,

Windpark Avri kan verder met gecoördineerde aanpak

De gemeenteraad van Geldermalsen heeft besloten dat de verdere behandeling van bestemmingsplan en omgevingsvergunning gecoördineerd kan plaatsvinden. Dat is goed nieuws. Met deze aanpak kan de vergunning voor het windpark nog voor de zomer van 2017 rond zijn.
Op dit moment wordt er hand gewerkt om het voorontwerp bestemmingsplan en de aanvraag voor een omgevingsvergunning gereed te maken.
Waarschijnlijk zullen in de loop van november de stukken ter inzage komen te liggen.
De inspraakronde rond het voorontwerp bestemmingplan heeft opgeleverd dat in het bestemmingsplan vastgelegd wordt dat het brongeluid van de nog te kiezen turbine 2 dB lager ligt dan in het gebied wettelijk evt. mogelijk zou zijn. Voor de huizen die dicht bij de locatie staan betekent dit dat het geluidsniveau ruim onder de wettelijke norm zal blijven.
De komende tijd zal ook het overleg met de omgeving weer worden opgepakt en zal er gesproken worden over de contouren van een omgevingsfonds. De gemeente heeft Betuwewind gevraagd met een voorstel te komen voor hoe een dergelijk fonds kan worden opgezet.
Voor de omgeving zal een budget van € 0,50 per opgewekte Megawattuur (1000 kWh) beschikbaar zijn.
Een deel van dit budget zal besteed worden aan extra profijt voor direct omwonenden tot 1200 meter van de locatie en een deel aan een omgevingsfonds voor projecten op het gebied van leefbaarheid in een ruimere cirkel rond het windpark. Geïnteresseerden die graag mee willen denken over de opzet van het omgevingsfonds kunnen zich melden bij info@betuwewind.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie