,

Betuwewind kan verder met windparken bij Avri en Knooppunt Deil

Gemeenten Geldermalsen en Neerijnen nemen principebesluit

7 november 2015

De gemeenten Geldermalsen en Neerijnen hebben deze week ingestemd met het verzoek van Betuwewind om een procedure te starten voor de wijziging van het bestemmingsplan en het verkrijgen van een bouwvergunning voor de realisatie van windparken bij Knooppunt Deil en op het terrein van de Avri. Betuwewind is blij met het principebesluit van de gemeenten. In Betuwewind werken overheden, burgers en projectontwikkelaars samen in een bijzonder participatieproject om twee windparken te ontwikkelen in Geldermalsen en Neerijnen.

Met het inwilligen van het principeverzoek door het bestuur van Geldermalsen en Neerijnen kan de feitelijke procedure voor wijziging van de bestemmingsplannen en bouwvergunningen nu starten. Betuwewind wordt ontwikkeld door vijf partijen: naast de projectontwikkelaars Prodeon, Raedthuys, Winvast en Yard is Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen een bijzondere ontwikkelaar. Via de coöperatie kunnen inwoners uit de regio rechtstreeks participeren.

In het project Betuwewind is sprake van de realisatie van 3 windmolens bij de Avri en bij Deil is plaats voor 9-11 molens in het windvisiegebied van provincie en gemeenten. Bij elkaar zijn de twee parken goed voor een vermogen van ca. 40 MW en daarmee kan voor zo’n 30.000 huishoudens in de regio groene stroom worden opgewekt. De parken moeten een steentje bijdragen aan de overgang naar een systeem dat steunt op hernieuwbare energie. Nederland loopt achter in Europa om deze overgang handen en voeten te geven.

M.E.R. voor Knooppunt Deil

Omwonenden worden voorgelicht over de plannen.

Omwonenden worden bijgepraat over de plannen.

Het principebesluit van de gemeenten betekent dat de komende tijd nieuwe stappen gezet zullen worden. Voor de ontwikkeling van het windpark bij Knooppunt Deil start een milieueffectrapportage (M.E.R.). Met deze M.E.R.worden de milieugevolgen van de realisatie van het windpark in beeld gebracht. Bij Deil is een M.E.R. verplicht voordat besloten kan worden tot een wijziging van het bestemmingsplan. Het maken van deze M.E.R. duurt een klein jaar. Vanwege de kleinere schaal van het windpark Avri is een M.E.R. voor dit park niet aan de orde en zal binnenkort een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan worden ingediend. Hier worden de omwonenden van de Avri deze weken in twee bijeenkomsten over bijgepraat. Donderdagavond 5 november was de eerste bijeenkomst voor omwonenden bij de Avri. (zie foto)

Goede stap

Bestuurders Gerlach Velthoven en Dennis Kerkhoven van Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen zijn blij met het principebesluit van de gemeenten. “Hiermee zetten we een goede stap richting de realisatie van de windparken. Betuwewind is een bijzonder participatieproject dat voor een belangrijk deel door en voor burgers van de grond komt. Wij vinden het een grote kans dat de molens deels eigendom worden van mensen uit de regio. De windparken zijn een kans voor het produceren van onze eigen energie en leveren dicht bij huis een bijdrage aan een duurzame wereld. Om de windparken uiteindelijk te kunnen bouwen, zijn er veel leden nodig die via Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen aan het project zijn verbonden. Deze leden kunnen straks als eersten in het windpark investeren. Op korte termijn start de burgerwindcoöperatie hierom een ledenwerfactie.” Lid worden kan direct hier.

In Betuwewind werken overheden, burgers en projectontwikkelaars samen in een bijzonder participatieproject om twee windparken te ontwikkelen in de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen bij Knooppunt Deil en op het terrein van de Avri. Om uitvoering te geven aan de gemeentelijke windvisie is de Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen opgericht die een ontwikkelbelang van 25% in beide parken heeft verworven. In Betuwewind werkt de burgerwindcoöperatie samen met vier andere ontwikkelende partijen: Prodeon, Raedthuys, Winvast en Yard. Deze opzet betekent dat burgers via de coöperatie mede-eigenaar van beide parken kunnen worden en een stem hebben in de ontwikkeling. ‘Iedereen wint’ is de slogan waarmee Betuwewind haar ambities onderstreept: door samenwerking kunnen alle belangen worden gebundeld en de beste oplossingen worden gevonden waar iedereen van kan profiteren.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie