Door de coronamaatregelen kon de ALV van onze coöperatie op 7 april geen doorgang vinden. Om voortgang van plannen niet in de weg te staan, heeft het bestuur besloten om woensdag 17 juni om 19.30 uur een digitale ledenvergadering te houden. Een noodwet van de overheid maakt het houden van online vergaderingen mogelijk en er is tegen die tijd ook een goede technische oplossing voor. Instructies over het gebruik hiervan volgen, het systeem wordt vanzelfsprekend ook nog getest. Op de agenda staan formele zaken als een wijziging van de statuten, de jaarrekening over 2019 en de voorlopige begroting voor 2020 met daarbij het te verwachten rendement over dit ‘onvolledige’ draaijaar van de windmolens. Ook willen we het met jullie hebben over de ontwikkelingen rondom het zonneveldenbeleid en financiering van zonnevelden.

De stukken voor deze bijzondere ALV sturen we begin juni toe.

De wettekst voor de noodwet vind je hier.

Windpark Deil dat nu wordt gebouwd langs de A15 bij knooppunt Deil staat voor een deel op grond die van Staatsbosbeheer wordt gepacht. Betuwewind is een duurzame organisatie met oog voor al het groen. Toen duidelijk werd dat in het natuurgebied genaamd Het Broek, in het voorjaar veel trekvogels rusten, die verstoord zouden worden door de windmolens, zijn er diverse maatregelen genomen.

Oplossing
De grutto’s, wulpen en ganzen gebruiken het gebied omdat er in het voorjaar regelmatig stukken blank staan. Na ecologisch onderzoek is in samenspraak met de provincie Gelderland besloten om tijdens de trekperiode (1 maart tot half april), de windmolens bij zonsopgang en zonsondergang stil te zetten. Betuwewind, Staatsbosbeheer en ook Vitens met het naastgelegen waterwingebied hebben samen gezocht naar een alternatief voor de trekvogels. De oplossing is gevonden door van een flink terrein in een ander deel van het natuurgebied, de waterstand in het voorjaar te verhogen.

Plasdras
Afgelopen jaar is tijdens de bouw van het windpark grond verplaatst en een extra damwand neerzet tegen het lekken van water uit het gebied. Langs de Veerstraat in Waardenburg staat nu voor het eerst een groot stuk weidegrond onder water. En het was direct een drukte van jewelste met trekvogels. Teamleider bij Staatsbosbeheer Jeroen Vorstman: “Het is supergaaf om te zien hoe snel vogels de nieuwe plasdras hebben gevonden. Bij het monitoren zien we tientallen grutto’s, tureluurs, bergeenden, slobeenden en zelfs een zomertaling! Vanaf de Veerstraat kan je het nieuwe wetland goed overzien zonder de vogels te storen. Juist de vogels geven een geheel nieuwe dimensie aan het landschap. Zeker als de grutto’s zich laten horen, dat is puur genieten!” Staatsbosbeheer is blij met de samen gevonden oplossing.

Voor de zekerheid staan twee windmolens van Betuwewind nog elke dag bij zonsondergang en zonsopgang stil. Het gedrag van de vogels wordt gemonitord. Als blijkt dat deze inderdaad de nieuwe rustplek verkiezen, gaan de molens weer voluit draaien.

De molens van Windpark Avri hebben uitgebreid proefgedraaid de afgelopen weken. Dat de molens opvallen is wel duidelijk aan de hand van de vele vragen die we krijgen. Ondermeer de vraag waarom een molen stil staat. Omdat we nog in de proeffase zitten, kan dit allerlei oorzaken hebben, want er komt nu eenmaal veel kijken bij een windpark. Een van de oorzaken is het uitvoeren van inspecties en reparaties. De molen mag op die momenten nu eenmaal niet draaien. Voor sommige reparaties moeten we weer wachten op nieuwe of de juiste onderdelen. En we hebben natuurlijk ook te maken met de gemeente die wil checken of alle instellingen goed staan, vooral met betrekking tot de veiligheid. Ook traden er storingen op in communicatie met de controlekamer van de leverancier Nordex. Die moesten worden verholpen. En er waren ook nog werkzaamheden van Liander. Het lijkt erop dat de belangrijkste zaken nu wel getest en gerepareerd zijn, maar er kan nog regelmatig een molen stilstaan tot het moment van de zogeheten definitieve overname van het park van de leverancier. We verwachten dat dit deze maand wordt.

Windpark Deil

Bij Deil is de laatste windmolen van de vier molens van onze Burgerwindcoöperatie afgebouwd en ook deze draaien nu allemaal op proef. Net als bij Avri kan het dan ook voorkomen dat een molen stil komt de staan. Als alles volgens planning verloopt, zullen we het windpark half april overnemen van leverancier Vestas. Hiermee is voor Windpark Deil de planning gehaald. De planning voor Windpark Avri is door bovengenoemde omstandigheden vertraagd.  Ook Windpark Deil leeft onder de inwoners van West Betuwe en daarbuiten. Dit artikel over onze windmolens verscheen eind januari in het Kontakt.

Kijken bij de molens

We krijgen ook vaak de vraag of er nog een kijkdag komt bij Windpark Deil. We willen dat graag en kijken naar een geschikte datum in maart of april. Daarna gaan we de parken natuurlijk officieel openen. Zet 20 juni in je agenda voor de open dag ter gelegenheid van de opening van beide windparken. Start: 13.00 uur met de officiële openingshandeling om ca. 13.45 uur, een informatiemarkt, eten, drinken, een fietstocht langs de molens van Windpark Deil en natuurlijk muziek. Neem iedereen mee en kom op de fiets!

Dinsdag 7 april organiseert de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe de vijftiende algemene ledenvergadering in De Pluk in Geldermalsen. Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Leden en geïnteresseerden zijn hier van harte voor uitgenodigd. Agenda en vergaderstukken worden alle leden toegestuurd.