,

Betuwewindleden kiezen voor zelf ontwikkelen grootschalige zonne energieprojecten

 

Tijdens de eerste volledig digitale algemene ledenvergadering (ALV) van de Bugerwindcoöperatie West-Betuwe op 18 juni j.l. is besloten dat de coöperatie actief betrokken wil zijn bij het ontwikkelen van zonnevelden, mét risicogeld van de leden. Het voorgenomen beleid van gemeente West Betuwe geeft ruimte voor burgers om mee te investeren in grootschalige zonneprojecten. De coöperatie ziet dit als een goede aanvulling op de eigen windparken. Het geeft technisch en financieel voordeel om wind en zon te combineren. Ook heeft de balans in het stroomnetwerk een goede balans tussen zon- en windenergie nodig. Zonne energie draagt daarmee bij aan het vervangen van fossiele stroom in het netwerk. En het verlaagt de maatschappelijke kosten van het stroomnetwerk omdat dit gelijkmatiger wordt gebruikt.

Tijdens de ALV werden de hiervoor benodigde wijzigingen op het leningreglement van de coöperatie aangenomen. Leden kunnen in twee risicofasen en een exploitatiefase met minder risico investeren in de ontwikkeling van zonneprojecten. Het bestuur bepaalt welke risico-opslag gehanteerd wordt. Dit is afhankelijk van het zonneveldbeleid van de gemeente en het aanbod van projecten.

De directie van Betuwewind voerde al verkennende gesprekken met zonneveldinitiatiefnemers in de gemeente om tot samenwerking te komen. Het voorgenomen beleid van gemeente West Betuwe is daarbij het uitgangspunt. Dit betekent dat de omgeving voor vijftig procent mede eigenaar is vanaf de initiatieffase.

De ALV besloot ook om een holding-BV op te richten voor toekomstige zonneprojecten en om de statuten aan te passen zodat zonne-energie expliciet tot de doelstellingen van de coöperatie behoort, naast ook andere vormen van duurzaamheid.

 

Directie en bestuur waren afgelopen donderdagavond fysiek aanwezig in Duurzaamheidscentrum De Knop in Geldermalsen om de digitale ALV te verzorgen. Er konden vragen in de chat worden gesteld en natuurlijk kon er ook worden gestemd. 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie