,

Geldermalsen gaat voor de wind

Dinsdagavond 25 november 2014 was er een interactieve informatieavond over de plannen voor de windturbines rond knooppunt Deil en het terrein van de AVRI. De avond was georganiseerd door project A15 en 11duurzaam.  Tijdens de avond kon iedereen actief deelnemen door stellingen over windenergie te beantwoorden. Op deze manier konden voor- en tegenstanders van windmolens hun zegje doen.

In de veilinghal in Geldermalsen kwamen omwonenden en geïnteresseerden bij elkaar om onder leiding van een gespreksleider in debat te gaan over de voor- en nadelen van windenergie. Vragen werden beantwoord door Ruud van Rijn, windenergie adviseur. Daarnaast was Siward Zomer aanwezig. Siward Zomer is voorzitter van de windcoöperatie De Windvogel en kon daarom vertellen hoe wij als omwonenden kunnen profiteren van windenergie.
Ruud van Rijn ging in op de vragen over nadelige gevolgen van windmolens voor de directe omgeving. Een aantal van de nadelige gevolgen zijn volgens Ruud van Rijn fabels, een aantal zijn er echter om serieus mee om te gaan. Het is dan ook van betekenis dat alle belangen van omwonenden worden meegenomen in de windplannen en dat bewoners worden betrokken bij de invulling van de plannen.

Hierna was het woord aan Gerlach Velthoven, voorzitter van 11 duurzaam en Dennis Kerkhoven van het burgerinitiatief Neerijnen (in oprichting). Er werden vragen gesteld over hoe concreet de plannen voor de windturbines rond knooppunt Deil zijn. Vanwege een lastig proces, waar veel partijen bij betrokken zijn is daar moeilijk een helder antwoord op te geven.

Energie coöperatie 11duurzaam onderzoekt de mogelijkheden om bewoners te laten participeren in wind binnen de gemeentegrenzen. De mening van 11duurzaam is daarbij dat de huidige initiatieven voor windparken alleen kans van slagen hebben als er een breed draagvlak ontstaat onder de bevolking. Dit kan door te participeren en (deel)eigenaar te worden van de molens. Door eigenaar te worden kunt u beschikken over de opbrengsten en beslissen over wat er gebeurt met de opbrengsten, maar ook over het uiterlijk van de molens, waar ze precies komen en wie de stroom mag afnemen. Te denken valt aan een zogenaamd gebiedsfonds waaruit maatschappelijke projecten binnen de gemeente gefinancierd kunnen worden.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie