, , ,

Besluiten ALV 21 juni 2023

Tijdens de afgelopen ALV van 21 juni stonden twee belangrijke onderwerpen op de agenda:

1.  Vaststellen vervolg cashbackregeling en deelname aan het project
Local4Local Rivierenland

2. Extra investering in Voedselbos Lingehout t.b.v. schuur en tunnelkas

De rood/groene stemkaarten die men bij binnenkomst kreeg, werden goed gebruikt. Mooi om te zien dat veel leden kwamen meepraten en -beslissen en dat goede punten werden ingebracht. De aanwezige leden staken in meerderheid de groene kaart in de lucht voor de voorstellen die door het bestuur en directie van Betuwewind werden voorgelegd.

De leden hebben ingestemd om, net als de overige energiecoöperaties in Rivierenland, voor ‘om | nieuwe energie’ te kiezen als nieuwe partner in plaats van Greenchoice. Tevens werd besloten om te stoppen met de cashbackregeling, die in de praktijk niet goed bleek te werken. Het blijft nog wel mogelijk om een jaar na dit besluit gebruik te maken van de regeling.

Local4Local
Men stemde ook in met deelname aan het project Local4Local: een gezamenlijk initiatief van regionale energiecoöperaties om lokale energie op te wekken en op termijn (direct) te leveren aan onze leden. Die kunnen daarmee groene lokale stroom gebruiken op momenten dat die beschikbaar is.

Er waren meer knopen om door te hakken. Hoe gaan we om met kostprijs+ binnen het Local4Local concept, welke ruimte zien we om te investeren in duurzame initiatieven en ook; hoe kunnen we lokale, groene stroom voor onze leden betaalbaar houden?
Een andere vraag die werd voorgelegd is: moet het ook mogelijk zijn voor inwoners die geen lid zijn van Betuwewind om mee te profiteren van onze lokale groene stroom?

De discussie met de leden hierover was constructief. Het bestuur en directie hebben groen licht gekregen om op de ingeslagen weg door te gaan en ze hebben goede uitgangspunten kunnen meenemen die helpen om deze nieuwe richting verder uit te werken.

Binnenkort worden het verslag en de sheets over de besluitvorming gedeeld met de leden en gaan we uitgebreider in op de diverse onderwerpen.

Update: ondertussen is het lidmaatschap van ‘om | nieuwe energie’ aangevraagd en kunnen leden die dat willen binnen enkele weken overstappen naar Betuwewind = OM. Zodra dit mogelijk is, wordt hierover een bericht verstuurd.

====================================================================

Siward Zomer is directeur van Energie Samen Nederland, waarbij wij zijn aangesloten. Hij heeft het initiatief genomen om de subsidie voor het Local4Local project aan te vragen en weet onze toekomstvisie heel goed te verwoorden in een inspirerend interview door de VPRO. >> Kijk het filmpje hier.

====================================================================

Extra investering voor Voedselbos Lingehout
Ook de extra investering voor de bouw van een multifunctionele schuur, een tunnelkas en overige infrastructuur en nutsvoorzieningen, was een onderwerp waarover de leden hun stem konden laten horen. De geplande schuur is met voortschrijdend inzicht van vorm veranderd. We zoeken een plek waar naast opslag van spullen ook een ruimte is voor bijeenkomsten en workshops.

Daarnaast is ons uitgangspunt om zoveel mogelijk gebruik te maken van circulaire en/of biobased materialen, die na gebruik zonder veel milieuschade af te breken of te recyclen zijn. Dit, in combinatie met vertraging en ingewikkelde vergunningsprocedure, stijgende bouwkosten en hogere kosten voor basisvoorzieningen als water en elektriciteit, maken de schuur en kas duurder dan eerder begroot.

Ook hier staken verreweg de meeste leden een groene kaart in de lucht op advies van het bestuur om deze investering te doen. Zo blijven we samen bouwen aan een groene, vruchtbare plek die ons helpt de landbouwtransitie vorm te geven.

Voor updates over onze projecten, houd je onze nieuwsbrief in de gaten. 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie