, ,

Financieel resultaat Betuwewind en uitkeren rendement

Ongeveer een jaar geleden lag Windpark Deil er bij zoals op foto van Jan Bouwhuis. Inmiddels draaien de molens en dus krijgt Betuwewind vaak de vraag òf en wànneer we rendement aan de leden gaan uitkeren over 2020. Het antwoord daarop lijkt simpel, maar is het toch niet. Want dat luidt ‘waarschijnlijk wel, maar we weten nog niet wanneer’.

Stappen
Dit zijn de stappen die we moeten doorlopen om een definitief antwoord te kunnen geven:

Stap 1: Eind februari concept jaarrekening gereed.
Stap 2: Medio maart definitief concept jaarrekening beschikbaar.
Stap 3: Eind maart stuurt Bestuur voorstel tot bestemming van het projectdividend
aan leden.

Het voorstel voor het bestemmen van de inkomsten cq het dividend (de beschikbare kasstroom na voldaan verplichtingen uit exploitatie BV’s) bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Bestemming 1: lopende kosten coöperatie op basis van begroting 2021
  • Bestemming 2: toevoeging aan noodzakelijke reserve van de coöperatie (het opvangen van tegenvallers)
  • Bestemming 3: 4% rente voor ledenleningen over 2020
  • Bestemming 4: extra rente voor leden en toevoeging duurzaamheidsfonds

Stap 4: 19 april beslist de Algemene Ledenvergadering (ALV) over het voorstel bestemming dividend.
Stap 5: Na 19 april zo spoedig mogelijk uitbetalen dividend uit de projecten aan coöperatie en uitbetalen rendement aan leden. Onze bank zal voor het eerste toestemming moeten geven. Ze doen dat door onze projecten te beoordelen op de toekomstige liquiditeit. En formeel hebben ze het recht om die toestemming tot 1 juli op te houden. Dat heeft met het onvolledige eerste jaar te maken. In volgende jaren kan dat eerder in het jaar.

Verwachting
De verwachting nu is dat we aan alle voorwaarden van de bank kunnen voldoen en dat het uitbetalen van dividend aan de coöperatie geen probleem is. De verwachting is ook dat we van dit dividend in ieder geval de basisrente van 4% kunnen uitkeren aan leden; dit kan mogelijk meer worden. Hoeveel precies weten we echter pas eind maart. We houden onze leden vanzelfsprekend hierover op de hoogte.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie