komen en hoe die met elkaar vergeleken zullen worden. De NRD is dus erg bepalend voor de uitkomsten van de m.e.r.

Iedereen die wensen heeft ten aanzien van de onderzoeken kan hiertoe een zienswijze bij de gemeente Geldermalsen of Neerijnen indienen.

Op de inloopavond werd er door de de deelnemers aan Betuwewind ook informatie gegeven over de participatiemogelijkheden in het project. Nu al staat de mogelijkheid open om lid te worden van de Burgerwindcoöperatie, mee te investeren in de ontwikkeling en deel te nemen aan overleg over hoe de ontwikkeling plaatsvindt en welke extra kansen in het gebied worden meegenomen en hoe daar een bijdrage aan te leveren. Thema’s die aan de orde komen zijn: asbestverwijdering in combinatie met zonnepanelen, natuurontwikkeling, natuureducatie en recreatie. Op de avond werden veel vragen gesteld over de mogelijke effecten, natuurlijk over geluid en slagschaduw maar ook over fijnstof en het effect op dieren. Op vraag en antwoord worden alle vragen die aan bod zijn gekomen beantwoord.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie