,

Voorontwerp Bestemmingsplan Deil ter inzage tot en met 29 december

Voorontwerp Bestemmingsplan Windpark Knooppunt Deil tot en met 29 december ter inzage

Voorontwerp Bestemmingsplan Windpark Knooppunt Deil tot en met 29 december ter inzage

Vanaf vrijdag 18 november ligt bij de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen het voorontwerp bestemmingsplan voor windpark Deil ter inzage. Dit voorontwerp loopt vooruit op de definitieve uitkomsten van de Milieu Effect Rapportage (MER) en bevat een voorkeursalternatief als voorlopig beste locatie voor het beoogde windpark. Tot en met 29 december  is er gelegenheid voor inspraak en de gemeenten organiseren op 13 december van 19.30 – 21.30 uur een inloopavond bij restaurant La Place waar de plannen worden gepresenteerd en vragen kunnen worden gesteld. Betuwewind is dan natuurlijk ook aanwezig en we nodigen u van harte uit langs te komen.

Het voorkeursalternatief is het resultaat van de afweging tussen verschillende opstellingen in de vier kwadranten van het knooppunt. Deze opstellingen zijn vergeleken op basis van verschillende criteria; geluid, slagschaduw, ecologische impact, archeologie etc. In het voorontwerp kunnen de details worden nagelezen.

Het onderzoek gaat nu verder om meer op detailniveau te bepalen waar de molens precies kunnen komen. Het voorkeursalternatief is een strook ten zuiden van de A15, dus in de beide zuidelijke kwadranten van het knooppunt. Zie de plaatjes in Bijlage Oost en Bijlage West.

Iedereen kan t/m donderdag 29 december, schriftelijk (geen e-mails) dan wel mondeling zijn of haar reactie op het voorontwerpbestemmingsplan ‘Windpark Deil’ kenbaar maken. Daarbij hoeft u geen onderscheid te maken in het gedeelte van het windpark dat op het grondgebied van Geldermalsen of Neerijnen ligt. De gemeenten Geldermalsen en Neerijnen zullen namelijk alle ontvangen reacties gezamenlijk in behandeling nemen.

Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar: Gemeente Geldermalsen, afdeling MRO, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen, onder vermelding van ‘reactie Windpark Deil’.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet u eerst een afspraak maken met:

  • gemeente Neerijnen: mevr. T. Egging via 14 0418
  • gemeente Geldermalsen: dhr. F. Schmidt via (0345)586611
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie