,

Provincie wil meer mogelijkheden voor bouwen van windmolens in natuurgebied

Als het winst voor natuur oplevert, wil het dagelijks bestuur van de provincie Gelderland windmolens, natuurbegraafplaatsen en kleinschalige recreatie toestaan in diezelfde natuur. Betuwewind is een van de initiatiefnemers die hierom gevraagd heeft.

Als initiatiefnemers óók investeren in het versterken van die natuur is dat winst. Het vraagt creativiteit om deze activiteiten mogelijk te maken zodat ze niet ten koste gaan van de kwaliteit of kwantiteit van de natuur. Ik wil dit onderzoeken en ga daarover in gesprek met onze Staten,” aldus gedeputeerde Jan Jacob van Dijk voor Vitaal Platteland.

Het Gebied van het Gelder Natuur Netwerk in de oksel van A2 en A15

Het gebied van het Gelders Natuur Netwerk in de oksel van A2 en A15

Betuwewind heeft een voorkeursvariant voor de opstelling van windturbines bij Deil ingediend voor m.e.r. onderzoek waarbij twee turbines net in het Gelders Natuur Netwerk terecht komen. Dit leverde echter veel discussie op omdat verschillende regelingen elkaar tegenspreken.

Op basis van de huidige Omgevingsverordening Gelderland (OVG) zijn windturbines in het GNN nu niet mogelijk, op basis van het Besluit Algemene Regels Ruimtelijke ordening (Barro) wel. Het dagelijks bestuur van Gelderland, Gedeputeerde Staten (GS), verkent met de manifestpartners waar initiatiefnemers zoals Betuwewind aan moeten voldoen en hoe zij aan moeten tonen dat de plannen per saldo winst opleveren voor de natuur. Eind 2016 leggen GS een voorstel voor het aanpassen van de OVG aan de Staten voor. Ondertussen wordt de m.e.r. procedure ingezet met verschillende varianten.

Zie ook het item bij Omroep Gelderland.

Op 10 maart houdt de gemeente een inloopavond in De Rotonde in Enspijk van 19-21 uur over het plan van aanpak voor de m.e.r. ook wel de Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD) genoemd. Tot en met 31 maart kunnen hierop zienswijzen ingediend worden.

Op deze avond is Betuwewind en de Burgerwindcooperatie natuurlijk ook aanwezig om vragen te beantwoorden over de NDR, over participatie zoals het investeren in het project en aspecten van gebiedsontwikkeling zoals natuurontwikkeling bij Vitens, het project Asbest eraf, Zon erop en de mogelijkheid om grond te verkrijgen uit het natuurproject van Vitens.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie