,

Ontwerp bestemmingsplannen Deil en Avri tot 6 april ter inzage

B&W van Geldermalsen en Neerijnen hebben 24 februari de Ontwerp bestemmingsplannen en Ontwerp omgevingsvergunningen voor de Windparken Avri en Knooppunt Deil ter inzage gelegd. In Geldermalsen liggen beide plannen, In Neerijnen alleen die voor Knooppunt Deil.
Voor Betuwewind is dit weer een grote stap. In deze ontwerpen komen vele details samen om tot een definitieve opstelling en randvoorwaarden te komen.
Bij Avri gaat het om 3 windmolens tot 120 meter ashoogte en bij Knooppunt Deil om 11 molens met een ashoogte tot 140 meter.
Tijdens de inloopavond die de gemeente hield voor knooppunt Deil konden de bezoekers met een 3D virtual reality bril een kijkje nemen in het nieuwe landschap. Ze konden ergens in het veld positie innemen en om zich heen kijken wat de molens met het landschap doen.
Op het voorontwerp zijn een aantal zienswijzen ingediend die door de gemeente allemaal beantwoord zijn. De betrokkenen krijgen daar persoonlijk bericht van.
De zienswijzen hebben niet tot aanpassingen van de lay-out van het park geleid; wel is hier en daar de onderbouwing en toelichting van de keuzes verduidelijkt.
In de plan-MER is onder andere de mogelijke hinder van de omgeving afgewogen tegen de opbrengst van duurzame energie van de verschillende varianten. Hieruit blijkt dat er qua impact op de omgeving weinig verschil is maar dat de variant met 11 molens tot 140 meter een beduidend betere duurzame opbrengst heeft. Hier heeft Betuwewind nu vergunning voor aangevraagd en de wijzigingen in het bestemmingsplan voorzien hierin.
Tijdens de inzageperiode kunnen weer reacties gegeven worden op de plannen. Zie verder de gemeentelijke pagina’s voor hoe dat kan.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie