Tag Archief van: windpark

De leden van Burgerwindcoöperatie West-Betuwe zijn akkoord met het overnemen van 75% van de aandelen van windpark Avri. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 juni was een overgrote meerderheid van de leden voor de overname van dit 75%-aandeel, waarmee de burgerwindcoöperatie 100% eigenaar van Windpark Avri wordt. In een eerdere vergadering hadden de leden al het besluit genomen om deze mogelijkheid uit te onderhandelen met de eigenaren Yard Energy en Winvast. In het voorlopig prospectus dat door de coöperatie is uitgebracht, is dit scenario (100% eigenaar Windpark Avri) al als uitgangspunt gekozen.

Bestemmingsplan en vergunning burgerwindpark definitief

De Raad van State heeft vandaag de ingediende beroepen tegen het
windpark op het voormalige afvalterrein van Avri in Geldermalsen
ongegrond verklaard. Daarmee zijn het bestemmingsplan en de
omgevingsvergunning voor Windpark Avri onherroepelijk. Voor de
initiatiefnemers van Betuwewind en de leden van de Burgerwindcoöperatie
West-Betuwe betekent dit dat zij definitief door kunnen met het
ontwikkelen van het Windpark Avri. In project Betuwewind, de bouw van 14
windmolens in West-Betuwe, worden de windparken bij Deil en Avri nu
gelijktijdig ontwikkeld.

De beroepszaak van omwonenden van het Avri-terrein richtte zich tegen
verschillende aspecten van de ruimtelijke ontwikkeling. Men vond onder
andere dat de hinder en overlast van de windmolens te groot wordt en dat
er fouten zijn gemaakt in de onderzoeken van de initiatiefnemers. De
uitspraak van de Raad van State betekent dat de staatsraden (rechters)
van oordeel zijn dat de (onderzoeks)procedures correct zijn gevolgd en
dat het gemeentebestuur in redelijkheid tot de wijziging van het
bestemmingsplan kon besluiten.

LANG PROCES
Aan de ontwikkeling van windpark Avri en het windpark Deil ging een
intensief ontwerp- en communicatieproces vooraf. De oksels van de A15 en
A2 bij Waardenburg en Deil en het Avri-terrein, zijn door de provincie
Gelderland aangewezen als zoekzones voor windenergie. Die zones zijn in
2013 al bevestigd in de windvisies van de gemeenten Geldermalsen,
Neerijnen en Tiel. De projectontwikkelaars verenigd in Betuwewind hebben
een vergunning voor de locatie van de windturbines aangevraagd en
gekregen.

Tijdens een tiental publieksavonden gaven de initiatiefnemers en
betrokken gemeenten inzicht in de ontwikkeling en verschillende
varianten werden met elkaar vergeleken op aspecten van hinder, landschap
en duurzame opbrengst. Ook de gemeenteraden werden regelmatig
geïnformeerd. In de windvisies van de gemeenten werden duidelijke
uitgangspunten gegeven voor locatie en deelname van inwoners aan het
project. De gemeentebesturen zijn door de jaren heen pal achter de
plannen blijven staan en benadrukken steeds weer de noodzaak van
duurzame energie en het voordeel voor de lokale gemeenschap.

Voorzitter Gerlach Velthoven van Burgerwindcoöperatie West-Betuwe is
verheugd over de rechterlijke uitspraak: “Het is een compliment aan de
gemeente Geldermalsen dat er een degelijk en zorgvuldig proces is
doorlopen. En natuurlijk feliciteer ik de leden van onze
burgerwindcoöperatie en onze partners: we kunnen op volle kracht door
met de ontwikkeling van Windpark Avri. Project Betuwewind staat voor de
ontwikkeling van windparken bij Knooppunt Deil en bij de Avri. Die
projecten kunnen we nu synchroon ontwikkelen.”

;Onder de slogan ‘Betuwewind, iedereen wint’ is de Burgerwindcoöperatie
West-Betuwe 14 mei een ledenwerfcampagne gestart om regionaal leden te
werven die mee willen doen met de bouw van de windmolens bij Deil en
Avri. Inwoners van het Rivierengebied kunnen profiteren van het opwekken
van groene energie door lid te worden van de coöperatie. Wie voor 8
juli lid wordt, heeft gegarandeerd de mogelijkheid te investeren voor de
bouw van de molen en te profiteren van het rendement. Omwonenden van de
windparken krijgen een extra profijt van EUR 100-300 per jaar
afhankelijk van de afstand tot het park, ook als ze niet mee investeren.
Daarnaast gaat er jaarlijks EUR 0,50 per 1000 opgewekte kWh in een
omgevingsfonds dat beheerd wordt door een onafhankelijke stichting.
Vanuit dit fonds zullen projecten gefinancierd worden die de
leefbaarheid van de regio verder vergroten.

Meer informatie en lid worden kan op www.betuwewind.nl/meedoen.

De uitspraak van de Raad van State is online na te lezen:
www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=95362

De gemeenteraad van Geldermalsen heeft besloten dat de verdere behandeling van bestemmingsplan en omgevingsvergunning gecoördineerd kan plaatsvinden. Dat is goed nieuws. Met deze aanpak kan de vergunning voor het windpark nog voor de zomer van 2017 rond zijn.
Op dit moment wordt er hand gewerkt om het voorontwerp bestemmingsplan en de aanvraag voor een omgevingsvergunning gereed te maken.
Waarschijnlijk zullen in de loop van november de stukken ter inzage komen te liggen.
De inspraakronde rond het voorontwerp bestemmingplan heeft opgeleverd dat in het bestemmingsplan vastgelegd wordt dat het brongeluid van de nog te kiezen turbine 2 dB lager ligt dan in het gebied wettelijk evt. mogelijk zou zijn. Voor de huizen die dicht bij de locatie staan betekent dit dat het geluidsniveau ruim onder de wettelijke norm zal blijven.
De komende tijd zal ook het overleg met de omgeving weer worden opgepakt en zal er gesproken worden over de contouren van een omgevingsfonds. De gemeente heeft Betuwewind gevraagd met een voorstel te komen voor hoe een dergelijk fonds kan worden opgezet.
Voor de omgeving zal een budget van € 0,50 per opgewekte Megawattuur (1000 kWh) beschikbaar zijn.
Een deel van dit budget zal besteed worden aan extra profijt voor direct omwonenden tot 1200 meter van de locatie en een deel aan een omgevingsfonds voor projecten op het gebied van leefbaarheid in een ruimere cirkel rond het windpark. Geïnteresseerden die graag mee willen denken over de opzet van het omgevingsfonds kunnen zich melden bij info@betuwewind.nl